Integracja Automatyki Budynkowej eHouse z oprogramowaniem Domoticz

Integracja sterowników eHouse z oprogramwaniem Domoticz dla automatyki budynkowej.

Domoticz jest oprogramowaniem do integracji różnych typów systemów IB. Pozwala także na tworzenie własnych algorytmów (skryptów) do tworzenia dedykowanych rozwiązań i oprogramowania. Rdzeń oprogramowania Domoticz jest napisany w C ++, więc jest stosunkowo szybszy niż inne konkurencyjne oprogramowanie (OpenHab, Open Remote, itd) napisane w Javie, skryptami i innych językach programowania (interpretowanych).

Integracja eHouse z Domoticzem używa protokoły eHouse TCP/IP & UDP.

Protokół eHouse TCP/IP & UDP jest udokumentowany: Protokół IP eHouse

Kontrolery eHouse pracujące bezpośrednio w sieci LAN/WIFI oparte na IP (LAN, WiFi, PRO)

 • Wysyłają status transmisji UDP, który jest dostępny w sieci lokalnej (Ethernet + WiFi)
 • posiadają gniazda (socket) TCP/IP klient/serwer do wysyłania/odbierania poleceń (zdarzenia eHouse)
 • mogą również wysyłać swój status przez TCP/IP (gniazda) do Internetu
 • Serwer eHouse.Pro zbiera wszystkie statusy z dowolnych kontrolerów eHouse i może wysyłać je do dowolnej aplikacji klienckiej czy panela poprzez TCP/IP (gniazda)

Najlepszym sposobem integracji jest odbiór statusu UDP ze sterowników eHouse i wysłanie poleceń przez TCP/IP w sieci lokalnej LAN.
Domoticz można uruchomić na tej samej maszynie, na której działa serwer eHouse PRO, jeśli wydajność jest wystarczająca.
Do celów testowych Domoticz można również uruchomić przez internet (na zdalnym komputerze), jeśli mamy publiczny dostęp przez Internet – tylko poprzez TCP/IP.Nasze repozytorium Domoticza znajduje się pod adresem eHouse 4 Domoticz
Może być skompilowany pod Windows (Visal Studio Community Edition 2017) lub Linux (CMAKE) dla różnych urządzeń i systemów OS. W przypadku VS mamy łatwą możliwość debugowania i tworzenia własnych algorytmów dla eHouse.
W przypadku Linuxa możliwe jest tylko kompilowanie otwartego oprogamowania domoticz+eHouse (skrypty go lub mke).
Orginalne repozytorium domoticza z zaimplementowanym systemem eHouse Domoticz i warto porównać z naszą kopią repozytorium czy oprogramowanie jest aktualne.

Repozytorium można dodać bezpośrednio do klonowania Visual Studio https://github.com/domoticz/domoticz.git klikając przycisk używania Visual Studio na stronie zdalnego repozytorium.

Domoticz Konfiguracja dla integracji systemu eHouse:

 • Adres IP serwera eHouse.PRO (wymagany do zdalnego połączenia TCP/IP). Domyślny adres PRO: 192.168.0.200.
  W przypadku instalacji sterowników (wyłącznie LAN, WiFi, PRO) nie jest on krytyczny gdyż zdarzenia są przesyłane bezpośrednio do sterowników. W przypadku innych architektur systemu niż IP – server eHouse PRO stanowi bramkę komunikacyjną i serwer dla tych typów instalacji
 • PORT (TCP/IP) – port serwera dla wszystkich kontrolerów eHouse & Serwera eHouse PRO. Domyślny port TCP/IP: 9876
 • PORT (UDP) – Transmisja stanów (statusów) kontrolerów eHouse jest rozsyłana przez lokalną sieć na porcie: 6789 (wartość nie do edycji)
 • Hasło – hasło, które będzie używane do dynamicznej autoryzacji do kontrolerów – 6 znaków ascii. Domyślnie: „abBrac”
 • Auto Discovery – Ten tryb umożliwia automatyczne wykrywanie wszystkich urządzeń eHouse w instalacji.
 • Enable PRO – Włącz eHouse PRO (bezpośrednio podłączone I/O bufory) i sprzęt BMS (termostaty, czujniki temperatury, RFID, itp.)
 • Analiza wejść alarmowych – przyszłe użycie. Dodaj sygnały alarmowe dla każdego wejścia (Wczesne Ostrzeżenie, Monitoring, Cichy Alarm, Sygnał dźwiękowy, Światło ostrzegawcze). Zwiększa liczbę obiektów wejść Domoticza dla PRO/CM/LM (~ 5..6 razy)
 • Opcja A – opcje dodatkowe (bitowo). W celach administracyjnych zachowaj go do 0 – nie modyfikuj go, chyba że wiesz dokładnie co robisz
 • Opcja B – opcje dodatkowe (bitowo). W celach administracyjnych zachowaj go do 0 – nie modyfikuj go, chyba że wiesz dokładnie co robisz

