Sterowanie Graficzne i Tekstowe systemem eHouse z przeglądarki WWW i klienta FTP, Zdalne sprawdzenie logów systemu przez FTP

Inteligentny Dom eHouse umożliwia sterowanie z przeglądarki internetowej i FTP. Istnieje kilka niezależnych metod sterowania, opartych na różnych technologiach. Umożliwia to sterowanie z każdej przeglądarki, pracującej na dowolnej platformie sprzętowej i systemie operacyjnym. W przypadku problemów ze sterowaniem z jednej metody, są alternatywne do wykorzystania. Istnieje możliwość zarówno sterowania graficznego jak i tekstowego z przeglądarki WWW. Dołączone oprogramowanie eHouse umożliwia automatyczne wygenerowanie stron WWW do sterowania tekstowego (Formularze HTML).

Widoki do sterowania graficznego tworzy się z tego samego obrazu co widoki dla wizualizacji i sterowania graficznego inteligentnego domu z oprogramowania automatyki budynku dla systemów Windows Mobile, Windows XP, Vista, Windows 7.
Są one eksportowane z aplikacji CorelDraw, po utworzeniu obrazów we wszystkich formatach graficznych obsługiwanych przez system eHouse.

Istnieją 3 metody sterowania graficznego:

  • Obraz wraz z mapami HTML,
  • Skalowalna Grafika Wektorowa SVG przez XML,
  • Skalowalna Grafika Wektorowa SVG + kompresja JavaScript,

Sterowanie przez przeglądarkę WWW odbywa się na 2 sposoby: przez FTP lub eMail.

Dodatkowo system eHouse obsługuje synchronizację logów na serwer WWW/FTP, w przypadku gdy nie ma możliwości podłączenia się z zewnątrz do systemu (firewall blokujący u dostawcy internetu lub przez względy bezpieczeństwa). Analogicznie oprogramowanie odbiera zdarzenia systemowe i komendy do sterowania system eHouse z serwera FTP, które mogą być wysłane bezpośrednio poprzez kopiowanie plików zdarzeń bezpośrednio do kolejki FTP.

Inteligentny dom eHouse. Sterowanie przez przeglądarkę WWW (SVG)

Inteligentny dom eHouse. Sterowanie przez przeglądarkę WWW (XML - SVG)

Inteligentny Dom eHouse Sterowanie z przeglądarki WWW (Mapy HTML)

Inteligentny dom eHouse. Sterowanie tekstowe przez przeglądarkę WWW (Formularz HTML)

Inteligentny dom ehouse sprawdzenie stanu systemu i logow przez FTP