Sterowanie Oświetleniem

eHouse – Inteligentny Dom pozwala na Sterowanie oświetleniem, które jest realizowane przez sterownik pokojowy RoomManager, EthernetRoomManager lub LevelManager.
Sterowanie może odbywać się poprzez:

  • włączanie i wyłączanie pojedynczego obwodu świetlnego od 1 do 24 dla RM
  • ściemnianie i rozjaśnianie ściemniaczy max 3 dla jednego sterownika
  • Automatyczną regulację oświetlenia analizując poziom bieżącego oświetlenia i utrzymanie jego w zaprogramowanych progach min, max

Sterowanie oświetleniem włącz/wyłącz odbywa się przez przekaźniki pozwalające na odseparowanie niskonapięciowych sterowników od napięć spoza systemu eHouse a w szczególności 230V.

Sterowanie ściemniaczami PWM/ DC odbywa się poprzez dołączone drivery mocy z izolacją optyczną dla odseparowania napięć zewnętrznych od sterowników eHouse.
Ze względu na obecność 3 ściemniaczy PWM na każdym sterowniku można sterować 3 niezależnymi kanałami / grupami oświetlenia lub realizować regulację koloru świecenia oświetlenia LED RGB poprzez niezależne ściemnianie składowych barw (czerwony, niebieski, zielony)

Sterownik oświetlenia, ściemniacze LED RGB

Sterowanie oświetlenia może odbywać się indywidualnie poprzez włączenie / wyłączenie lub ściemnianie / rozjaśnianie danego wyjścia (obwodu oświetlenia) lub grupowo poprzez programy, profile użytkownika, sceny świetlne ustawiając wszystkie wyjścia oświetlenia i ściemniaczy w wcześniej zaprogramowany sposób.
Sterowniki eHouse pozwalają na bezpośrednie sterowanie z pilota podczerwieni w standardzie Sony.
Alternatywnie mogą być sterowane z dowolnych metod sterowania dostępnych w systemie eHouse.

System eHouse może sterować:

  • oświetleniem 230V
  • oświetleniem niskonapięciowym i stało-prądowym
  • oświetleniem Halogenowym
  • oświetleniem energooszczędnym
  • oświetleniem LED i LED RGB
  • oświetleniem specjalnym i dekoracyjnym