Instalacja OpenRemote.Org na lokalnym komputerze PC do integracji z inteligentnym domem eHouse

Inteligentny Dom eHouse (oprogramowanie eHouse4OpenRemote).
Integrację środowiska OpenRemote.Org (OR) z automatyką budynku eHouse.
OpenRemote.Org jest otwartym projektem (open source) integrującym różne systemy sterowania, zdalnego sterowania, automatyki, HiFi, RTV, SAT i automatyki budynku. Możliwe jest także zintegrowanie OpenRemote.Org z systemem inteligentnego budynku eHouse.

Konieczne jest w tym celu umieszczenie komputera PC będącego serwerem OpenRemote.Org, które wraz z oprogramowaniem eHouse4OpenRemote pozwoli na sterowanie, wizualizację i aktualizację stanów urządzeń z paneli OpenRemote na różne platformy:

 • Android Tablety, Smartphony
 • iPhone, iPad, iPod
 • przeglądarkę WWW

Chociaż OpenRemote.Org pracuje na następujących platformach:

 • Microsoft Windows
 • Mac OS X
 • Linux
 • Synology NAS
 • NETGEAR ReadyNAS
 • QNAP NAS
 • Raspberry Pi
 • PCEngines ALIX

Opiszemy instalację dla systemu Windows ze względu że wszystkie aplikacje konfiguracji systemu eHouse i tak są napisane dla systemu Windows.
Pomimo tego, że lista wspieranego sprzętu dla OR jest bardzo szeroka nie zalecamy instalować go na mini komputerach jednordzeniowych, gdyż ich wydajność może uniemożliwić poprawną pracę.
Należy pamiętać że w sterownikach EthernetRoomManagerach jest dużo zasobów sprawdzanych przez OR:

 • 24 do 35* wyjścia cyfrowe
 • 12 wejść cyfrowych
 • 3 ściemniacze
 • do 16 wejść pomiarowych
 • do 10 innych sygnałów

Oznacza to że w przypadku wykorzystania lub niezablokowania statusu nieużywanych wejść, oprogramowanie OpenRemote zapyta się prawie 80 razy tylko o zasoby sprzętowe 1 ERM’a.

Wielokrotnie więcej zasobów ma CommManager z punktu widzenia zapytań OpenRemote’a:

 • do 80 wyjść cyfrowych
 • do 48 wejść alarmowych (Aktywnych)
 • do 48 wejść alarmowych (Alarm)
 • do 48 wejść alarmowych (Warning)
 • do 48 wejść alarmowych (Monitoring)
 • do 16 wejść pomiarowych
 • około 10 innych sygnałów

Przy wersji komfort np. przy 10 EthernetRoomManager’ach (ERM) + 1 CommManager, jest bardzo dużo sygnałów (zasobów sterowników) do sprawdzania przez OpenRemote ok. 1100 więc pojedyncze odpytywanie takiej ilości sygnałów spowoduje znaczne obciążenie procesora. W przypadku słabych maszyn wydajność może nie być wystarczająca aby uzystkać wydajną pracę OR. Zalecamy więc instalować OR na komputery PC z minimum 2 rdzeniami procesora i pamięcią min 2GB.

Do instalacji OpenRemote.Org potrzebujemy następujące komponenty (uwaga na wersję komponentu – nie zawsze najnowsza wersja będzie działać):

 • Java JDK 1.6
 • Apache Tomcat 6 lub 7
 • Apache Ant 1.7 ( archive.apache.org/dist/ant/binaries/apache-ant-1.7.0-bin.zip )
 • Google GWT 2.4.0 z ( google-web-toolkit.googlecode.com/files/gwt-2.4.0.zip )
 • MySQL Server (oraz program do administracji, np. MySQL WorkBench, lub PHPMyAdmin)
 • narzędzie do pobierania źródeł z repozytorów svn, dla WIndows np. TortoiseSVN z (tortoisesvn.net/downloads.html)

1. Instalacja komponentów Java

 • Java JDK. Standardowy instalator windows wymaga uruchomienia na prawach administratora
 • Tomcat 6 lub 7 – wg instrukcji. Wystarczy rozpakować zawartość do katalogu: „C:\Tomcat”.
 • Ustawić zmienną środowiskową JAVA_HOME, wskazującą na katalog gdzie została zainstalowana Java, np. C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_36

2. Instalacja MySQL, wraz z silnikiem MyIsam oraz InnoDB.

 • utworzyć schema „beehive”
 • Utworzyć użytkownika z pełnymi prawami dostępu do schema „beehive”
 • w aplikacji ehouse4OpenRemote ustawić takiego samego użytkownika i hasło jak zostało utworzone

Instalacja Beehive (serwis odpowiada za zarządzanie użytkownikami i konfiguracją)
Pobrać źródła ( openremote.svn.sourceforge.net/svnroot/openremote/trunk/Beehive )

Instalacja Eclipse: (Jeśli zamierzamy modyfikować źródła projektu OpenRemote)

 • Pobrać Eclipse IDE for Java EE Developers (Windows) z ( www.eclipse.org/downloads/ )
 • GWT Plugin – instalacja wg dokumentacji developers.google.com/eclipse/docs/install-from-zip
 • pobrać źródło OR Controlera z svn
 • dodać Tomcat z /controler/runtime w eClipse Windows->Show View-> Servers www.mulesoft.com/tomcat-eclipse
 • utworzyć nowy projekt wybierając z „Existing Ant Buildfile”
 • we właściwościach projektu – poprawić parametr „Target Runtime”