Automatyka domu eHouse – samodzielna instalacja CommManagera/LevelManagera

CommManager jest sterownikiem systemu Inteligentny Dom eHouse służącym do zapewnienia bezpieczeństwa w domu oraz umożliwiającym zarządzanie i sterowanie napędami rolet, markiz, bram, okien, drzwi itd.

Alternatywnie możliwe jest wykorzystanie wszystkich wyjść pojedynczo, jako LevelManager.

Zasoby sprzętowe CommManager’a Inteligentny Dom -sterowanie roletami w zasadzie wystarczają do realizacji funkcji alarmu i sterownika napędów prawie dla każdego domu.

CommManager posiada:

 • 48 wejść dla czujek alarmowych dowolnego typu lub zwykłych włączników (LevelManager)
 • 40 wyjść (podwójnych) dla napędów rolet – alternatywnie 80 wyjść pojedynczych (LevelManager)
 • Wbudowany modem GSM/SMS do sterowania systemem eHouse i wysyłania powiadomień z systemu alarmowego
 • Wbudowany interfejs RS-485 do zarządzania sterownikami eHouse 1
 • Wbudowany interfejs Ethernet (LAN)
 • Wyjścia dla syreny alarmowej, światła ostrzegawczego, radiolinii monitoringu

Inteligentny dom eHouse expander wejść alarmowych

Inteligentny dom eHouse CommManager

Do CommManagera należy wsunąć dużą kartę SIM do złącza SIM.

Inteligentny dom eHouse CommManager instalacja SIM

Inteligentny dom eHouse CommManager instalacja SIM

Do CommManagera należy przykręcić antenę (ręcznie bez żadnych narzędzi nie na siłę).

Inteligentny dom eHouse CommManager instalacja Anteny

Inteligentny dom eHouse CommManager instalacja Anteny

CommManager złącza do instalacji:
Inteligentny dom eHouse CommManager złącza

Do kompletnej instalacji systemu eHouse wystarczą następujące narzędzia:

Inteligentny dom eHouse narzędzia instalacyjne

Wyjścia CommManagera są opisane w artykule:

Inteligentny Dom eHouse – Wyprowadzenia CM

Należy je połączyć do mini-rozdzielni lub modułu przekaźników taśmami IDC-50.
Inteligentny Dom eHouse – Profesjonalna mini-rozdzielnia

Inteligentny Dom eHouse – Podłączenie CM do mini-rozdzielni

Inteligentny Dom eHouse – Podłączenie CM do mini-rozdzielni

Dodatkowo CommManager może być rozbudowany o moduł rozszerzający Expander wejść realizujący łatwe podłączenie czujników alarmowych jak w centrali telefonicznej złączem RJ-12 (6pin). Umożliwia to bardzo szybką instalację, montaż, demontaż, zmianę wejść i serwis systemu zabezpieczeń.

Moduł nie posiada żadnej wbudowanej „logiki”, poza złączami do podłączenia CM zawiera zasilacz stabilizowany dla modułu GSM.

Inteligentny dom eHouse expander wejść alarmowych

Inteligentny dom eHouse expander wejść alarmowych

Expander posiada 2 złącza IDC-50 (dla taśm płaskich) zwarte ze sobą po obu stronach płytki.

W zależności od wzajemnego usytuowania CommManagera i Expandera, można wykorzystać dolne lub górne złącze. Złącze dolne nie zawiera jednak wyrzutnika, przez co bardzo utrudnione może być wyjmowanie wtyku IDC-50. Należy więc ponownie go nie wyciągać. W przypadku potrzeby deinstalacji można przewód rozłączyć po stronie CM.

Złącze IDC należy zacisnąć zgodnie z instrukcją w artykule Inteligentny Dom eHouse – podłączenie ERM

Na wtyk warto założyć zawleczkę, która znacznie je wzmocni co jest szczególnie ważne przy jego wyciąganiu z gniazda bez wyrzutnika.

Podłączenie wejść CM wykonuje się taśmą IDC-50 w następujący sposób:

Inteligentny dom eHouse podłączenie wejść alarmowych do CM

Inteligentny dom eHouse podłączenie wejść alarmowych do CM

Inteligentny dom eHouse podłączenie wejść alarmowych do CM

Następnie należy wykonać złącza zasilające GSM oraz CommManager używając zaciskanych gniazdek jak na rysunku.

Inteligentny dom eHouse złącza zasilające

Gniazda te są połączone inaczej i rozdzielone żeby uniemożliwić pomyłkę i uszkodzenie sterownika. Jako przewody najlepiej użyć 0.5mm2 długości do 2m. Aby uniemożliwić wysunięcie przewodu z blaszki warto dodatkowo przylutować przewód po jego zaciśnięciu przed włożeniem do gniazdka.

Podłączenie zasilania GSM wykonuje się podłączając piny na złączu (GSM BAT)

 • 1) NIE PODŁĄCZĄĆ
 • 2) NIE PODŁĄCZĄĆ
 • 3) do 0V
 • 4) do +4.5V

Pin 1 jest zaznaczony na wtyku (jedynką „1”).

Inteligentny dom eHouse podłączenie zasilania GSM

Podłączenie przewodu zasilania GSM po stronie Expandera.
Inteligentny dom eHouse podłączenie zasilania GSM

Podłączenie przewodu zasilania GSM po stronie CommManagera.
Inteligentny dom eHouse podłączenie zasilania GSM

Następnie należy wykonać przewód zasilający dla CM inaczej niż dla GSM.

 • 1) NIE PODŁĄCZĄĆ
 • 2) do 0V
 • 3) NIE PODŁĄCZĄĆ
 • 4) +12V

Inteligentny dom eHouse podłączenie zasilania CM

Inteligentny dom eHouse podłączenie zasilania CM

Podłączenie na dolnej warstwie Expandera.
Inteligentny dom eHouse podłączenie zasilania CM

Kompletne podłączenie przewodów między CommManagerem a Expanderem.

