Pomiary Emisji Elektromagnetycznej EMI eHouseEtherent – wersja 2012/2014 & normy CE

Inteligentny Dom eHouse w wersji Etherent.
Wyniki pomiarów emisji elektromagnetycznej analizatorem widma Rhode-Schwarc (0-25GHz).

Sterowniki eHouse4Ethernet są urządzeniami niskonapięciowymi (zasilanie 12V) co implikuje konieczność spełnienia zgodności z normami EMI dla norm CE przy użytkowaniu w krajach Unii Europejskiej. Nie ma konieczności zgodności z normami LVD (niskonapięciowe).

Przebadaliśmy sterowniki „Ethernet eHouse” pod kontem zgodności Elektro-magnetycznej zgodnie z normami unijnymi CE.

Sterowniki Ethernet w wersji 2014 posiadają 2 źródła mogące generować zakłócenia EMI.

  • Zasilacz impulsowy – zmniejszenie poboru prądu sterownika (opcja)
  • Ethernet – Transmisja

Przedstawiono pomiary zakłóceń i poziomy sygnałów w krytycznych miejscach sterownika.

Zakłócenia generowane przez Ethernet (linia Transmisyjna).

Pomiar zakłóceń na wyjściu Ethernet przed transformatorem wyjściowym.
Pomiary wykonano dla 3 wersji układu elektronicznego:

  • bez filtrów EMI na wyjściu nadawania Ethernet
  • z przeciwzakłóceniowym filtrem EMI
  • z przeciwzakłóceniowym filtrem EMI oraz pojemnością tworzącą filtr LC

Brak filtra (EMI wersja przed 2014).
Maksymalny poziom zakłóceń (harmonicznych to -67dBm dla 200Mhz) bez żadnych filtrów EMI.
Inteligentny dom eHouse Ethernet - zakłócenia EMI bez filtrów

Zakłócenia w układzie z pełnym Filtrem EMI (LC).
Pomiar zakłóceń EMI przed filtrem EMI:
Maksymalny poziom zakłóceń przed filtrem EMI to – 63dBm dla 200MHz.
Inteligentny dom eHouse Ethernet - zakłócenia EMI przed filtrem TX

Maksymalny poziom zakłóceń za filtrem EMI to -82dBm dla 160MHz. Co oznacza tłumienie zakłóceń harmonicznych 21dBm czyli ponad 100 razy.
Inteligentny dom eHouse Ethernet - zakłócenia EMI za filtrem TX

Zakłócenia w układzie z dławikiem przeciwzakłóceniowym (L) bez pojemności. Zakłócenia na poziomie -65dBm dla 200MHz przed dławikiem przeciwzakłóceniowym.
Inteligentny dom eHouse Ethernet - zakłócenia EMI przed filtrem TX bez C

Zakłócenia w układzie z dławikiem przeciwzakłóceniowym (L) bez pojemności. Zakłócenia na poziomie -87dBm powyżej 120MHz (tłumienie zakłóceń 22dBm ponad 100 razy).
Inteligentny dom eHouse Ethernet - zakłócenia EMI za filtrem TX bez C

Zakłócenia generowane przez zasilacz impulsowy:
Wbudowany zasilacz impulsowy (opcjonalny) dla ograniczenia poboru prądu w instalacjach zasilanych z akumulatorów (zmniejszający pobór mocy ok 3-4 razy). Częstotliwość pracy ok. 500kHz.

Poziom sygnału na wyjściu przełączającym cewki IMP (-28dBm dla częstotliwości pracy zasilacza).
inteligentny dom eHouse Ethernet - zakłócenia EMI zasilacza impulsowego

Poziom zakłóceń na wyjściu zasilacza impulsowego (-75dBm) – tłumienie 47dBm (ok 70000 razy):
inteligentny dom eHouse Ethernet - zakłócenia EMI zasilacza impulsowego wyjście zasilacza

Poziom zakłóceń na plusie zasilania (za drugim (liniowym) zasilaczem 3V3) -83dBm. Oznacza to tłumienie zakłóceń o dodatkowe 8dBm czyli 55dBm (ok 500000 razy).
inteligentny dom eHouse Ethernet - zakłócenia EMI na linii napięcia zasilającego 3V3 (przy podwójnym zasilaczu impulsowym + liniowym

Poziom zakłóceń emitowanych od zasilacza impulsowego 1 cm od cewki (punkt maksymalny) -65dBm.
inteligentny dom eHouse Ethernet - zakłócenia EMI generowane 1cm od cewki

Poziom maksymalnych zakłóceń od układu mniejszy niż-80dBm 1cm od płytki sterownika powyżej częstotliwości 100MHz.

Poziom emisji zakłóceń EMI mieści się w normach CE (unii europejskiej).