Panel HTML + JavaScript – obsługa automatyki budynku z dowolnej przeglądarki WWW i z każdego urządzenia

Wizualizacja i sterowanie systemem eHouse z przeglądarki WWW (HTML + JavaScript).

Panele do sterowania z przeglądarki WWW systemem eHouse mogą być zainstalowane:

 • lokalnie – bezpośrednio na serwerze eHouse.PRO/Hybrid/BMS *
 • we wspólnej chmurze systemu eHouse (nasz serwer< WWW) **
 • w chmurze systemu eHouse partnera (np. developera), na serwerze WWW partnera ***
 • w prywatnej chmurze systemu eHouse (na serwerze WWW właściciela instalacji ****
 • na wspólnym proxy-serwerze systemu eHouse (nasz serwer WWW) **
 • na proxy-serwerze systemu eHouse partnera (np. developera), na serwerze WWW partnera ***
 • na prywatnym proxy-serwerze systemu eHouse (na serwerze WWW właściciela instalacji) ****


Panel HTML umożliwia wyszukiwanie obiektów oraz filtrowanie pozycji. Możliwe jest wyszukiwanie wielu pozycji (multi choice).
Wizualizacja HTML+SVG automatyką budynku.
Możliwy jest wybór filtrowania:

 • Komunikacja – Typ sterownika eHouse: RS485, LAN, PRO, CAN/RF,WiFi,Thermo
 • Typ Sygnału: wyjścia on/off, wejścia on/off, ściemniacze, wejścia pomiarowe, programy, programy pomiarowe, programy rolet i zabezpieczeń
 • Nazwa sterownika (np. sterownika pokojowego)
 • Obrazek (wyświetlana ikonka)
 • Wyszukiwanie (fragmentu nazw)

Wizualizacja wyświetla wszystkie stany wyjść/wejść oraz wartości pomiarowe i poziomy ściemniaczy, programy, sceny świetlne, strefy zabezpieczeń, itd.

Wizualzacja demo działającego systemu jest przedstawiona w powyższym linku przez proxy-serwer eHouse.
Możliwe jest skopiowanie w instalacjach lokalnych kodu źródłowego i edycji kolejności, sposobu wyświetlania elementów (kolorów, gradientu itd).
Elementy są wyświetlane przy pomocy JavaScript. Niektóre parametry wyświetlania mogą być zmieniane także w pliku CSS.

 • * – dla serwera lokalnego konieczne jest publiczne łącze internetowe ze statycznym adresem IP lub możliwość wykorzystania usługi DDNS. W tym przypadku wszystkie dane przechowywane są lokalnie na prywatnym serwerze eHouse.PRO, i łączymy się bezpośrednio z prywatną instalacją systemu w budynku.
 • ** – dla wspolnej chmury/proxy-serwera systemu eHouse (zarządzanej przez producenta systemu – zlokalizowanej w Polsce lub innym kraju Europy w centrum danych {DC}) – nie ma wymagań jak w punkcie * jednak dane są przechowywane na publicznym serwerze systemu eHouse (pozwalający na logowanie klienta i zabezpieczenie danych przed innymi użytkownikami systemu). Każda instalacja cyklicznie przesyła statusy i odbiera ewentualne komendy sterujące poprzez proxy-serwer/chmurę. Ze względu na koszty utrzymania chmury jest to związane z opłatami abonamentowymi zależnymi od wymaganej częstotliwości przesyłu danych.
 • *** – dla chmury/proxy-serwera systemu eHouse (zarządzanej przez partnera – zlokalizowanej w Polsce lub innym kraju Europy w centrum danych {DC} lub na serwerze dedykowanym we wspólnej sieci np. dla osiedla). Nie ma wymagań jak w punkcie * jednak dane są przechowywane na serwer systemu eHouse znajdującym się u Partnera (pozwalający na logowanie klienta i zabezpieczenie danych przed innymi użytkownikami systemu). Każda instalacja cyklicznie przesyła statusy i odbiera ewentualne komendy sterujące poprzez proxy-serwer/chmurę zarządzany przez Partnera. Ze względu na koszty utrzymania chmury/proxy serwera jest to związane z opłatami abonamentowymi (dla partnera) zależnymi od wymaganej częstotliwości przesyłu danych i ilości instalacji.