Inteligentny Budynek eHouse4CAN wyprowadzenia sterowników

Inteligentny Dom eHouse, premiera sterowników CAN (Controller Area Network). Wychodząc na przeciw osobą, które nie potrzebują dużej instalacji automatyki budynku opartej na sterownikach pokojowych, stworzyliśmy wersję systemu eHouse pracującą na magistrali szeregowej CAN.
Sterowniki są znacznie mniejsze od RoomManager’a, EthernetRoomManager’a, CommManager’a, HeatManager’a, jednak umożliwiają sterowanie praktycznie dowolnymi urządzeniami zewnętrznymi łącząc funkcjonalność powyższych sterowników eHouse1 i Ethernet House. Ogólny opis sterowników eHouse4CAN znajdują się na stronie: Inteligentny Dom eHouse4CAN. Sterowniki powstały z myślą o mniejszych instalacjach jednocześnie upraszczając montaż co jest szczególnie cenne w przypadku samodzielnego montażu przez inwestora lub lokalnych instalatorów instalujących system automatyki budynku po raz pierwszy.
Sterowniki są małe i mieszczą się w standardowe puszki elektryczne:
Inteligentny Dom eHouse4CAN pojedynczy sterownik mikroprocesorowy
Łączą się ze sobą w sieć przy pomocy przewodu UTP-8 (skrętki komputerowej) wykorzystując tylko 4 linie. Pozostałe można wykorzystać jako zapas lub połączyć równolegle do zasilania aby zmniejszyć spadki napięć na przewodach.

W małych instalacjach można łączyć sterowniki w gwiazdę (przewody sprowadzając do jednego punktu.
W dużych zaleca się szeregowe łączenie sterowników.

Magistrala CAN wraz z zasilaniem znajduje się na złączu 4 pinowym: pin nr. 1 posiada kwadratowy punkt lutowniczy i znajduje się na masie (0V) w pobliżu dużej płaszczyzny ścieżki drukowanej

   1. GND, Masa, 0V (przewód UTP-8 kolor brązowy i biało-brązowy)
   2. CAN+ – linia magistrali danych CAN nieodwracająca (biało-niebieski)
   3. CAN- – linia magistrali danych CAN odwracająca (niebieski)
   4. +VCC (+9..+25V) – napięcie DODATNIE zasilanie sterownika (zielony i biało-zielony)

Złącze 10pinowe z boku płytki (Wejścia cyfrowe i analogowe)

   1. Wejście cyfrowe 1 (dla włączników)
   2. Wejście cyfrowe 2 (dla włączników)
   3. Wejście cyfrowe 3 (dla włączników)
   4. Wejście cyfrowe 4 (dla włączników)
   5. GND, 0V, Masa (wspólna dla włączników)
   6. GND, 0V, Masa (wspólna dla włączników/czujników)
   7. Wejście pomiarowe 1 (czujniki analogowe 0-5V)
   8. GND, 0V, Masa (wspólna dla włączników/czujników)
   9. Wejście pomiarowe 1 (czujniki analogowe 0-5V)
   10. VCC 5V – napięcie zasilania paneli, podświetlenia włączników itd do podłączenia zewnętrznych diod LED

Złącze 10 pinowe w środku płytki (Wyjścia buforów (Wyjść Cyfrowych) +ściemniaczy PWM) NIE PODŁĄCZAĆ W PRZYPADKU WLUTOWANYCH PRZEKAŹNIKÓW NA PŁYTCE

   1. Wyjście cyfrowe 1 driver – bezpośrednio do podłączenia przekaźnika
   2. Wyjście cyfrowe 2 driver – bezpośrednio do podłączenia przekaźnika
   3. Wyjście cyfrowe 3 driver – bezpośrednio do podłączenia przekaźnika
   4. Wyjście cyfrowe 4 driver – bezpośrednio do podłączenia przekaźnika
   5. Ściemniacz 1 – wyjście z CMOS z procesora
   6. Ściemniacz 2 – wyjście z CMOS z procesora
   7. Ściemniacz 3 – wyjście z CMOS z procesora
   8. Ściemniacz 4 – wyjście z CMOS z procesora
   9. VCCDRV – Zasilanie przekaźników diody zabezpieczające
   10. GND, 0V, Masa

Złącze 3 pinowe (odbiornik podczerwieni TSOP34136 wlutowany lub zewnętrzny)

   1. IR wejście odbiornika
   2. GND, 0V, Masa
   3. VCC, +5V zasilanie odbiornika podczerwieni

Złącze 2 pinowe (nadajnik podczerwieni – dioda nadawcza IR)

   1. VCC, +5V, Anoda diody IR
   2. Wyjście drivera Katoda diody IR

Rysunek przedstawiający sposób podłączenia pojedynczego sterownika.
Inteligentny Dom eHouse4CAN sterownik mikroprocesorowy podłączenie