Sterownik Pokojowy

Inteligentny dom, Inteligentny Budynek eHouse posiada sterowniki pokojowe RoomManager’y dedykowane do sterowania pomieszczeniami. Są one zoptymalizowane do sterowania jednym lub grupą pomieszczeń.

Sterownik pomieszczeń pozwala na sterowanie wielu grup urządzeń przez jedno urządzenie mikroprocesorowe:

 • Sterowanie oświetleniem tradycyjnym, niskonapięciowym LED, LED RGB
 • Ściemniacze DC / PWM (stało-prądowe ściemniacze 12V z modulacją szerokości impulsów)
 • Sterowanie ogrzewaniem indywidualnym w pomieszczeniach (zwykłym, podłogowym)
 • Sterowanie sprzętem HiFi, Audio, Video, RTV / Sat emulacja sygnałów pilotów podczerwieni
 • Pomiar oświetlenia
 • Wielopunktowy pomiar i regulacja temperatury
 • Wielopunktowy pomiar dowolnej wartości fizycznej z czujników analogowych
 • Regulacja dowolnej wartości fizycznej przy wykorzystaniu urządzeń wykonawczych
 • Cyfrowe wejścia (programowane) do podłączenia włączników, czujników itd.
 • Cyfrowe wyjścia (programowane) do włączania oświetlenia, ogrzewania, urządzeń wykonawczych

Dodatkowo posiada następujące funkcje:

 • Bezpośrednie sterowanie pilotem podczerwieni w standardzie Sony (pilot standardowy  SONY, uniwersalny, panele podczerwieni)
 • Wbudowany zaawansowany terminarz-kalendarz do uruchamiania zdarzeń powtarzalnych w czasie
 • Wbudowane programy do automatycznego przełączenia wszystkich wyjść i pomiarów
 • Wbudowany nadajnik podczerwieni do sterowania zewnętrznym sprzętem HiFi, RTV, SAT, Audio /Video
 • Możliwość realizacji funkcji pilota uniwersalnego przez RoomManager oraz dodawania zdarzeń podczerwieni do sterownika
 • Możliwość powiązania kodów pilota Sony ze zdarzeniami podczerwieni pilotów innych firm (odbieranie komendy z pilota Sony i wysyłanie komendy powiązanego z  danym przyciskiem i kodem innego pilota)

Dzięki sterownikowi pokojowemu można uzyskać kompleksowe sterowanie pomieszczeniem umożliwiając zdalne i lokalne sterowanie wszystkimi urządzeniami podłączonymi do systemu eHouse.

Przykładowe projekty sterowania zrealizowanego przez RoomManager znajdują się pod adresem Projekt sterowania salonem oraz
Elektroniczny dom zasilany z 12V.

Porady

 • RoomManager należy umieścić naprzeciwko sprzętu HiFi, Audio – Video, RTV tak aby umożliwić bezpośredni kontakt optyczny między RoomManager’em a sprzętem A/V.
 • RoomManager najlepiej umieścić pod sufitem w odległości co najmniej 1m od ściany tak aby przyszłe ulokowanie mebli nie zakłócało transmisji podczerwieni
 • odległość między RoomManagerem a sprzętem HiFi musi być krótsza niż 8m
 • Zasięg sterowania podczerwienią pomiędzy RM a sprzętem Audio-Video należy przetestować przed otynkowaniem budynku przy maksymalnym nasłonecznieniu sprzętu HiFi, gdyż w tym przypadku margines błędu i czułość odbiorników podczerwieni jest najmniejsza.
 • Odbiornik podczerwieni można umieścić w pewnym oddaleniu do 1-2m licząc się z potencjalnie gorszymi parametrami odbioru podczerwieni (należy wykonać testy odległości przy maksymalnym poziomie oświetlenia w pomieszczeniu)
 • Nadajnik podczerwieni można umieścić w pewnym oddaleniu do 0,5m. Wymaga to testów i sprawdzenia dla każdego dostępnego sprzętu HiFi, RTV itd.
 • Czujniki pomiarowe (analogowe) powinny być umieszczone jak najbliżej RM i prowadzone przewodami ekranowanymi jak najdalej od przewodów i sygnałów zakłócających
 • Czujniki pomiaru temperatury powietrza muszą znajdować się na wysokości od 0-1.2m aby poprawnie wskazywać temperaturę pomieszczenia
 • Czujniki zewnętrzne, zalewane w podłogę itd, powinny być zabezpieczone tak aby były hermetyczne (np. zalane żywicą epoksydową) co zapewnia pełną izolację od napięć zewnętrznych i sygnałów zakłócających
 • wszystkie wejścia, wyjścia RoomManager’a  muszą być odseparowane galwanicznie (odizolowane) od zewnętrznych napięć spoza sterowników eHouse tak aby nie spowodowały one uszkodzenia sterowników niskonapięciowych, nie zakłócały pomiarów, nie powodowały samoczynnego włączenia wejść.
 • Zastosowanie ściemniaczy wymaga jak najkrótszych przewodów pomiędzy sterownikami eHouse a driverami mocy ściemniaczy.
 • Odległość między sterownikiem a modułem przekaźników może wynosić do 33m (ograniczone długością taśmy IDC-40)
 • RoomManager’y należy traktować jako sterowniki lokalne, nie stosując algorytmów uruchamiających wyjść w jednym RoomManager’ze na sygnał z innego RoomManager’a.
 • Ze względu na ciągłą pracę należy zapewnić odpowiednią objętość obudowy RoomManager’a, aby umożliwić wymianę ciepła, swobodny przepływ powietrza i chłodzenie układu.