Inteligentny Dom eHouse4CAN podłączenie wyjść przekaźników do urządzeń elektrycznych

Inteligentny Dom eHouse4CAN, podłączenie sterownika do urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informacje tu zawarte mają charakter informacyjny. Podłączenie do napięć większych niż 30V wymaga wykonania przez wykwalifikowanego elektryka. W przypadku napięć 230V konieczne jest wyłączenie bezpieczników.Ogólny opis sterowników znajduje się na stronie Inteligentny Dom eHouse4CAN. Sterowniki montuje się w puszkach elektrycznych bezpośrednio w ścianie. Dla wygody należy stosować głębokie puszki.

Przed przystąpieniem do prac należy przeczytać artykuły:

Inteligentny Dom eHouse4CAN Wyprowadzenia

Inteligentny Dom eHouse4CAN podłączenie wejść pomiarowych i cyfrowych.

Dla zachowania bezpieczeństwa sterownik należy KONIECZNIE montować w oddzielnej puszce od gniazdek 230V, kabli 230V.

Wszystkie prace należy wykonać bez podłączonego napięcia sieci i innych napięć zasilających.

Sterowniki posiadają wbudowane 4 przekaźniki o parametrach maksymalnych 230V/5A dla obciążenia rezystancyjnego. Dla bezpieczeństwa i zapewnienia długiej i bezawaryjnej pracy, należy przyjąć maksymalny prąd 2A i napięcie 230V.

Uproszczony rysunek obrazujący podłączenie urządzeń wykonawczych:

Inteligentny Budynek eHouse4CAN podłączenie urządzeń zewnętrznych do styków przekaźników

Do montażu sterowników i osprzętu konieczne jest użycie puszek głębokich.

Obciążenie (odbiornik energii) , styki przekaźnika, Napięcie zasilania dla obciążenia łączy się w pętle zamkniętą.

Przekaźnik jest komponentem pozwalającym odseparować niskonapięciowe sterowniki od zewnętrznych napięć i urządzeń dużej mocy.

Styki przekaźnika są odpowiednikiem zwykłego włącznika (są zwierane po podaniu napięcia na cewkę i rozwierane po jego usunięciu).

Czyli przekaźnik włącza lub wyłącza napięcie dla odbiornika energii.

Istnieją 2 sposoby podłączenia obciążenia do styków przekaźników w zależności od preferencji i wygody instalatorów:

  • niezależne włączniki umożliwiające włączanie urządzeń na różne napięcia
  • wspólne włączniki umożliwiające włączenie tylko jednej wartości napięcia

Niezależnie podłączone styki przekaźników, każdy włącznik jest oddzielony od innego:

Inteligentny Budynek eHouse4CAN podłączenie urządzeń zewnętrznych do styków przekaźników

Zaletą jest możliwość włączanie kilku niezależnych napięć max 4 do wszystkich przekaźników.

Wadą duża ilość przewodów 230V (8) trudna do upakowania w małych puszkach elektrycznych.

 

Wspólne podłączone styki przekaźników, jeden koniec wszystkich styków jest zwarty.

Na płytce sterownika należy zewrzeć 4 najbardziej zewnętrzne pola lutownicze wszystkich przekaźników.

Wada: możliwość włączania tylko jednego napięcia na ogół 230V

Zaleta: znacznie mniej przewodów 230V (5).

Inteligentny Budynek eHouse4CAN podłączenie urządzeń zewnętrznych do styków przekaźników na 1 napięcie

Inteligentny Budynek eHouse4CAN podłączenie urządzeń zewnętrznych do styków przekaźników na 1 napięcie

Wg kolorystyki czarny przewód jest wspólny, pozostałe kolory to wyjścia poszczególnych styków przekaźników (włączników).

W tym wypadku

  • wyjście 1: czerwony
  • wyjście 2: zielony/żółty
  • wyjście 3: niebieski
  • wyjście 4: brązowy

Nie wolno montować gniazdek i osprzętu do tej samej puszki co sterownik, gdyż w przypadku zwarcia do napięcia 230V występuje ryzyko, uszkodzenia wszystkich sterowników w instalacji

Należy pamiętać że nawet owady czy gryzonie mogą spowodować zwarcie wystarczające na uszkodzenie elektroniki.

Bardzo dobre jest pomalowanie płytek drukowanych grubym, izolacyjnym lakierem ochronnym lub innym środkiem izolacyjnym przed montażem w puszce.

Inteligentny Budynek eHouse4CAN zamontowanie do puszki

Jako przewody najlepiej stosować linkę, która jest znacznie bardziej elastyczna i prostsza w montażu.

Przewód wspólny (czarny) powinien mieć średnicę 1.5mm2, pozostałe kolory wystarczy 1mm2 dla napięć 230V i prądzie do 2A na każde wyjście.

Przewód wspólny (czarny) podłączamy pod złącze zasilania (fazę napięcia 230V (brązowy)).

Przewód neutralny (niebieski) ze złącza zasilania rozprowadzamy szeregowo do każdej następnej puszki (średnica 1.5mm2).

Przewód ochronny (żółto-zielony) ze złącza zasilania rozprowadzamy szeregowo do każdej następnej puszki (średnica 1mm2).

Przewody kolorowe ze sterownika (styki przekaźników) rozprowadzamy po kolei do każdej puszki (do włączenia napięcia zasilania (fazy)).

Inteligentny Budynek eHouse4CAN podłączenie do sieci energetycznej

Przewód niebieski w każdej puszce podłącza się do gniazdka 230V, pole N (neutralny).

Przewód żółto-zielony w każdej puszce podłącza się do gniazdka 230V, do zacisku ochronnego (bolca).

Przewody kolorowe podłącza się po kolei do każdego gniazdka 230V, do zacisku L (load) – fazy.

Inteligentny Budynek eHouse4CAN okablowanie puszek - gniazdek 230V

Inteligentny Budynek eHouse4CAN okablowanie puszek - gniazdek 230V
Inteligentny Budynek eHouse4CAN okablowanie puszek - gniazdek 230V
Inteligentny Budynek eHouse4CAN okablowanie puszek - gniazdek 230V
Inteligentny Budynek eHouse4CAN okablowanie puszek - gniazdek 230V

Kabel przyłączeniowy 230V powinien mieć średnicę większą niż 1.5mm2. Jest on rozprowadzony szeregowo po całych pomieszczeniach jak standardowa instalacja elektryczna. W rozdzielni dla każdego takiego segmentu należy zastosować bezpiecznik nadmiarowo-prądowy o wartości wymaganej dla danego pomieszczenia.