Sterowanie Kotłem, Pompą Ciepła

Sterowanie Kotłem odbywa się ze sterownika Centralnego Ogrzewania i Wentylacji.
Sterownik alternatywnie może zarządzać pracą pompy ciepła (włącz / wyłącz).

Podstawowe sterowanie kotłem lub pompą ciepła odbywa się podłączając wejście sterujące (regulatora pogodowego) do wyjścia HeatManagera (Kocioł (Włączenie / Wyłączenie)).
Włączenie i wyłączenie kotła jest ustawiane manualnie lub automatycznie (analizując parametry całej kotłowni i systemu centralnego ogrzewania).
Kocioł jest blokowany w przypadkach Pracy kominka lub kolektorów słonecznych, które są nadrzędne w stosunku do pracy kotła.

Dodatkowo Heat Manager może zapewnić nadrzędne i bezpośrednie sterowanie kotłami na paliwa stałe lub eksperymentalnymi urządzeniami.
HeatManager Posiada dodatkowe wyjścia do:

  • blokowania napięcia zasilającego kotła (do użytku manualnego lub z terminarza)
  • blokowanie napędu podajnika (do użytku manualnego lub z terminarza)
  • nadrzędne włączenie napędu podajnika (do użytku manualnego lub z terminarza)
  • Programowane wyjście Alarmowe do sygnalizacji przegrzania kotła

Sterowanie kotła odbywa się:

  • Manualnie poprzez uruchomienie odpowiedniego zdarzenia systemowego z dowolnej metody sterującej systemu eHouse
  • Automatycznie – Sterowanie terminarzem – kalendarzem
  • Automatycznie – z programu pracy (ogrzewania i wentylacji) HeatManagera
  • Automatycznie włączanie w wyniku zbyt niskiej średniej temperatury w zasobniku ciepłej wody do ogrzewania i CWU
  • Automatyczne włączanie przy zbyt niskiej temperaturze dla CWU lub Ogrzewania