Moduł Ewaluacyjno – Demonstracyjny Inteligentnego Domu Ethernet eHouse

Inteligentny Dom eHouse jest zaawansowanym rozwiązaniem elektronicznego domu, posiadającym zaimplementowanych wiele algorytmów, które działają niezależnie od siebie.
Testowanie i Debugowanie zachowania sterowników jest znacznie łatwiejsze na biurku niż zainstalowanych w ścianach.
Moduł Demonstracyjny / Ewaluacyjny powinien być więc pierwszym narzędziem pozwalającym zaprojektować i przetestować instalację domową i konfigurację, jeszcze na etapie projektowania automatyki sterującej.

Moduł demonstracyjny Inteligentnego Domu eHouse4Ethernet pozwala na przetestowanie sterowników na biurku bez konieczności znacznie bardziej czasochłonnej instalacji w domu.
Zastosowanie modułu ewaluacyjnego pozwala na obalenie mitów i założeń o prawdziwych sterownikach w układzie zbliżonym do środowiska docelowego.

Moduł ewaluacyjny umożliwia testowanie wszystkich sterowników Ethernetowych:

 • CommManager
 • LevelManager
 • EthernetRoomManager
 • EthernetHeatManager
 • innych dużych sterowników Ethernetowych opartych na płytce CommManagera/LevelManagera
 • innych średnich sterowników Ethernetowych opartych na płytce EthernetRoomManagera

Pozwala na bezpośrednie podłączenie wszystkich sygnałów wejściowych i wyjściowych do modułu:

 • wyświetlającego stany wyjść na podłączonych diodach LED
 • podłączonych czujników analogowych
  • oświetlenia – fototranzystor na światło widzialne
  • temperatury – LM335, MCP9700, MCP9701
 • włączników podłączonych do wejść cyfrowych
 • wyświetlających poziom ściemniaczy na podłączonych diodach LED
 • odbiornika podczerwieni do sterowania EthernetRoomManagerem
 • nadajnika podczerwieni do sterowania zewnętrznym sprzętem Audio-Video

Dodatkowo moduł demo posiada złącza do automatycznego testowania sprawności wszystkich sterowników Ethernetowych i ich zasobów sprzętowych:

 • wejść cyfrowych
 • wyjść cyfrowych
 • wejść pomiarowych – przetworników Analogowo-Cyfrowych
 • ściemniaczy PWM
 • nadajnika podczerwieni
 • odbiornika podczerwieni

W przypadku wątpliwości czy sterownik jest sprawny możliwe jest uruchomienie oprogramowania samo-testującego moduł na ewentualne uszkodzenia.
W raz z częścią ewaluacyjną modułu, pozwala to określić czy ewentualne problemy związane z automatyką są spowodowane

 • uszkodzeniem sterownika
 • złą konfiguracją modułu
 • błędem lub uszkodzeniem instalacji
 • uszkodzeniem włącznika, czujnika, ściemniacza, urządzenia wykonawczego

Wyprowadzenia modułu demonstracyjno-ewaluacyjnego:
Wyprowadzenia modułu demonstracyjnego inteligentnego domu eHouse w wersji Ethernet

Moduł Demonstracyjny posiada kilka sekcji do sprawdzania algorytmów sterujących, funkcjonalności i konfiguracji:

 • 2 Sekcje wyjść „Outputs” umożliwiające jednoczesne testowanie 2 sterowników średnich lub jednego dużego
 • „ADC” – czujniki pomiarowe do ewaluacji wszystkich wejść analogowo-cyfrowych
 • „Inputs” – wejścia cyfrowe
 • „IR Transmitter” – nadajnik podczerwieni
 • „IR Receiver” – odbiornik podczerwieni
 • „Dimmers” – ściemniacze PWM normalne i odwrócone
 • „TEST” – sekcja auto-testu sterownika

Sekcja wyjść cyfrowych – OUTPUTS

Posiada ona zainstalowane diody świecące podłączone do każdego wyjścia cyfrowego dowolnego sterownika.
Uaktywnienie wyjścia sterownika powoduje zaświecenie LED podłączonego do konkretnego wyjścia.
Sekcje posiadają odpowiednio 42 i 40 wyjść umożliwiając testowanie wszystkich typów sterowników Ethernet.

Sekcja wejść cyfrowych – INPUTS

Posiada ona zainstalowane włączniki typu „push button” podłączone do każdego wejścia (max 12), zwierając je do masy układu w momencie naciśnięcia przycisku.
Złącze inputs jest zgodne ze standardem ERM.

Sekcja ściemniaczy – DIMMERS

Każdy sterownik posiada 3 ściemniacze PWM DC bez drivera mocy. Wyjście może sterować bezpośrednio diodę nadawczą izolatora drivera mocy na dwa sposoby:

 • Normalnym – dioda umieszczona między wyjściem ściemniacza (Anoda) a masą układu (Katoda)
 • Odwróconym (INV) – dioda umieszczona między wyjściem ściemniacza (Katoda) a napięciem dodatnim sterownika +3.3V (Anoda)

W sekcji ściemniaczy zastosowano diody LED pokazujące poziom oświetlenia.

Sekcje Nadajnika i odbiornika podczerwieni – IR

 • Sekcja odbiornika podczerwieni zawiera scalony odbiornik sygnałów podczerwieni służących do auto-testu lub sterowania ERM z pilota podczerwieni w standardzie Sony
 • sekcja nadajnika podczerwieni zawiera nadajniki podczerwieni (Diody LED świecące w paśmie podczerwieni) wraz z rezystorami ograniczającymi prąd do bezpiecznej wartości dla sterownika i diody. Służy ona do testowania nadawania sygnałów sterujących dla sprzętu Audio-Video ze sterownika ERM

Sekcja przetworników Analogowo-Cyfrowych – ADC

Sekcja zawiera komplet czujników analogowych z możliwością przełączania wejścia do czujnika:

 • do 15 czujników MCP9700 lub MCP9700
 • do 14 czujników LM335 z niezbędnymi rezystorami podciągającymi do napięcia zasilania sterownika +3.3V (Pull Up)
 • czujnik oświetlenia – fototranzystor

Zawiera także zestaw „jumperów” do wyboru podłączenia czujnika analogowego do każdego wolnego wejścia dla czujników LM335 i MCP970x.

Sekcja Auto-Testu sterowników – TEST

Sekcja ta zawiera odpowiednio połączone wszystkie złącza (wejścia, wyjścia) sterowników Ethernetowych, umożliwiające automatyczne sprawdzenie sterownika przez wgrane oprogramowanie testujące. Pozwoli to na wiarygodne sprawdzenie wszystkich zasobów sprzętowych po uruchomieniu zdarzenia testowego i wyświetleniu ewentualnych błędów.
Służy zarówno do automatycznego diagnozowania sterowników dużych (opartych na CM, LM) oraz średnich (opartych na ERM,EHM).

Więcej informacji o sterownikach Ethernetowych:
Inteligentny Dom eHouse – sterownik pokojowy Ethernet
Inteligentny Dom eHouse Ethernet – sterownik piętra i mieszkania
Inteligentny Dom eHouse Ethernet – Sterownik Rolet, Bram, Alarm z powiadomieniem SMS