Instalacja oprogramowania serwera eHouse PRO – Linux

Oprogramowanie serwerowe eHouse PRO dla linuxa:

 • integruje wszystkie sterowniki eHouse
 • integruje rozwiązania firm trzecich z instalacją eHouse – BMS
 • zapewnia sterowanie przez WWW
 • stanowi bramkę komunikacyjną dla dostępu z zewnątrz TCP/IP, WWW
 • umożliwia realizację powiadomień SMS o alarmach oraz sterowanie systemem przez SMS

Oprogramowanie eHouse Pro jest udostępnione w wersji binarnej dla kilku wariantów sprzętowych i systemu operacyjnego linux:

 • Raspberry Pi 1 – Raspbian
 • Raspberry Pi 2 – Raspbian
 • Raspberry Pi 3 – Raspbian – domyślna i zalecana wersja
 • Banana Pi/Pro – Rasbian (Archiwalna)
 • Orange Pi/Pro – Rasbian (Archiwalna)
 • PC Linux Ubuntu 16.04, 17.04 – (x64,x86)

Instalacja przebiega automatycznie i wymaga tylko zatwierdzania nadpisywania danych o ile były one już wcześniej zainstalowane.
W celu instalacji eHouse PRO na kartę SD należy:

 • Pobrać obraz karty SD dla wybranego komputera i dystrybucji linux
 • Zapisać obraz na kartę SD włożyć do komputera oraz podłączyć zasilanie (Windisk32 lub „cat %image%>/dev/sdX”) (rozszerzyć wielkość partycji BananaPI/PRO,OrangePi aplikacją raspi-config)
 • zapewnić dostęp do internetu – powinien działać automatycznie
 • zalogować się do konsoli używając użytkownika/hasła zgodnie z tabelką
 • Pobrać skrypt (wget http://www.isys.pl/pro/proinstall)
 • uruchomić skrypt z parametrami „./proinstall %ComputerType% %userID% %InstallationID% %Pass% %PassWWW%”
 • Sprawdzić działanie instalacji

Działanie skryptu:

 • utworzenie użytkowników ehouse i zmiana haseł istniejącego użytkownika na %Pass% (dla konsoli)
 • utworzenie użytkownika eh dla dostępu WWW – zdalnego (lokalnie bez hasła)
 • kopiowanie plików binarnych: eHouse /usr/local/ehouse, usr/* (w zależności od platformy)
 • kopiowanie instalacji demo do edycji ustawień – pobranie z WWW
 • ustawienie serwera WWW, PHP, udostępnianych plików
 • instalacja oprogramowania i niezbędnych modułów
komputer instalacja Linux Typ komputera user/pass
RPI1 2017-11-29-raspbian-stretch-lite.zip rpi1 pi/rasberry
RPI2 2017-11-29-raspbian-stretch-lite.zip rpi2 pi/rasberry
RPI3 2017-11-29-raspbian-stretch-lite.zip rpi3 pi/rasberry
BPI/BPRO * 2016-07-12-raspbian-lite-bpi-m1-m1p-r1.img bpi pi/bananapi
OrangePI * Raspbian_For_OrangePi2_mini2_v0_8_0.img opi root/orangepi
PC Instalacja Manualna DVD/USB pc tworzony indywidualnie

* – po pierwszym uruchomieniu należy rozszerzyć partycję komendą raspi-config

Domyślny statyczny adres: IP 192.168.0.200 (nie zmieniać), brama 192.168.0.1.

Przykład dla RPI3: praca na konsoli lokalnej serwera:

 • Pobieramy obraz karty SD „2017-11-29-raspbian-stretch-lite.zip” lub nowszy odpowiednik (bez środowiska graficznego).
 • Zapisujemy obraz na karcie SD min 4GB-8GB
 • montujemy kartę do RPI3 i podłączamy zasilanie
 • logujemy się do konsoli: pi/rasberry oraz sudo su
 • pobieramy skrypt instalacyjny komendą „wget http://www.isys.pl/pro/proinstall”
 • nadajemy uprawnienia do uruchamiania skryptu „chmod +x proinstall”
 • uruchamiamy skrypt „./proinstall rpi3 marcin MarcinInst PaSWord PASSSword (komputer: rpi3, użytkownik konsoli marcin, hasło PasWord, użytkownik pi (hasło takie samo) użytkownik WWW (eh hasło PASSSword)
 • oczekujemy na wykonanie skryptu do 1/2 godziny ewentualnie zatwierdzając zmiany
 • nie należy nadpisywać plików konfiguracyjnych przez moduły (np apache2, php, smb) gdyż skrypty wstępnie ustawiają konfigurację systemu
 • po wykonaniu instalacji skrypt resetuje komputer na pierwszym ekranie pojawiają się od razu wyniki działania aplikacji ehousepro
 • adres IP servera automatycznie jest ustawiany na stały 192.168.0.200
 • w przypadku starszych komputerów i wersji linuxa może być konieczne wielokrotne wykonanie skryptu ze względu na zależności wersji modułów. W niektórych przypadkach może być konieczne zainstalowanie ręczne niektórych modułów (zgodnie ze skryptem).
 • do komputera można się zalogować z nowym hasłem oraz utworzonym użytkownikiem na kolejnym ekranie
 • pod adresem http://192.168.0.200 dostępny jest system z przeglądarki www (ekran frontowy – plik ten należy zedytować podając linki do wizualizacji)
 • pod adresem „http://192.168.0.200/v/auto.html” dostępne są automatycznie tworzone wizualizacje dla utworzonej konfiguracji (wszystkie sterowniki w różnych rozmiarach)
 • pod adresem „http://192.168.0.200/pro/inputs.php” – dostępna jest konfiguracja systemu eHouse PRO (wejścia, wyjścia, termostaty, programy itd)
 • pod adresem „http://192.168.0.200/adm/” dostępne są skróty do administracji i serwisowania systemu
 • system posiada konsolę ssh do której można połączyć się zdalnie lub kopiować pliki „scp”
 • Są także udostępnione zasoby Windows gdzie można także przerzucać konfigurację z komputerów Windows (np, eHouse LAN, RS-485, WiFi)
 • konfiguracja aplikacji ehousepro znajduje się w pliku „/usr/local/ehouse/eHouseServerC.cfg”