Integracja/połączenie różnych kontrolerów IP eHouse:

 • Ethernet eHouse: bezpośrednio w sieci LAN / WiFi. Nie wymaga serwera eHouse PRO w sieci LAN do ciągłej pracy Domoticza – po całkowitej auto detekcji wszystkich kontrolerów
 • eHouse Wi-Fi: bezpośrednio w sieci WiFi / LAN. Nie wymaga serwera eHouse PRO w sieci LAN do ciągłej pracy Domoticza – po całkowitej auto detekcji wszystkich kontrolerów
 • eHouse PRO: bezpośrednio w sieci WiFi / LAN

Integracja różnych sterowników eHouse NIE IP (pośrednio: przez serwer eHouse PRO i bramki komunikacyjne):

 • eHouse RS-485: musi działać w pod nadzorem nadrzędnego hosta: CommManager, LevelManager, eHouse.Exe lub eHousePRO. Wymaga ciągłej pracy serwera eHouse PRO (lub innego hosta) w celu integracji z Domoticzem
 • eHouse Termostaty RF: Termostaty muszą działać pod nadzorem głównego hosta: eHousePRO podłączony przez bramkę USB/THERMO-485. Wymaga ciągłej pracy serwera eHouse PRO w celu integracji z Domoticzem
 • eHouse CAN / RF: obecnie nie zaimplementowane (przyszłe zastosowania) musi działać pod nadzorem głównego hosta: eHousePRO. Wymaga ciągłej pracy serwera eHouse PRO w celu integracji z Domoticzem
 • eHouse RFID: obecnie nie zaimplementowany (przyszłe zastosowania) wymaga bramki Ethernet=>eHouseRFID. Wymaga ciągłej pracy serwera eHouse PRO w celu integracji z Domoticzem
 • eHouse BMS: inne systemy zintegrowane z eHouse (wprzyszłości)

Kontrolery eHouse obsługiwane przez Domoticz.

Sterowniki Ethernetowe eHouse są dużymi (ponad 50 inteligentnymi punktami) urządzeniami opartymi na mikrokontrolerach, które mogą pracować samodzielnie/autonomicznie po zdalnej konfiguracji za pomocą aplikacji Windows „eHouseWiFi.exe”:

1) ERM (EthernetRoomManager) – Sterownik pokojowy

ERM
Wsparcie Domoticz: &

 • Pojedyncze wyjścia: włączanie/wyłączanie
 • Podwójne wyjścia (żaluzje): otwórz / zamknij / ustaw wartość
 • Ściemniacz (włącz / wyłącz / ustaw wartość)
 • Punkt regulacji termostatu (+ / – / Ustaw wartość)
 • Wejście pomiarowe powiązane z ustawieniem termostatu
 • 10 scen / programów świetlnych (włączanie / wyłączanie + przyciemnianie)
 • 10 programów pomiarowych ADC
 • Status/stan wejść
 • Automatyczne tworzenie planu pokoju
 • 2) CM / LM (CommManager / LevelManager) – scentralizowany kontroler z funkcjonalnością systemu bezpieczeństwa/alarmowego

