Wizualizacja i Sterowanie Graficzne format plików źródłowych

Inteligentny dom eHouse posiada szereg aplikacji do wizualizacji i sterowania graficznego, których pliki wejściowe są eksportowane z aplikacji CorelDraw dla uproszczenia i wygody.

Pliki wejściowe do wizualizacji i sterowania graficznego są w postaci tekstowej aby pozwolić na integrację systemu eHouse z oprogramowaniem firm trzecich i zwiększającym funkcjonalność systemu, paneli zarządzających oraz umożliwiając tworzenie oprogramowania na dowolne platformy sprzętowe i systemy operacyjne, które nie są w całości wspierane przez naszą firmę.

Integracja oprogramowania graficznych paneli sterujących firm trzecich jest możliwa poprzez biblioteki dostępne dla developerów (w sposób bezpośredni).
Druga metoda integracji jest pośrednio przez komputer PC wraz z zainstalowanym oprogramowaniem eHouse przez wiele mediów transmisyjnych.

Plik wejściowy dla oprogramowania do wizualizacji w standardzie eHouse jest plikiem tekstowym,
w każdej linii znajduje się jeden obiekt graficzny. Poszczególne parametry są oddzielone znakiem tabulacji.

Nr Parametru Nazwa
1. Nazwa Zdarzenia (Wyświetlana nazwa przy najechaniu w niektórych aplikacjach)
2. Figura (rysowana figura – kodowana cyfrowo)
3. X1 (wszystkie wymiary w centymetrach – obiekty są rysowane w corelu w skali 1:1 – jednostki metr)
4. Y1 (parametry x1,y1,x2,y2 zależą od typu figury)
5. X2
6. Y2
7. grubość – grubość linii
8. kolor – kolor linii
9. Kolor tła – kolor wypełnienia
10. Rodzaj linii / Typ (sposób rysowania linii w niektórych aplikacjach: ciągła, przerywana, kropkowana, itd)
11. Orientacja (tekstu – w niektórych aplikacjach)
12. Promień skrętu X (zaokrąglenie przy prostokącie)
13. Promień skrętu Y (zaokrąglenie przy prostokącie)
14. Selection (zaznaczenie – przyszłe zastosowania)
15. Rozmiar czcionki (dla tekstu) – puste dla innych
16. Font (tylko dla tekstu) – puste dla innych
17. Text – treść tekstu lub puste
18. Kod Zdarzenia do wykonania po naciśnięciu obiektu
19. Przyszłe zastosowania – nie używane
20. Przyszłe zastosowania – nie używane
21. Przyszłe zastosowania – nie używane

Pole figura kodowanie:
84 – text
82 – prostokąt
69 – elipsa lub koło
76 – linia

Przykłady:

Rysowanie prostokąta dla 2 stanów wyjścia (1 i 0):
Hol – Gniazdko Wiatrołap PN 2 (1) 82 4448 3980 4508 3920 0 62975 62975 0 0 0 0 0 0

Hol – Gniazdko Wiatrołap PN 2 (0) 82 4448 3980 4508 3920 0 62975 1514015 0 0 0 0 0 0

Rysowanie koła dla dwóch stanów wyjścia (1 i 0):
Hol – Lampka Nocna Parter (1) 69 4283 4113 25 25 0 62975 62975 0 0 0 0 0 0

Hol – Lampka Nocna Parter (0) 69 4283 4113 25 25 0 62975 1514015 0 0 0 0 0 0

Wypisywanie tekstu dynamicznego (zastępowanego aktualnymi danymi przez aplikacje do wizualizacji):

Łazienka Parter – Temperatura Podłogi (OK) 84 3981 3806 0 0 0 4166144 4166144 0 0 0 0 0 8 Arial Tpod = %TEMP% C

Rysowanie Linii Fragment obrysu budynku:

