CommManager = Alarm z powiadomieniem SMS + Sterownik Rolet

CommManager Sterownik Rolet, Bram i Alarm jest następcą połączonych sterowników ExternalManager – umożliwiający Sterowanie Rolet, Bram i 2*Alarm InputExtender.
W jednym sterowniku zintegrowano system alarmowy z powiadomieniem SMS oraz sterownik rolet, bram i markiz.
Dodatkowo sterownik ten posiada wbudowany interfejs Ethernet do komunikacji poprzez LAN, Internet, WiFi.

Sterownik dzięki temu jest niezależnym systemem alarmowym z wbudowanymi interfejsami do sterowania bezpośredniego przez SMS, LAN, Wifi, Internet.

Sprzętowe wyjścia Alarm, Ostrzeżenie, Monitoring, Wczesne Ostrzeganie są indywidualnie programowane dla każdej strefy zabezpieczeń. Umożliwia to indywidualne tworzenie „maski” zabezpieczeń i uruchamiania określonych sygnałów w następstwie na aktywność monitorowanych czujek alarmowych.

Dodatkowo zdefiniowano 3 grupy zabezpieczeń do otrzymywania powiadomień GSM o (zmianie strefy, alarmach, Dezaktywacji alarmu).

Umożliwia to wysyłanie powiadomień do osób zainteresowanych np. (sąsiadów, agencji ochrony, mieszkańców, rodziny itd).

System alarmowy jest aktywowany i deaktywowany spoza strefy chronionej bezpośrednio przez WiFi, Internet (połączenie zabezpieczone autoryzacją ze zmiennym kodem (dynamicznym) z dowolnego urządzenia (telefon komórkowy, PDA, panele z oprogramowaniem eHouse na różne systemy operacyjne (Windows Mobile, Java Mobile MIDP, Windows XP, Vista, 7).
Inteligentny Dom eHouse Oprogramowanie

CommManager w przeciwieństwie do innych typowych systemów alarmowych nie posiada klawiatury będącej słabym ogniwem systemu,  dającej intruzom czas na dokonanie szybkiego włamania (np zabranie cennego sprzętu i ucieczkę zanim sygnał zaalarmuje osoby, na których nam zależy).

Sterownik Rolet, Markiz i bram posiada znacznie większą ilość niezależnych systemów rolet do sterowania niż ExernalManager oraz umożliwia konfigurację parametrów pracy rolet (programowanie czasu impulsu sterującego oraz maksymalnego czasu przesuwu.

CommManager posiada wbudowany zaawansowany kalendarz-terminarz do uruchamiania zdarzeń powtarzalnych i zaprogramowanych w określonym czasie, porze dnia, miesiąca, i roku.

CommManager posiada wbudowany interfejs RS-485 do bezpośredniej współpracy z systemem eHouse 1. Może zastąpić komputer PC jako główny host systemu eHouse1. W tym trybie pracy odczytuje status sterowników eHouse 1 i rozsyła do aktywnych paneli sterujących i wizualizujących stan sterowników.

CommManager posiada wbudowane wejścia analogowo-cyfrowe do pomiaru napięcia, temperatury i innych wartości fizycznych, umożliwiające regulację danego parametru fizycznego. Uzyskuje się to powiązując zdarzenie systemowe sterownika z progiem.

Z wejściami pomiarowymi powiązane są także programy, które integrują i grupują wszystkie ustawienia przetworników ADC (próg górny i dolny).

CommManager posiada wbudowane programy sterowania rolet, markiz, bram wraz ze strefą zabezpieczeń, pozwalające na jednoczesną zmianę pozycji wszystkich rolet i wybranie grupy zabezpieczeń. Umożliwia to bardzo wygodne sterowanie systemem zabezpieczeń.

Inteligentny Dom eHouse jest sterowany przez SMS, Ethernet bezpośrednio z CommManagera.