  Ethernet LevelManager / CommManager
  Wsparcie Domoticz:

 • Pojedyncze wyjścia: włączanie / wyłączanie
 • Podwójne wyjścia (żaluzje, rolety, markizy, bramy): otwórz / zamknij / ustaw wartość
 • Punkt regulacji termostatu (+ / – / Ustaw wartość)
 • Wejście pomiarowe powiązane z ustawieniem termostatu
 • 10 Sceny / programy w ciemno (włączanie / wyłączanie + przyciemnianie)
 • 10 programów pomiarowych ADC
 • Status/stan wejść
 • Automatyczne tworzenie planu pokoju

3) EPM (Ethernet Pool Manager) – Kontroler basenu

(dedykowane oprogramowanie zapewniające optymalną kontrolę małego basenu): Sterownik Basenowy Ethernet Wsparcie Domoticza (w przyszłości):

eHouse WiFi 2.4 GHz b / g / n

kontrolery to średniej wielkości (ponad 10 inteligentnych punktów) moduły oparte na mikrokontrolerach, które mogą pracować autonomicznie / autonomicznie po zdalnej konfiguracji za pomocą aplikacji Windows „eHouseWiFi.exe”:
sterownik eHouse WiFi
– Wsparcie Domoticza:

 • Pojedyncze wyjścia: włączanie / wyłączanie
 • Podwójne wyjścia (żaluzje): otwórz / zamknij / ustaw wartość
 • Ściemniacze (włącz / wyłącz / ustaw wartość)
 • Punkt regulacji termostatu (+ / – / Ustaw wartość)
 • Wejście pomiarowe powiązane z ustawieniem termostatu
 • Status/stan wejść
 • Automatyczne tworzenie planu pokoju

eHouse PRO / BMS

eHouse BMS
eHouse PRO to scentralizowany system BMS oparty na mikrokomputerze Linux (Raspberry PI 1/2/3, Banana Pi / Pro, itp.). Z buforami I / O i integracjami (eHouse BMS, termostaty, MySQL, chmura itp.).
Oprogramowanie serwerowe eHouse PRO bez buforów I/O może również działać na komputerach PC.
– Wsparcie Domoticza:

 • Pojedyncze wyjścia: włączanie / wyłączanie
 • Podwójne wyjścia (żaluzje): otwórz / zamknij / ustaw wartość
 • Status/stan wejść
 • 10 scen / programów świetlnych (włączanie / wyłączanie)
 • 10 Scen / programów napędów (otwórz / zamknij – podwójne wyjścia)
 • 10 stref bezpieczeństwa (maski wejść / wyjść)
 • Automatyczne tworzenie planu pokoju

Kontrolery eHouse RS-485

Są one dużymi (ponad 49 inteligentnych punktów) urządzeniami opartymi na mikrokontrolerach, które mogą pracować autonomicznie / autonomicznie po zdalnej konfiguracji za pośrednictwem aplikacji Windows „eHouse.exe”:
1) RM (RoomManager) – Kontroler pokojowy: eHouse RS-485
– Wsparcie Domoticza:

 • Pojedyncze wyjścia: włączanie / wyłączanie
 • Wejście pomiarowe pokazuje temperaturę
 • 10 scen / programów świetlnych (włączanie / wyłączanie + przyciemnianie)
 • 10 programów pomiarowych ADC
 • Status/stan wejść
 • Automatyczne tworzenie planu pokoju

2) HM (HeatManager) – kotłownia, centralne ogrzewanie, regulator wentylacji

(dedykowane oprogramowanie układowe do optymalnej kontroli ogrzewania): Heat Manger

3) CM / LM (CommManager / LevelManager) – scentralizowany kontroler z funkcjonalnością systemu bezpieczeństwa

CommManager / LevelManager

Aura Bezprzewodowy termostat + czujnik temperatury

– termometr z wyświetlaczem LED
– Nastawiany Termostat lokalnie / Serwer

Wsparcie Domoticza:

