Sterowanie Roletami, Bramami, Markizami

eHouse Inteligentny Dom może być użyty do sterowania i zarządzania napędów:

 • Rolet
 • Bram
 • Markiz
 • Drzwi
 • Okien
 • Żaluzji

Sterowanie napędów rolet może zostać zautomatyzowane przez sterownik rolet, bram ExternalManager
Sterownik Rolet, Bram, alarm – CommManager

Sterowanie Rolet w systemie Somfy

eHouse obsługuje napędy w systemie somfy sterowane 2 liniami sterującymi (A i B):

 • A – linia zamknięcie napędu (impuls 2s)
 • B – linia otwarcie napędu (impuls 2s)
 • A i B jednocześnie – zatrzymanie napędu (impulsy 2s)

Rolety muszą być galwanicznie odseparowane od sterowników przez przekaźniki ze względu na niskonapięciowy charakter systemu eHouse i konieczność izolowania różnych napięć między systemami.
Pary linii wyjściowych sterownika rolet, bram, markiz łączy się przez przekaźniki do niezależnych napędów rolet, markiz, bram

Sterowanie rolet w innych standardach niż Somfy

Sterownik rolet eHouse może zarządzać roletami sterowanymi 2 liniami w następujący sposób:

 • Linia A Zamykanie (Włączenie przez maksymalny czas przesuwu wszystkich napędów – programowany)
 • Linia B Otwieranie (Włączenie przez maksymalny czas przesuwu wszystkich napędów – programowany)
 • Brak sygnału na obu liniach (Brak ruchu napędów)

Sterownik posiada softwarowe zabezpieczenia:

 • przed ruchem w obu kierunkach jednocześnie
 • programowany czas zwłoki przed zmianą kierunku

Jednak ze względu na bezpieczeństwo i zwiększenie długości życia napędów wymagane są zabezpieczenia sprzętowe napędów przed:

 • zablokowaniem lub zamarznięciem napędu
 • natychmiastową zmianą kierunku
 • Próbą uruchomienia ruchu w obu kierunkach naraz
 • zbyt dużym obciążeniem napędów

W tym trybie pracy napędy muszą spełniać restrykcyjne wymagania aby zapewnić bezawaryjną pracę przez lata użytkowania:

 • Zabezpieczenie Bezwładnościowe
 • Zabezpieczenie przed zablokowaniem ruchu
 • Zabezpieczenie przed podaniem jednoczesnego napięcia na obu liniach sterujących
 • Zabezpieczenia krańcowe – włączniki krańcowe

Kontrola napędów rolet, bram, markiz sterowanych jedną linią sterującą

Sterowanie takimi napędami jest możliwe z systemu eHouse na zasadzie manualnej zmiany położenia napędu w sposób zależny od jego typu.
Takie sterowanie nie daje jednak informacji o stanie – położeniu napędu ze względu na to, że niema jednoznaczności odnośnie kierunku ruchu napędów.
Wymagało by to zastosowanie kontaktronów potwierdzających zamknięcie lub otwarcie napędu i na tej podstawie określić kierunek ruchu rolety, poza algorytmem zarządzającym sterownika rolet

Schemat sterowania rolet i przykładowy projekt