Zarządzanie Zasobnikiem CO i CWU

Inteligentny Budynek, Inteligentny Dom eHouse umożliwia zarządzanie i sterowanie zasobnikami CO i CWU.
Zasobniki CO i CWU służą do magazynowania ciepłej wody do ogrzewania i na potrzeby Ciepłej Wody Użytkowej.
Pozwalają optymalizować proces ogrzewania oraz gromadzić gorącą wodę minimalizując wymaganą moc kotłów oraz zmniejszając nakłady energii na ogrzewanie o kilkadziesiąt procent.

HeatManager dokonuje 3 pomiarów temperatury Zasobnika CWU i CO (dół, środek, góra) oraz analizuje wartości średnie dzięki czemu nie ma konieczności mieszania zawartości bufora z gorącą wodą i umożliwia włączenie kotła czy pompy ciepła aby zapewnić wymaganą temperaturę do ogrzewania i na potrzeby CWU.
Poziom nagrzania bufora ciepła jest sygnalizowany poprzez wyjście statusu (PWM – Modulacja Szerokości Impulsów).
Przy maksymalnym nagrzaniu bufora ciepła powyżej 100% Dioda świeci ciągle. Poniżej tej wartości dioda zaczyna migać a stosunek czasu zgaszenia w stosunku do czasu włączenia jest proporcjonalny do procentowej wartości nagrzania bufora w danym programie pracy HeatManagera.
W przypadku spadku temperatury w buforze ciepła nie wystarczającej do ogrzewania i dostarczania ciepłej wody użytkowej.
Sterowanie kotłem jest uruchomione w przypadku obniżenia temperatury poniżej zaprogramowanej wartości dla danego profilu lub nie wystarczającej do ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej.

Sterowanie ogrzewaniem i wentylacją
Inteligentny Dom Producent