Automatyka domu eHouse PRO – praca w chmurze (CLOUD)

Inteligentny Dom eHouse może pracować chmurze (eHouse Cloud).
Oznacza to, że dane instalacji systemu są przesyłane na serwer WWW ulokowanym w „internecie” w bazach danych (MySQL).
Zdarzenia znajdujące się w bazie danych są sekwencyjnie pobierane przez serwer eHouse.Pro i przetwarzane przez system.

Daje to następujące możliwości:

 • Dostęp do instalacji eHouse bez dostępu z zewnątrz (przez internet)
 • Ograniczony dostęp do internetu przez operatora (np. firewall, blokowanie usług, portów itd.)
 • Integracja wielu instalacji eHouse we wspólnie zarządzany system (hotele, pensjonaty, mieszkania/domy na wynajem)
 • możliwość pracy w intranecie – sieci wewnętrznej


Oprogramowanie Automatyka Budynku eHouse.PRO pozwala na sekwencyjne przesyłanie statusów wszystkich sterowników eHouse i zapis w bazach danych MySQL. W zasadzie dowolny hosting udostępniający serwer WWW, umożliwia użycie serwera baz danych MySQL i obsługę systemu eHouse Cloud (w chmurze).

Istnieje kilka możliwości pracy w chmurze:

 • na serwerze WWW/MySQL eHouse Cloud po stronie Internetu
 • na własnym serwerze WWW/MySQL inwestora po stronie internetu
 • na własnym serwerze WWW/MySQL inwestora w lokalnej sieci LAN, Intranet

W przypadku pracy w chmurze krytyczne są:

 • Wydajność, przepustowość, limity transferu oraz stabilność łącza internetowego (ograniczenia po stronie providera internetowego)
 • wydajność, limity transferu oraz stabilność serwera WWW/MySQL (ograniczenia po stronie hostingu WWW/MySQL)
 • wydajność serwera eHouse PRO i włączonych opcji oprogramowania
 • ustawienia czasów aktualizacji danych na serwer WWW/MySQL

Pracę w chmurze wymusza się ustawiając opcję „Enable Cloud” w pliku „/usr/local/ehouse/eHouseServerC.cfg” wpisując 1.

konfiguracja eHouse Cloud (Chmury) jest zawarta w pliku „/usr/local/e-house/cloud.cfg”.

root@ehousepro:/usr/local/ehouse# cat ../e-house/cloud.cfg

b827aaaaaaaa    //Cloud Login name – nazwa użytkownika
b827aaaaaaaa    //Cloud password – hasło
5    //Cloud query frequency – czas sprawdzania zdarzeń , komend z serwera MySQL
first name    //Cloud user first name – Imię użytkownika
middle name    //Cloud user middle name – Drugie Imię
last name    //Cloud user last name – Nazwisko
address    //Cloud address – Adres
country    //Cloud country – Kraj
eHouse GSM/SMS NR    //Cloud Phone 1 – Telefon 1
phone nr    //Cloud Phone 2 – Telefon 2
phone nr    //Cloud Phone 3 – Telefon 3
phone nr    //Cloud Phone 4 – Telefon 4
email address    //Cloud Email – adres eMail
Acme    //Cloud Company – Firma
15    //Cloud status frequency – czas między wysyłaniem kolejnych statusów (dla 0 – po każdej zmianie)
0    //Cloud disable – zablokowanie chmury.
0    //Cloud lastused
0    //Cloud Debug – wyświetlanie dodatkowych informacji w przypadku problemów

Różne opcje są zawarte w kolejnych liniach pliku.
Plik ten jest tworzony automatycznie przy pierwszym uruchomieniu serwera eHouse Pro.
Nazwa użytkownika i hasło jest automatycznie ustawione na mac adres serwera eHouse.PRO i należy je zmienić.
Przy logowaniu się do serwisu eHouse Cloud – chmury należy dalej używać powyższych danych.
Wszystkie opcje należy ustawić na pożądane wartości dla danej instalacji systemu eHouse.
Otwarcie serwisu „eHouse Cloud” uzyskuje się wpisując adres WWW w przeglądarkę: https://cloud.isys.pl/ gdzie %username% jest nazwą użytkownika z konfiguracji Chmury. Do tego katalogu należy przekopiować pliki do wizualizacji i zdalnego sterowania instalacją eHouse.

Dodatkowo w skrypcie eHouseVisual.js należy ustawić zmienną cloud na 1 „cloud=1;”