Sterowanie Inteligentnym Domem eHouse z oprogramowania sterującego i wizualizacji Windows XP, Vista, Windows 7

Inteligentny dom, Inteligentny Budynek eHouse posiada dołączone oprogramowanie do sterowania graficznego i wizualizacji automatyki budynkupracujące na systemach operacyjnych Windows XP, Vista, Windows 7 do 64bitów włącznie. Oprogramowanie to może pracować poprzez sieć LAN lub sterować systemem przez eMail. Obrazy są tworzone indywidualnie przy pomocy aplikacji CorelDrw i dołączonych makr Visual Basica do importu konfiguracji oraz eksportu plików tekstowych z mapami obrazów w formacie aplikacji systemu eHouse i różnych metod sterowania graficznego z przeglądarek WWW. Oprogramowanie do wizualizacji i sterowania Graficznego umożliwia skalowanie, powiększanie i pomniejszanie obrazów oraz jego przesuw.

Automatyka Budynku Inteligentny Budynek, Dom eHouse sterowanie graficzne z komputera PC i paneli Windows XP, Vista, 7 Wizualizacja PC

Inteligentny Budynek, Dom eHouse sterowanie graficzne z komputera PC i paneli Windows XP, Vista, 7 Wizualizacja PC

Inteligentny Budynek, Dom eHouse sterowanie graficzne z komputera PC i paneli Windows XP, Vista, 7 Wizualizacja PC

Inteligentny Budynek, Dom eHouse sterowanie graficzne z komputera PC i paneli Windows XP, Vista, 7 Wizualizacja PC zmiana skali