Sterowanie Inteligentnym Domem eHouse z Windows Mobile

System Inteligentnego domu eHouse może być sterowany zdalnie i lokalnie z dowolnego telefonu komórkowego, PDA, panela dotykowego, Smart Phone’u, Touch Phone’u pracującego na systemie operacyjnym Windows Mobile. Zarówno sterowanie graficzne jak i tekstowe jest obsługiwane przez oprogramowanie.  Dodatkowo oprogramowanie systemu eHouse umożliwia wizualizację stanu systemu online przez WiFi lub Internet. Obrazy do sterowania graficznego i wizualizacji inteligentnym domem można utworzyć indywidualnie. Aplikacja umożliwia skalowanie obrazów, powiększanie, pomniejszanie, przesuwanie w każdym kierunku. Obrazy są tworzone przy pomocy skalowalnej grafiki wektorowej SVG co powoduje że nie ma utraty jakości przy powiększaniu i pomniejszaniu obrazów. Aplikacja sterująca Windows Mobile umożliwia sterowanie systemem eHouse przez WiFi, Internet, SMS, eMail.

Inteligentny dom, budynek eHouse - sterowanie graficzne z wizualizacją stanu systemu z PDA, telefonu komórkowego, TouchPhone, SmartPhone. Aplikacja Windows Mobile
Inteligentny dom, budynek eHouse - sterowanie graficzne z wizualizacją stanu systemu z PDA, telefonu komórkowego, TouchPhone, SmartPhone. Aplikacja Windows Mobile zmiana skali

Inteligentny dom, budynek eHouse - sterowanie graficzne z wizualizacją stanu systemu z PDA, telefonu komórkowego, TouchPhone, SmartPhone. Aplikacja Windows Mobile

Inteligentny dom, budynek eHouse - sterowanie graficzne z wizualizacją stanu systemu z PDA, telefonu komórkowego, TouchPhone, SmartPhone. Aplikacja Windows Mobile sterowanie bezpośrednie przez Internet, WiFi, SMS, eMail

Inteligentny dom, budynek eHouse - sterowanie graficzne z wizualizacją stanu systemu z PDA, telefonu komórkowego, TouchPhone, SmartPhone. Aplikacja Windows Mobile sterowanie bezpośrednie przez Internet, WiFi, SMS, eMail

Inteligentny dom, budynek eHouse sterowanie z PDA, telefonu komórkowego TouchPhone, SmartPhone. Sterowanie tekstowe przez SMS, WiFi, eMail z aplikacji Windows Mobile i Java Mobile (MIDP)

Inteligentny dom, budynek eHouse sterowanie z PDA, telefonu komórkowego TouchPhone, SmartPhone. Sterowanie tekstowe przez SMS, WiFi, eMail z aplikacji Windows Mobile i Java Mobile (MIDP)