Inteligentny Dom eHouse4CAN sterowanie urządzeniami – zdarzenia wyjść cyfrowych

Inteligentny Dom eHouse w architekturze CAN posiada sterowane i programowane wyjścia cyfrowe, które mogą pracować w trybach:

 • 4 niezależnych wyjść pojedynczych (do włączania urządzeń elektrycznych On/Off)
 • 2 niezależnych par wyjść (do sterowania roletami, napędami bram, markiz okien, elektrozaworów regulacyjnych itd)
 • 2 wejść pojedynczych i 1 wejścia podwójnego (pary wyjść pojedynczych)
 • 3-4 wyjść sterowanych wspólnie

w ramach 1 sterownika eHouse4CAN.

Taka konfiguracja Inteligentny Dom eHouse4CAN umożliwia sterowanie praktycznie dowolnymi urządzeniami wykonawczymi dostępnymi na rynku i występującymi w domach, budynkach, mieszkaniach, biurach:

 • urządzenia elektryczne i elektroniczne włącz/wyłącz
 • napędy rolet, bram, markiz, drzwi, siłowniki elektro-mechaniczne
 • elektrozawory regulacyjne (+,-)
 • klimatyzatory, rekuperatory, wentylatory

4 wyjścia sterownika są zabezpieczone przekaźnikami o parametrach 230V/5A obciążenia rezystancyjnego, jednak zalecamy aby nie podłączać urządzeń o mocy większej niż 300W. Nie dopuszczalne jest też podłączanie wprost obciążeń indukcyjnych jak jarzeniówki, silniki, dławiki, transformatory o większej mocy niż kilkadziesiąt wat. Duże obciążenia indukcyjne znacznie zwiększają zużycie styków przekaźników w wyniku wystąpienia dużych przepięć elektrycznych (jak w cewce zapłonowej samochodów). W przypadku zamiaru podłączenia obciążenia indukcyjnego należy zakupić specjalne przekaźniki odporne na takie przepięcia.

Inteligentny Dom eHouse4CAN Podłączenie wyjść.

Tryb pracy wyjść jest wybierany z poziomu aplikacji konfiguracyjnej lub strony WWW po wybraniu flagi „Admin”.
Aby nie wystąpiło ryzyko uszkodzenia urządzeń wykonawczych istnieje możliwość zablokowania innych trybów wybierając flagę „Disable” dla wymaganych wyjść w nieużywanych trybach pracy. Ma to szczególnie zastosowanie w przypadku napędów rolet sterowanych bezpośrednio (silnikami / serwami), elektrozaworów regulacyjnych gdzie występuje ryzyko jednoczesnego włączenia sterowania w obu kierunkach co na ogół powoduje uszkodzenie urządzeń wykonawczych.
Dlatego np. przy wykorzystaniu 2 wyjść w trybie napędów rolet, najlepiej wyjścia pojedyncze oraz wyjścia łączone zablokować.

Konfiguracja wyjść jest wykonywana jako uruchamianie standardowych zdarzeń wyjściowych w trybie Administracyjnym flaga „Admin”. Wstępna konfiguracja każdego wyjścia może być ustawiona po resecie/włączeniu sterownika, jak również zmieniona poprzez wysłanie odpowiedniego zdarzenia administracyjnego w trakcie pracy ciągłej.

Część konfiguracji wymaga włączenia flagi „admin”, mniej krytyczna część nie (zaawansowane ustawienia administracyjne są nie zmieniane, jeśli flaga admin nie zostanie wybrana).

Zdarzenia systemowe sterowników inteligentnego domu eHouse4CAN są zgodne ze zdarzeniami eHouse 1 i Ethernet eHouse, mogą być uruchamiane w dowolny sposób obsługiwany przez sterowniki i oprogramowanie eHouse.

Zdarzenie systemu eHouse (DirectEvent) składa się z 10 bajtów w postaci binarnej, dla ułatwienia w aplikacjach zapisanych w postaci tekstu skonwertowanego do postaci heksadecymalnej (20znaków: 0..9,A..F).