Parter 76 4357 4498 4413 4498 24 8066013 8066013 0 0 0 0 0 0
Parter 76 4358 4386 4471 4386 12 8066013 8066013 0 0 0 0 0 0
Parter 76 4548 3678 4587 3678 24 8066013 8066013 0 0 0 0 0 0
Parter 76 4433 4019 4449 4019 12 8066013 8066013 0 0 0 0 0 0
Parter 76 4536 4021 4579 4021 12 8066013 8066013 0 0 0 0 0 0
Parter 76 4257 4045 4274 4045 12 8066013 8066013 0 0 0 0 0 0
Parter 76 4357 4021 4357 4038 12 8066013 8066013 0 0 0 0 0 0
Parter 76 4340 4044 4416 4044 12 8066013 8066013 0 0 0 0 0 0
Parter 76 4353 3869 4353 3953 12 8066013 8066013 0 0 0 0 0 0
Parter 76 4534 4498 4587 4498 24 8066013 8066013 0 0 0 0 0 0
Parter 76 3955 4473 4358 4473 24 8066013 8066013 0 0 0 0 0 0
Parter 76 3955 3516 3955 3676 24 8066013 8066013 0 0 0 0 0 0
Parter 69 3978 3734 1 1 0 14521088 11847159 0 0 0 0 0 0

Część tekstu może zostać zastępowana przez dynamiczne dane zależne od aktualnego stanu systemu:
%TEMP% – temperatura mierzona (musi być umieszczona na warstwie dla danej temperatury)
%LIGHT% – poziom oświetlenia (musi być umieszczona na warstwie dla danej temperatury)
%TEMP0% – Temperatura Zasobnika Środek
%TEMP1% – Temperatura Zewnętrzna Południe
%TEMP2% – Temperatura Zasobnika Góra
%TEMP3% – Temperatura GWC
%TEMP4% – Temperatura Kominka 1
%TEMP5% – Temperatura DGP (Dystrybucja gorącego powietrza dla kominka)
%TEMP6% – Temperatura Kominka 2
%TEMP7% – Temperatura Wewnętrzna
%TEMP8% – Temperatura Zewnętrzna Północ
%TEMP9% – Temperatura Kolektora Słonecznego
%TEMP10% – Temperatura Kotła
%TEMP11% – Temperatura Zasobnika Dół
%TEMP12% – Temperatura Recu In
%TEMP13% – Temperatura Recu Out
%TEMP14% – Heater (nagrzewnica)
%TEMP15% – Temperatura Wyciągu Rekuperatora (Brudne wywiew z domu)
%HEATER_RECUPERATOR_TEMP% – Temperatura wewnętrzna nawiewu rekuperatora
%HEATER_RECUPERATOR_SPEED% – prędkość rekuperatora
%HEATER_RECUPERATOR_MODE% – Tryb Rekuperatora
%HEATER_PROGRAM% – Program HeatManagera
%HEATER_KOMSTAT% – Status Kominka
%EXTERNAL_CURRENTZONENAME% – Nazwa Strefy zabezpieczeń – External Managera
%EXTERNAL_CURRENTPROGRAM% – External Manager – Program rolet NR
%EXTERNAL_CURRENTPROGRAMNAME% – External Manager – Nazwa Programu Rolet
%EXTERNAL_CURRENTZONE% – External Manager – Nr strefy zabezpieczeń
%TEMP% – Status wejść analogowych dla CommManagera (obliczona temperatura)
%LIGHT% – Status wejść analogowych dla CommManagera (obliczony poziom oświetlenia)
%ADC% – Status wejść analogowych dla CommManagera
%VOLT% – Status wejść analogowych dla CommManagera (Wartość napięcia)
%PERCENT% – Status wejść analogowych dla CommManagera (Procent)
%TCPMANAGER_CURRENTZONENAME% – Nazwa Strefy zabezpieczeń – Comm Managera
%TCPMANAGER_CURRENTPROGRAM% – Ethernet Manager – Program NR
%TCPMANAGER_CURRENTPROGRAMNAME% – Ethernet Manager – Nazwa Programu Wyjść lub Rolet (dla CommManagera)
%TCPMANAGER_CURRENTZONE% – Comm Manager – Nr strefy zabezpieczeń
%TCPMANAGER_CURRENTADCPROGRAMNAME% – Ethernet Manager – Nazwa Programu Przetworników ADC
%TCPMANAGER_CURRENTADCPROGRAM% – Ethernet Manager – Nr Programu przetworników ADC