 • Punkt regulacji termostatu (+ / – / Ustawiona wartość)
 • Termometr związany z ustawieniem termostatu
 • Pokaz specjalny status wejść
 • Automatyczne tworzenie planu pokoju dla wszystkich kontrolerów Aura
 • 10 programów pomiarowych ADC dla wszystkich kontrolerów Aura

Operacje krok po kroku dla Domoticza

 • Nazwij wszystkie sygnały dla każdego kontrolera: nieużywane urządzenia powinny zaczynać się od „@” = > sygnał zostanie zignorowany i nie doda go do domoticza
 • Skonfiguruj kontrolery wszystkie eHouse LAN, Wi-Fi w aplikacji eHouseWiFi.exe & naciśnij „Zapisz Ustawienia” (tylko lokalnie przez Ethernet)
 • Skonfiguruj wszystkie kontrolery eHouse RS-485 za pomocą aplikacji eHouse.exe & amp; naciśnij przycisk „Aktualizuj Ustawienia” (wymagany adapter full-duplex eHouse RS-485 / USB)
 • Skonfiguruj serwer eHouse PRO (skopiuj wszystkie ustawienia sterownika eHouse LAN, WiFi, RS-485, jeśli przechowywane są w innym miejscu)
 • Skonfiguruj wszystkie termostaty eHouse Aura (wymagają bramki eHouse Aura podłączonego do eHouse.PRO)
 • Instalacja / Kompilacja Domoticza na serwerze eHouse PRO Sprzęt (RPI2 / 3) lub PC: najnowsza wersja repozytorium: eHouse 4 Domoticz
 • Konfiguruj Domoticz (Setup / Hardware / Add) – „eHouse UDP + TCP – LAN Interface”
 • Limit czasu danych: wyłączony
 • Odśwież ms: 1000
 • Domyślny adres IP: 192.168.0.200 dla serwera eHouse PRO używanego w lokalnej sieci Ethernet / WiFi.
  W przypadku wprowadzenia zewnętrznego publicznego IP nie w sieci 192.168.x.x, eHouse Gateway for Domoticz użyje połączenia TCP/IP z serwerem zamiast UDP.
 • Port: 9876 (TCP / IP) – do wysyłania zdarzeń lub połączenia internetowego przez TCP/IP
 • Hasło [6 ascii chars] Domyślnie: „abBrac”. Hasło musi być ustawione tak samo dla wszystkich sterowników eHouse. Każdy kontroler musi mieć wybrane ustawienie logowania „XOR Password” – dynamiczny zestaw autoryzacji.
 • Auto Discovery = 1 – Automatycznie wykryj nowe kontrolery systemu eHouse po ponownym uruchomieniu usługi eHouse dla Domoticz
 • EnablePRO = 1 – Włącz scentralizowany system eHouse PRO/BMS
 • Wejścia alarmowe = 0 – Włącz system alarmowy (5 razy więcej obiektów dla każdego wejścia eHousePRO / CM) – Przyszłe zastosowania
 • OptA = 0, OptB = 0 – bitowe opcje administracyjne (powinno być 0 dla normalnej pracy)
 • Gdy wszystkie kontrolery zostaną automatycznie wykryte, flaga „Auto Discovery” może zostać wyłączona (jednak „Automatyczne wykrywanie” jest inicjowane tylko przy ponownym uruchomieniu bramki sprzętowej eHouse dla Domoticza)
 • Możesz modyfikować nazwy w Domoticzu (nie zmieniaj ID i innych pól). Już istniejące sygnały (identyfikatory) i nazwy nie zostaną nadpisane przy ponownej auto detekcji.