Ogólnie wszystkie zdarzenia systemu eHouse zawierają następujące informacje w kolejnych bajtach w paczce:

 • 1. Adres H – adres grupy sterowników dla eHouse4CAN -> 0x7f
 • 2. Adres L – adres sterownika: 0x00..0xff
 • 3. CMD – Komenda zdarzenia indywidualna komenda obsługiwana przez każdy typ sterownika
 • 4..10 ARGs – Parametry dla komendy 7 Bajtów

Unifikacja umożliwia współpracę różnych wersji systemu eHouse poprzez integrację z oprogramowaniem np. z eHouse4CServer, które przesyła wszystkie zdarzenia
eHouse do odpowiedniego typu sterownika eHouse i interfejsu komunikacyjnego rozpoznając interfejs komunikacyjny po adresie H.

Poniższy opis odnosi się do liczb (2 cyfry) w postaci heksadecymalnej ’00’..’FF’.

W szczególności w systemie inteligentnego domu eHouse4CAN zdarzenie pojedynczych wyjść cyfrowych ma następującą postać:

 • 1. Address H = ‚7F’
 • 2. Address L = ’01’..’FE’
 • 3. CMD – Komenda = ’21’
 • 4. Output NR. – Numer wyjścia liczony od 1. np: ’01’
 • 5. Opcje + stan: suma bitów, poszczególne bity włączają wyłączają opcje – 4 starsze bity
  * 80 – tryb administracyjny
  * 40 – „disabled” blokada wyjścia w trybie pojedynczym – wymaga włączenie trybu administracyjnego
  * 20 – przyszłe zastosowania
  * 10 – przyszłe zastosowania
  * 4 najmłodsze bity – stan wyjścia ’00’..’0F’
  » 00 – wyłącz (OFF)
  » 01 – włącz (ON)
  » 02 – przełącz (Toggle)
  » 03 – zdarzenia cykliczne – wielokrotne przełączanie
 • 6. TimeON High – czas włączenia wyższy bajt ’00’..’FF’
 • 7. TimeON Low – czas włączenia niższy bajt ’00’..’FF’ – włączenie na zaprogramowany czas TimeON:
  * ‚0000’ na stałe
  * ‚0001’..’FFFF’ wyłączenie po określonym czasie w sekundach (1..65535) => 1s .. 18 godzin
 • 8. TimeOff High – czas wyłączenia wyższy bajt ’00’..’FF’
 • 9. TimeOff High – czas wyłączenia niższy bajt ’00’..’FF’ – włączenie na zaprogramowany czas TimeOff w przypadku cyklicznych przełączeń:
  * ‚0000’ – brak oczekiwania na włączenie
  * ‚0001’..’FFFF’ oczekiwanie na włączenie po określonym czasie w sekundach (1..65535) => 1s .. 18 godzin, po upłynięciu czasu TimeOff włączenie w przypadku zdarzenia cyklicznego
 • 10. Cyclic – Zdarzenia powtarzalne (’00’..’FF’). Ilość powtórzeń zdarzenia nie licząc pierwszego uruchomienia. sekwencja pojedynczego cyklu

  » a) Włączenie wyjścia
  » b) oczekiwanie na wyłączenie TimeOn
  » c) wyłączenie wyjścia
  » d) oczekiwanie na włączenie wyjścia TimeOff
  » e) powrót do pierwszego punktu jeśli nie wykonał zaprogramowanej liczby powtórzeń

Np: zdarzenie DirectEvent „7F 01 21 02 01 00 0A 00 F0 03” oznacza: zdarzenie cykliczne dla sterownika #1 i nr wyjścia #2 »
4 razy: włącz wyjście na 10s, wyłącz na 4 minuty.

Więcej informacji:

Inteligentny Dom eHouse4CAN

Inteligentny Dom eHouse4CAN Wyprowadzenia sterowników.