eHouse For OpenRemote kod źródłowy open source do integracji inteligentnego budynku z panelami sterującymi. Export Danych do OpenRemote.Org

Inteligentny Dom może być zintegrowany ze środowiskiem OpenRemote.Org przy pomocy niniejszego oprogramowania w języku Java.
Dzięki czemu może pracować na dowolnym sprzęcie komputerowym z zaimplementowaną wirtualną maszyną Javy.

Eksport Danych z systemu eHouse do OpenRemote’a

Po skonfigurowaniu oprogramowania w pliku tekstowym „JavaORServer.cfg” należy ustawić zmienne globalne oprogramowania stanowiące o głównych cechach aplikacji.
Ustawienie zmiennej „ehousecommunication.ExportOpenRemoteDesignerObjects=true” pozwala na wyeksportowanie ustawień systemu eHouse do OpenRemote.Org.
Ponieważ OpenRemote.Org w aktualnej wersji nie posiada interfejsu importu danych do integracji z zewnętrznymi systemami, konieczny jest bezpośredni zapis do baz danych OpenRemote.Org o nazwie „Beehive”.

Parametry użytkownika do lokalnych baz danych są wpisane w zmiennych:
– ehousecommunication.BeehiveUserName – użytkownik Bazy danych Beehive
– ehousecommunication.BeehiveUserPassword – hasło użytkownika
– ehousecommunication.DBHost – adres servera mysql
– ehousecommunication.MysqlPort – port servera mysql

Dodatkowe opcje powiązane z exportem:
– ehousecommunication.IgnoreAtChar – zignorowanie wszystkich sygnałów zawierających znak ‚@’ do exportu
– ehousecommunication.DisabledOpenRemoteExportTCP – zablokowanie exportu dla sterowników Ethernet
– ehousecommunication.DisabledOpenRemoteExportEhouse1 – zablokowanie exportu dla sterowników eHouse 1

Aplikacja eHouse4OpenRemote remote po uruchomieniu z powyższymi ustawieniami załaduje komplet konfiguracji systemu eHouse do baz danych OpenRemote, zawierającą:

  • Wyjścia cyfrowe z możliwością zmiany stanu oraz odczytem stanu
  • Wejścia cyfrowe odczyt stanu
  • Wejścia przetworników Analogowo/Cyfrowych, Pomiarowych i odczyt wartości
  • Wejścia alarmowe z podziałem na maskę zabezpieczeń (aktywność, alarm, ostrzeżenie, monitoring ) i odczyt stanu
  • Programy z możliwością zmiany programu
  • Programy Rolet i zabezpieczeń z możliwością zmiany programu
  • Programy Przetworników A/C z możliwością zmiany programu
  • Strefy zabezpieczeń zmiany i odczyt aktualnej strefy

Danych jest bardzo dużo, więc należy ograniczyć nieużywane sygnały poprzez zmianę ich nazwy dodając znak ‚@’ i zablokowanie exportu przez ustawieniem zmiennej ehousecommunication.IgnoreAtChar=true.
Dane są podzielone na oddzielne urządzenia wraz z odpowiednimi dodatkami ” – Outputs”, ” – Programs”,” – ADCPrograms” itd.
Po wyeksportowaniu danych z przeciętnej instalacji Comfort jest ich tysiące, więc manualnie konieczne jest usunięcie  pozycji, których nie chcemy monitorować. W przeciwnym razie OpenRemote będzie pytał o każde urządzenie z osobna co jest bardzo nieefektywne i nieoptymalne.

Jest to znacznie gorsza metoda aktualizacji statusu sterowników w stosunku do aplikacji wizualizacji w systemie eHouse na różne platformy, która przetwarza wszystkie dane z binarnego statusu sterowników po stronie paneli. Obciążone więc są tylko panele. Statusy są odbierane w paczkach po jednej na każdy sterownik pomieszczeń co około 15 sekund każdy, zawierające po kilkaset bajtów.

Dlatego dla platform wspieranych przez system eHouse lepiej zawsze używać naszych aplikacji, które ponadto nie wymagają dodatkowego komputera PC wraz z oprogramowaniem eHouse4OpenRemote oraz OpenRemote.Org. Oprogramowanie eHouse łączy się bezpośrednio do sterowników ethernetowych przez sieć. W przypadku sterowników systemu eHouse 1 pod nadzorem CommManager’a łączą się pośrednio przez CommManager.
Inteligentny Dom eHouse 4 OpenRemote

Po dokonaniu exportu do baz danych OpenRemote.Org „Beehive” można w designer’ze utworzyć konfigurację paneli indywidualnie, wykorzystując gotowe sygnały, komendy, etykiety, switch’e, sensory wedle potrzeb każdego panela indywidualnie.