Inteligentny dom eHouse podłączenie zasilania CM

Podłączenie CommManagera do sieci LAN (Ethernet)

Inteligentny dom eHouse podłączenie CM do Ethernetu

Inteligentny dom eHouse podłączenie CM do Ethernetu

Inteligentny dom eHouse podłączenie CM do EthernetuInteligentny dom eHouse podłączenie CM do Ethernetu

Aby pewnie i bezpiecznie złożyć razem CommManager i Expander należy zastosować dystansy montażowe z 2 stronną taśmą klejącą z jednej strony.

Inteligentny dom eHouse montaż dystansów CM/Expander

Inteligentny dom eHouse montaż dystansów CM/Expander

Inteligentny dom eHouse montaż dystansów CM/Expander
Podłączenie Zasilania Expandera

Podłączenie Expandera do zasilania +12V – należy wykonać przewód zasilający dla Expandera tak samo jak zasilający dla CommManagera (z Expandera).

 • 1) NIE PODŁĄCZĄĆ
 • 2) do 0V
 • 3) NIE PODŁĄCZĄĆ
 • 4) +12V

Całkowicie odłączamy wszystkie przewody od CommManagera do Expandera.
Podłączamy napięcie zasilania +12V dla Expandera.
Na początku sprawdzamy napięcie zasilania +12V do masy układu (złącze dla CM).
Sprawdzamy miernikiem napięcie na złączu zasilania GSM które musi mieścić się w zakresie (+3.6 do +4.5V). W przeciwnym razie moduł GSM będzie się wyłączał lub zostanie uszkodzony.

Jeśli napięcia są poprawne rozłączamy napięcie od Expandera i spinamy powtórnie CM i Expander.
Podłączamy wstępnie zasilanie bez czujników i przekaźników do testów.
Należy przez kilka minut sprawdzać grzanie się układów scalonych (czarnych z większą ilością nóżek niż 10) czy się nie przegrzewają. Ich temperatura powinna być poniżej 45C.
Jeśli temperatura jest większa lub gwałtownie rośnie należy natychmiast wyłączyć zasilanie i sprawdzić ponownie instalację i napięcia.
Sprawdzamy też miernikiem zwarć poszczególne grupy przewodów.

Inteligentny dom eHouse podłączenie zasilania

Po sprawdzeniu działania CommManagera (w logach) należy podłączyć przekaźniki do pozostałych złącz IDC-50 pin.
Najlepiej w tym momencie opisać wszystkie gniazda (na modułach PCB) i wtyki pisakiem „permanentnym”, numerując aby przy demontażu nie trzeba było za każdym razem zastanawiać gdzie co wpiąć.

Kolejnym krokiem jest zakończenie złączkami RJ-12 i podłączenie przewodów czujek alarmowych do Expandera.
Wyprowadzenia złącz dla czujek alarmowych są następujące:

 • 1) +12V Zasilanie czujnika alarmowego
 • 2) 0V Zasilanie – masa czujnika
 • 3) Tamper/Sabotage. Sabotaż włącznik lub styk przekaźnika A – nie podłączać zewnętrznych napięć
 • 4) Tamper/Sabotage. Sabotaż włącznik lub styk przekaźnika B – nie podłączać zewnętrznych napięć
 • 5) Styk przekaźnika lub włącznika A czujki alarmowej – nie podłączać zewnętrznych napięć
 • 6) Styk przekaźnika lub włącznika B czujki alarmowej – nie podłączać zewnętrznych napięć

W systemie każde wejście alarmowe jest podłączone rezystorem pull up do napięcia +3.3V, więc nie stosuje się żadnej „parametryzacji” jak w przypadku alarmów analogowych tworząc dzielniki rezystancyjne. Podłącza się tylko styki przekaźników między wejście alarmowe a masę (0V).
Nie wolno podłączać żadnych urządzeń czy czujek nie posiadających na wyjściu odizolowanych styków przekaźnika lub włączników. To samo dotyczy wyjść TAMPER/Sabotaż.

Najwygodniej do instalacji użyć telefoniczny kabel płaski 6 żył.
Należy pilnować kolorystyki oraz aby przewody się nie zamieniły pod izolacją.

Złącza 3 pinowe przy każdym złączu RJ-45 służą do ominięcia sprawdzania sabotażu z danego wejścia lub zamknięcie pętli sabotaż dla ostatniego czujnika.

Pozycja Jumpera na złączach (jedynka oznaczona kwadratowym polem lutowniczym na PCB)

 • brak – normalne sprawdzanie sabotażu na danym wejściu
 • 1,2 – Ostatni czujnik zamknięcie pętli sabotaż
 • 2,3 – ominięcie sprawdzania sabotażu na danym wyjściu

Czujniki należy włączać pojedynczo sprawdzając ich działanie w aplikacjach eHouse.

Dopiero po sprawdzeniu całkowitego działania (CommManagera – wszystkich wejść, wyjść) można złączyć moduły, przyklejając taśmą dwustronną na dystansach.

Złączenie modułów CM i Expander.
Inteligentny dom eHouse podłączenie CM do Ethernetu

Na uwagę zasługuje podwójny jumper (2*3 piny) znajdujący się przy opisie pomiędzy 47 a 48 wejściem.
Służy on do podłączenia pętli sabotaż (piny 1 oznaczone kwadratowym polem lutowniczym).

 • 1,2 oba jumpery – pętla Tamper/Sabotaż podłączona pod wejście Nr. 48
 • 2,3 oba jumpery – pętla Tamper/Sabotaż wyprowadzona na złącze 2 pinowe.