Instalacja OpenRemote.Org Designer, Controller, Beehive dla inteligentnego domu eHouse w jednym kroku

Inteligentny Dom eHouse – Instalacja skonfigurowanego środowiska OpenRemote na potrzeby sterowania i wizualizacji automatyki budynku eHouse.
Ze względu na bardzo czasochłonną instalację środowiska OpenRemote.Org, która wraz ze ściąganiem z internetu, OpenRemote, komponentów, bibliotek, konfiguracji może zająć nawet parę dni, dla ułatwienia zamieszczamy skonfigurowaną wersję na potrzeby systemu eHouse gotową do kompilacji i instalacji.
Testy wykonano na komputerze Windows 7 Home premium 64b.

Aby zintegrować środowisko OpenRemote.Org z systemem eHouse należy po kolei wykonać następujące kroki:

 • Pobrać i zainstalować wersję javy 1.6.0_35 (przetestowano wersję 64b) : c:\Program Files\Java\jdk1.6.0_35 (inne wersje mogą powodować błędy przy kompilacji szczególnie wersje (1.7.x)
 • Pobrać i zainstalować najnowszą wersję MySQL
 • Utworzyć bazę danych Beehive oraz użytkownika „beehive” z hasłem „beehivepass” (Po pierwszym poprawnym uruchomieniu można zmienić hasło)
 • Pobrać skompresowane archiwum środowiska OpenRemote.Org spod adresu OpenRemote.Org dla inteligentnego domu eHouse i rozpakować
 • wszystkie katalogi w archiwum skopiować na dysk d:\ do katalogu głównego
 • zamknąć wszystkie otwarte aplikacje
 • uruchomić plik „d:\openremote.init\ant-win7-64b.bat”, który kompiluje wszystkie źródła i uruchamia Tomcat’a oraz środowisko OpenRemote.Org. Kompilacja może trwać od 3 do 30 minut w zależności od sprzętu.
 • Należy obserwować czy nie występują błędy przy kompilacji: w ważnych momentach kompilacja jest zatrzymywana żeby można było sprawdzić czy nie wystąpiły błędy dla każdego modułu OpenRemote.Org (BeeHive, Controller, Designer). Po zatrzymaniu i sprawdzeniu że wszystko jest ok należy nacisnąć np. spację
 • Przy poprawnie skonfigurowanych bazach danych oraz ich użytkownikach z właściwie nadanymi prawami, błędy nie powinny wystąpić
 • uruchomić z przeglądarki „http://localhost:8080/designer”
 • Wybrać pole „Create Account” i utworzyć użytkownika
 • Jeśli usługa eMail nie jest poprawnie skonfigurowana to należy wejść do aplikacji obsługi baz danych MySQL. Wybrać Bazę danych i tabelę „beehive -> user”. Dokonać edycji pola valid dla wymaganego użytkownika wpisując „1”. Zalogować się do Designera.
 • Następnie należy utworzyć obiekty w Designer’ze lub wyeksportować z aplikacji eHouse4OpenRemote opisanym w poście Export danych z systemu eHouse do OpenRemote.Org
 • Po utworzeniu danych w designerze należy sprawdzić czy pojawiły się nowe pozycje.
 • Po sprawdzeniu poprawności importu z eHouse do OpenRemote.Org należy zablokować odtwarzenie bazy danych ustawiając ehousecommunication.ExportOpenRemoteDesignerObjects=false
 • Należy wejść do edytora paneli oraz umieścić dowolne obiekty.
 • Następnie zapisać ustawienia panela, oraz ustawienia Designera
 • Uruchomić z przeglądarki „http://localhost:8080/controller” i zalogować się na te same dane użytkownika
 • Należy zsynchronizować dane w oknie logowania.
 • W tym momencie środowisko OpenRemote.Org jest zainstalowane, skonfigurowane i działa
 • Następnym razem należy je uruchamiać „d:\or\output\OpenRemote-Controller-2.0.0\bin\start.bat”
 • aby zapewnić prawidłową współpracę systemu eHouse i OpenRemote.Org należy uruchomić aplikację eHouse4OpenRemote.jar która jest Bramką między OpenRemote a sterownikami eHouse.