Wizualizacja Graficzna Inteligentnego Domu eHouse Tworzenie Własnego oprogramowania dla tabletów

Powyższa instrukcja opisuje sposób samodzielnego tworzenia oprogramowania do wizualizacji i sterowania graficznego systemem inteligentnego domu eHouse.
Inteligentny dom eHouse jest wyposażony we własny system wizualizacji i sterowania graficznego oparty na indywidualnie tworzonych aktywnych obiektach rysowanych na formularzu „canvas”. Dotknięcie obiektu powoduje uruchomienie określonego zdarzenia powiązanego z każdym obiektem lub otwarcie okna dialogowego wyboru zdarzenia w przypadku braku zdarzeń. System ten jest skalowalny co pozwala na dowolne powiększanie i pomniejszanie bez utraty jakości obrazu i tekstu co znacznie zwiększa jego uniwersalność w odniesieniu do różnych rodzajów paneli sterujących i wielkości ekranów:

  • Telefonów komórkowych GSM
  • Smartphonów
  • Tabletów
  • Komputerów PC
  • Paneli Dotykowych naściennych
  • PDA

Opis jest rozwinięciem dokumentu tworzenie wizualizacji dla inteligentnego domu eHouse z uwzględnieniem aspektów programowania i tworzenia własnych nakładek na system lub tworzenia całego oprogramowania do sterowania graficznego i jego integracje z automatyką budynku eHouse.

Export konfiguracji do tworzenia widoków do wizualizacji w starszych rozwiązaniach jest utworzony w pliku „layers-gen.txt”
dla makra tworzącego warstwy obrazów dla aplikacji CorelDraw.
W każdej linii pliku zostaje utworzona nazwa warstwy zgodna ze standardem nazewnictwa z oprogramowania do wizualizacji eHouse.
np:

Gabinet – Oświetlenie Centralne Małe (0)
Gabinet – Oświetlenie Centralne Małe (1)
Gabinet – Oświetlenie Centralne (0)
Gabinet – Oświetlenie Centralne (1)

Gdzie Gabinet – jest to nazwa RM w danym pomieszczeniu
„Oświetlenie Centralne Małe”, „Oświetlenie Centralne” są to nazwy wyjść danego RM
„(0)”,”(1)” są to stany wyjść do przyporządkowania im określonych obiektów graficznych dla wizualizacji i sterowania graficznego

Aby zwiększyć funkcjonalność i stopień integracji z aplikacjami firm trzecich, udostępniamy kolejną metodę eksportu i importu danych oraz tworzenia własnego oprogramowania graficznego.

Eksport danych z aplikacji eHouse jest tworzony razem z plikami konfiguracyjnymi dla Paneli mobilnych przez uruchomienie aplikacji „ehouse.exe /mobile /notoggle /long”
parametr „/notoggle” oznacza brak zastąpienie zdarzeń dla wyjść sterowników na toggle (zmień stan)
parametr „/long” brak parametru long usuwa część zdarzeń (przestarzałych) dla zgodności z poprzednimi wersjami systemu eHouse

Eksport danych jest tworzony do pliku „layer_gen_2012.txt” i posiada zmieniony format umożliwiając łatwiejsze tworzenie własnego oprogramowania i manipulowanie plikami tekstowymi wg własnych algorytmów
Każda linia pliku zawiera następujące parametry:

Nazwę urządzenia lub opis na obiekcie wizualizacji
$tab$
Nazwę zdarzenia lub inny opis wyświetlany na obiekcie wizualizacji – ( nazwy te są łączone do stworzenia warstwy w CorelDraw)
$tab$
Kod Bezpośredni zdarzenia – do wykonania przez aplikację Wizualizacji

$tab$ – jest to znak tabulacji w tekście

Przykład: (wersja z zastąpieniem zdarzeń wyjściowych na zmień stan)

Gabinet $tab$ Oświetlenie Centralne Małe< -(0) $tab$ 37030101020000000000 Gabinet $tab$ Oświetlenie Centralne Małe<-(1) $tab$ 37030101020000000000 Gabinet $tab$ Oświetlenie Centralne Małe<-(toggle) $tab$ 37030101020000000000 Gabinet $tab$ Oświetlenie Centralne<-(0) $tab$ 37030102020000000000 Gabinet $tab$ Oświetlenie Centralne<-(1) $tab$ 37030102020000000000 Gabinet $tab$ Oświetlenie Centralne<-(toggle) $tab$ 37030102020000000000

Umożliwia to znacznie łatwiejsze, intuicyjne filtrowanie, modyfikowanie listy (usuwanie lub dodawanie linii) do własnych potrzeb i znaczne ograniczenie generowanych warstw dla CorelDrv. Co może być szczególnie przydatne dla firm zajmujących się tworzeniem wizualizacji dla systemu inteligentnego budynku eHouse.

Wykonany eksport z aplikacji eHouse.exe po przetworzeniu lub bez, importuje się w makrach eHouse aplikacji CorelDraw.
W przypadku zmian nazw, dobrze najpierw użyć opcji „Remove Layer” pozwalającej na automatyczne usunięcie wszystkich pustych warstw.
Import nowych ustawień odbywa się przez przyciśnięcie przycisku „Create Document New”. Różni się ona w stosunku do poprzedniej metody dodaniem pola tekstowego, z kodem zdarzenia do wykonania po naciśnięciu obiektu w oprogramowaniu do wizualizacji.
Pole to nie jest widoczne na obiektach wizualizacji.

Tworzenie wizualizacji do sterowania inteligentnym domem ehouse jest identyczne do omówionego w wersji poprzedniej łącznie z eksportem danych do oprogramowania do wizualizacji. Dodatkowo tworzony jest nowy plik z rozszerzeniem „.vis” dla nowych paneli sterujących. Format tego pliku zostanie omówiony wkrótce.