Sterowanie Ogrzewaniem, Automatyka Ogrzewania

Inteligentny Dom eHouse, (Sterowniki systemu) realizują zarówno funkcje pozwalające na sterowanie ogrzewaniem indywidualnym jak i sterowanie ogrzewaniem centralnym.
Sterowanie Ogrzewania Centralnego jest realizowane przez HeatManager – sterownik kotłowni i wentylacji.
Sterowanie Ogrzewania Lokalnego jest realizowane przez Sterowniki pokojowe RoomManager, LevelManager, EthernetRoomManager

Sterowanie Centralnym Ogrzewaniem

Zastosowanie HeatManagera pozwala na automatyzację i bezobsługowe sterowanie kotłownią integrując różne systemy ogrzewania w jedną instalację aby zapewnić wysoko ekonomiczne kompleksowe ogrzewanie budynku.

 • Sterowanie kotłem
 • Sterowanie pompą ciepła
 • Sterowanie kominkiem z płaszczem wodnym
 • Sterowanie kominkiem z dystrybucją gorącego powietrza
 • Sterowanie ogrzewaniem wentylacyjnym i nadmuchowym w obiegu rekuperatora
 • Sterowanie kolektorami słonecznymi
 • Sterowanie wymiennikami ciepła
 • Sterowanie wentylatorami wspomagającymi ogrzewanie, rekuperację i wentylację

Sterowanie Ogrzewaniem i Rekuperacją

Sterowanie ogrzewaniem lokalnym i indywidualnym w pomieszczeniach

Sterowanie lokalne pozwala na optymalne wykorzystanie centralnego ogrzewania:

 • utrzymanie wymaganych temperatur we wszystkich pomieszczeniach niezależnie
 • dogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń, w temperatura nie mieści się w zaprogramowanym progu wartości (min,max) bez konieczności chłodzenia czy ogrzewania wszystkich pomieszczeń jednocześnie i przegrzewania innych pomieszczeń aby osiągnąć wymaganą temperaturę w danym pomieszczeniu.
 • 100% wykorzystanie energii grzewczej bez strat uwzględniając porę dnia, roku, zapotrzebowanie mieszkańców
 • adaptacyjne ogrzewanie w każdym pomieszczeniu, automatycznie niwelujące wpływ zmiennych czynników zewnętrznych zależnych od pory dnia, roku, warunków klimatycznych i pogodowych takich jak:
  • nasłonecznienie i kierunek padania słońca
  • siła wiatru, kierunek, temperatura
  • wilgotność
  • niedoskonałość i błędy podczas procesu budowy: lokalne mostki cieplne, nieszczelności, nadmierna wilgoć w niektórych pomieszczeniach,

Sterowanie ogrzewaniem

 • Kaloryferami
 • Podłogowym
 • Wentylacyjnym
 • Nadmuchowym

Właściwa automatyka procesu ogrzewania i wentylacji poza oczywistymi zyskami i oszczędnościami na energię grzewczą Ogrzewania, Centralnego Ogrzewania i uzyskania Ciepłej Wody Użytkowej pozwala także na osiągnięcie dodatkowych korzyści:

 • Utrzymanie optymalnej wilgotności w pomieszczeniach
 • Przeciwdziałanie powstawaniu grzybów, pleśni, zapachu stęchlizny, wilgoci
 • Ograniczenie wilgotności ścian zmniejszające izolacyjność domu i powodujące zwiększenie nakładów na ogrzewanie i niszczenie domu
 • Ograniczanie nakładów na niezbędne remonty wynikające z niewłaściwego ogrzewania i wentylacji w domu szczególnie w nowych i wilgotnych domach po mokrych procesach budowlanych
 • Utrzymanie zdrowych i komfortowych warunków życia i mieszkania w domu

Inteligentny Dom, Inteligentny Budynek Producent
Sterowanie ogrzewaniem zarówno lokalnym jak i centralnym może odbywać się indywidualnie dla każdej strefy grzewczej jak również programowo przez zdefiniowane profile i programy pracy.

Dodatkowo, aby proces ogrzewania był bardziej bezobsługowy w każdym sterowniku zaimplementowano terminarz-kalendarz do automatycznego sterowania z uwzględnieniem pory roku, dnia i bieżących potrzeb użytkowników.