Schemat Inteligentnego domu Ethernet eHouse wersja 2014

Inteligentny Dom eHouse w wersji Ethernet jest optymalną wersją do pracy w budynkach mieszkalnych, biurach, hotelach pensjonatach przy pracy zdecentralizowanej (Komfort).


Wersja komfort oznacza zastosowanie kilku do kilkunastu sterowników pokojowych z naturalnym podziałem na pomieszczenia (EthernetRoomManager). Pomimo większej ilości sterowników i ich kosztów, zmniejsza się zużycie przewodów 230V, robocizny, skomplikowanie instalacji dzięki czemu finalne nakłady na automatykę są zbliżone.

Sterowniki pokojowe posiadają dużą ilość zasobów sprzętowych:

 • złącze Ethernet do bezpośredniej pracy w sieci LAN
 • 24-32 programowalne wyjścia cyfrowe (włącz/wyłącz) do włączania przekaźników w mini rozdzielni
 • 12 programowalnych wejść cyfrowych (włącz/wyłącz) do powiązania zdarzeń systemowych eHouse
 • Nadajnik podczerwieni do sterowania systemami Audio/Video, RTV itd – nauka i wysyłanie kodów sterujących
 • Odbiornik podczerwieni do sterowania pomieszczeniami (EthernetRoomManagerami) bezpośrednio z pilota SONY
 • 3 Wbudowane ściemniacze LED lub 1 LED-RGB z driverami 12V/3A z opto-izolacją galwaniczną
 • 1 wejście pomiarowe czujnika oświetlenia
 • 7 wejść pomiarowych dla temperatury lub innych czujników napięciowych pracujących w zakresie (0,3v3)
 • Złącze Ext zawierające porty szeregowe do instalacji rozszerzeń systemu, paneli naściennych, wyprowadzenia podczerwieni, itd

Zmiany hardware’u w stosunku do poprzedniego wariantu EthernetRoomManagera:

 • Zmiana złącza ADC (wejść pomiarowych) z IDC 20 na złącze pojedyncze 10 pinów (wyciągane+przykręcane). Umożliwia łatwiejszy montaż przewodów ekranowanych dla czujników
 • Wbudowane 3 drivery ściemniaczy LED 12V/3A z opto-izolacją i bezpiecznikami (opcja)
 • Brak złącza zasilającego 4 pinowego – zasilanie sterownika ze złącza IDC-50
 • Zmiana złącza Ext (Panela) z IDC-16 na IDC-24.
 • zmiana lokalizacji złącz i gniazd umożliwiająca montaż w obudowach skrzynek bezpiecznikowych moeller „BC-U-1/5(-TW)-ECO” ( na 5 bezpieczników z okienkiem) oraz obudów na szynę DIN.

Sterowniki pokojowe Ethernet pozwalają obecnie na:

 • sterowanie dowolnymi urządzeniami/elektrycznymi (włącz/wyłącz)
 • pomiar i regulację temperatury, oświetlenia i innych wielkości fizycznych
 • implementację standardowych włączników elektrycznych do sterowania systemem
 • pozwalają podłączyć bezpośrednio dekoracyjne taśmy LED lub LED-RGB (12VDC max 3A). Taśmy LED-RGB muszą pracować w konfiguracji „wspólna Anoda”. Taśmy wymagają podłączenia zewnętrznego zasilacza.
 • zawierają zaawansowany terminarz-kalendarz 128 pozycji
 • zawierają 24 konfigurowalne programy pracy wyjść i ściemniaczy LED
 • zawierają 12 konfigurowalne programów pomiarowych/regulacyjnych
 • umożliwiają utworzenie „bazy” 255 kodów podczerwieni sprzętu HiFi do nadawania
 • umożliwiają utworzenie „bazy” 255 kodów pilota i przyporządkowanie im zdarzeń eHouse

Bez względu czy wykonujemy wariant instalacji komfort czy ekonomiczny, instalacja składa się z kilku lub kilkunastu niezależnych niskonapięciowych (do ok. 12VDC) segmentów instalacji.
Segment składa się ze:

 • sterownika (EthernetRoomManager lub inne)
 • przekaźników na szynę DIN oraz ewentualnie modułu przekaźników (ułatwiający ich podłączenie „patchowanie” do taśmy IDC-50)
 • oświetlenia LED/LED-RGB
 • włączników i czujników (on/off)
 • czujników pomiarowych (analogowych)
 • zasilania

Każdy segment jest podłączony do switcha/routera LAN przewodem UTP-8. Dodatkowo jest zasilany lokalnie lub wspólnie z innymi segmentami.

Są trzy źródła zasilania dla każdego segmentu:

 • zasilanie „elektroniki” sterownika – +6..12VDC (napięciem stałym) najlepiej z podtrzymaniem (UPS)
 • zasilanie przekaźników zależne od ich napięcia(5V lub 12V). Nie musi być podtrzymane. Przy wyborze zasilacza można zastosować o większym napięciu o 1V w stosunku do napięcia przekaźników.
 • zasilanie LED i LED-RGB zrealizowane lokalnie jak najkrótszymi i najgrubszymi przewodami (min 4mm2).

W zasadzie zastosowanie oświetlenia LED implikuje użycie dedykowanego zasilacza LED 12V/150W jak najbliżej LED ze względu na duże straty w przewodach. Może on być jednocześnie wykorzystany do zasilania przekaźników 12V.

Schemat instalacji jednego segmentu jest przedstawiony poniżej:

Wyprowadzenia sterownika:

Więcej informacji o sterowniku:
Inteligentny dom Ethernet – EthernetRoomManager
Inteligentny dom EtherneteHouse podłączenie sterownika ERM.