BAS | BIM | BMS

eHouse BIM i BMS zintegrowany system zarządzania budynkiem i opomiarowania budynku.
System eHouse może zostać wykorzystany jako BIM (Building Information Modeling):

 • umożliwia opomiarowanie budynku (dowolne czujniki pomiarowe)
 • sprawdzenie i monitorowanie czujników
 • tworzenie raportowania i alarmów
 • generowanie komunikatów akustycznych
 • tworzenie zaawansowanych algorytmów i zależności
 • wysyłanie powiadomień SMS

Zarówno warianty przewodowe jak i bezprzewodowe mogą zostać użyte do podłączenia zewnętrznych czujników pomiarowych i czujek sygnalizacyjnych.
Dostępne są następujące interfejsy komunikacyjne:

 • Ethernet
 • RS-422/485
 • CAN
 • RF 863/902/915MHz
 • WiFi

eHouse BAS (Building Automation System)

 • Integracja wszystkich wariantów komunikacyjnych eHouse
 • włączanie zewnętrznych urządzeń – aktory
 • umożliwia autonomiczną pracę systemu

Dodatkowo pracuje jako BMS (Building Management Systems) do integracji zewnętrzych systemów:

 • Kontrola Dostępu
 • termostaty / nastawniki temperatury
 • urządzenia HVAC
 • Dowolne urządzenia Modbus TCP
 • Dowolne urządzenia ze sterowaniem HTML Request/REST
 • Sterowanie urządzeniami TCP/IP