Konstrukcja ID dla urządzenia Domoticz Kod szesnastkowy:<addrH, addrL, TypSygnału, NR I/O>
Warunki początkowe: Kontrolery IP eHouse muszą posiadać statyczne IP. Ustawienia serwera DHCP poza zakresem eHouse (LSB = 50..99), MSB: 0 (zalecane)

 • eHouse PRO IP: 192.168.0.200 (domyślnie)
 • eHouse LAN ERM IP: 192.168.0.201 … 248 (wymagany zakres IP)
 • eHouse LAN EPM IP: 192.168.0.249 (wymagane IP)
 • eHouse LAN CM / LM IP: 192.168.0.254 … 250 (wymagany zakres IP)
 • Adres IP urządzenia eHouse: 192.168.0.100 … 199 (wymagany zakres IP)
 • Nielegalne wartości u.x.y.z dla kontrolerów eHouse LAN, PRO, WiFi: y (1,2,55,85,120-140),
  Niezbędne wartości u = 192, x = 168

Przyporządkowanie zarezerwowanych adresów H (wysokie) – rozpoznawane automatycznie przez aplikacje eHouse:

 • y = 1 przydzielone dla HeatManager’a (RS-485)
 • y = 2 przydzielone dla ExternalManager’a (RS-485)
 • y = 55 przydzielone dla RoomManager’ów (RS-485)
 • y = 85 przydzielone dla bariery podczerwieni (RS-485)
 • y = 120..127 przydzielone dla eHouse RF
 • y = 128 przydzielone dla eHouse CAN
 • y = 129 przydzielone dla termostatów eHouse AURA
 • y = 130..140 przyszłe użycie

Wydajność systemu i obciążenie Procesora:
– Serwer eHousePro z wykorzystaniem modułów I/O (128/128) eHouse PRO (~ 5-15%) RPI3
– Wykorzystanie procesora dla Domoticza (1-5%) RPI3 – nieaktywny interfejs WWW W przypadku poważnych problemów z wydajnością:
– Oprogramowanie Domoticz można zainstalować na innym komputerze (RPI3 lub bardziej wydajne – 8 rdzeni, komputer PC itp.)
– Wyłącz „Automatyczne wykrywanie” po konfiguracji systemu (brak zmian)Stan kompilacji

(ciągły) 12 * RM, HM, 12 * AURA, PRO128 / 128 (~ 1000 punktów / urządzeń Domoticz) + Serwer eHouse.PRO

HW OS Kompilator LAN UDP/TCP Internet TCP/IP 100% test Kontrolery eHouse
PC x64 (2,4,8) Windows 7 VS2017 CE (+) (+) (+) (*) 12 * RM, HM, 12 * AURA, PRO128 / 128, 12 * ERM, CM, 22 * ??WIFI (~ 1900 punktów / urządzeń Domoticza)
PC x64 Windows 8.1 VS2017 CE (-) (-) (-) 12 * RM, HM, 12 * AURA, PRO128 / 128, 12 * ERM, CM, 22 * ??WIFI (~ 1900 punktów / urządzeń Domoticza)
PC x64 Windows 10 VS2017 CE (-) (-) – (*) 12 * RM, HM, 12 * AURA, PRO128 / 128, 12 * ERM, CM, 22 * ??WIFI (~ 1900 punktów / urządzeń Domoticza)
PC x64 Ubuntu 16 CMAKE (+) (+) + (*) 12 * RM, HM, 12 * AURA, PRO128 / 128, 12 * ERM, CM, 22 * ??WIFI (~ 1900 punktów / urządzeń Domoticza)
PC x64 Ubuntu 17 CMAKE (+) (+) + (*) 12 * RM, HM, 12 * AURA, PRO128 / 128, 12 * ERM, CM, 22 * ??WIFI (~ 1900 punktów / urządzeń Domoticza)
RPI1 Raspbian (-) (-) (-) (-) 1 ERM, PRO – test stabilności bez wykorzystania interfejsu WWW (~ 300 punktów / urządzeń Domoticza)
RPI2 Raspbian CMAKE (+) (-) (-) 12 * RM, HM, 12 * AURA, PRO128 / 128(~ 1600 punktów / urządzeń Domoticza)
RPI3 Raspbian CMAKE (+) (+) (+) (*) 12 * RM, HM, 12 * AURA, PRO128 / 128, 12 * ERM, CM, 22 * ??WIFI (~ 1900 punktów / urządzeń Domoticza) + Serwer eHousePRO

(+) sukces
(-) nie testowany
(*) – sugerowane platformy