Automatyka Budynkowa eHouse PRO Komfort – Projekt Demo Cd.

Inteligentny Dom eHouse PRO. Artykuł jest kontynuacją opisu projektu demo dla systemu eHouse PRO/Hybrid w wersji Komfort.

Omówienie przyporządkowania wyjść i wejść systemu Automatyka Budynkowa eHouse PRO.
Moduły funkcjonalne które zawiera system eHouse.PRO.

System eHouse PRO posiada wbudowany system zabezpieczeń o następującej funkcjonalności:

 • 5 niskonapięciowych Wyjść Alarmowych (przekaźnikowych):
  • Syrena – do podłączenia syreny alarmowej
  • wczesne ostrzeganie – do podłączenia dowolnego sygnalizatora
  • światło ostrzegawcze – do podłączenia oświetlenia ostrzegawczego np w syrenie alarmowej
  • Cichy alarm – do podłączenia sygnalizatora cichego alarmu, jeśli nie chcemy aby intruzi wiedzieli o alarmie
  • radiolinia monitoringu – do włączania nadajnika alarmu dla agencji ochrony
 • Można zdefiniować do 100 programów alarmowych stanowiących indywidualnie ustawioną maskę dla wszystkich wejść oraz wyjść alarmowych i SMS.
 • Możliwe jest także nadanie nazw zarówno programom alarmowym jak i wejściom Alarmowym które są wysyłane przez SMS w przypadku zdarzeń w systemie zabezpieczeń
 • System może być także wyposażony w modem GSM/SMS umożliwiający:
  • Informację o zmianie stref zabezpieczeń przez SMS do zaprogramowanej pierwszej grupy osób
  • Informację o naruszeniu aktywnej czujki alarmowej w danej strefie zabezpieczeń (z informacją o nazwie czujki) przez SMS do zaprogramowanej drugiej grupy osób
  • Informację o autoryzowanej deaktywacji alarmu przez użytkowników do trzeciej grupy osób
  • Odbieranie komend sterujących dla systemu eHouse i alarmu przez SMS od Administracyjnej grupy osób (mieszkańców)
 • Dowolnemu wejściu z funkcją alarmu lub bez można także przyporządkować komendę, która uruchomi się automatycznie po aktywacji wejścia (np włącznika) czy czujnika alarmowego. Aktywacja komendy może zostać zablokowana dla wybranego programu alarmowego (poprzez ustawienie flagi Disable Event). Prostym przykładem może być tu sterowanie wejściami Rekuperatora (Wietrzenie, poza domem, zbyt duża wilgotność, przekroczony poziom CO2, poza domem, otwarte okno, włączony kominek).

Integracja rekuperatora
System eHouse PRO bardzo łatwo zintegrować z dowolnymi rekuperatorami posiadającymi wejścia sterujące do uruchomienia trybów specjalnych. Automatyka budynkowa eHouse PRO bez dodatkowych integracji pozwala w sposób inteligentny włączać te wejścia w zależności od podłączonych czujek do systemu oraz stanu systemu.
Dla przykładu wybraliśmy rekuperatory „ThesslaGreen AirPack” o różnych wielkościach.

Rekuperatory te posiadają następujące wejścia sterujące:

 • Wejście z czujnika jakości powietrza
 • Wejście z czujnika przekroczonego poziomu wilgotności
 • Wejście włączające tryb wietrzenia
 • Wejście informujące rekuperator o pracy kominka
 • Wejście informujące o otwarciu okien (usunięte w nowszych modelach)
 • wejście włącznika Pusty Dom
 • wejście informujące o włączeniu okapu
 • wejście z systemu P.Poż. o alarmie pożarowym

Wejścia te są bardzo wygodne do sterowania jednak, niektóre z nich wymagają sterowania z systemu automatyki budynku a nie bezpośrednio (w szczególności gdy musimy sprawdzać wiele czujek/czujników aby wysterować jedno wyjście).
Tylko stosowanie wejść wietrzenie, kominek, pusty dom ma jakikolwiek sens.
Pozostałe sygnały trzeba analizować uwzględniając wiele czujników pomiarowych, alarmowych, kontaktronów aby zapewnić prawidłową pracę rekuperatora (aby zablokować go w kilku szczególnych przypadkach).
Podłączenie systemu eHouse PRO do rekuperatora. Do każdego lub części wejść sterujących rekuperatorem należy podłączyć styki jednego przekaźnika czyli wyjścia eHouse PRO.

AD 1) Wejście z czujnika jakości powietrza – Do wejść sytemu eHouse PRO należy podłączyć czujniki CO2 (w pokojach mieszkalnych, sypialniach) lub inne jakości powietrza w wymaganej ilości. Każdemu wejściu tego typu należy powiązać zdarzenie włączenia wyjścia sumującego wszystkie sygnały na kilkanaście minut – sygnalizującego niski poziom jakości powietrza.
Wg projektu demo: (Salon, Gabinet, Zuzia, Czarek, Media-Room, Sypialnia)

AD 2) Wejście z czujnika przekroczonego poziomu wilgotności – Do wejść systemu eHouse PRO należy podłączyć czujniki wilgotności powietrza. Czujki te instaluje się w pomieszczeniach wilgotnych (Kuchnia, łazienki, kotłownia, pralnia). Każdemu wejściu tego typu należy powiązać zdarzenie włączenia wyjścia sumującego wszystkie sygnały na kilkanaście minut – sygnalizującego przekroczeniu poziomu wilgotności w jednym z pomieszczeń.

AD 3) Wejście włączające tryb wietrzenia – włączenie tego wejścia można powiązać z programem „Imprezowym” kiedy planujemy większą ilość osób w domu, który jednocześnie ustawia oświetlenie światła, zmniejsza ogrzewanie.

AD 4) Wejście informujące rekuperator o pracy kominka – wejście to można podłączyć bezpośrednio jeśli jest taka potrzeba. Odnosi się ono głównie do kominków pobierających powietrze z pomieszczenia, a nie spoza budynku.
Gdy powietrze do procesu spalania pochodzi z zewnątrz, wejście to należy uaktywniać się tylko przy otwieraniu kominka i jego rozpalaniu.
Powoduje to zwiększenie mocy wentylatora nawiewnego aby nie występowało zasysanie dymu z kominka.

AD 5) Wejście informujące o otwarciu okien – wejście to blokuje rekuperator, gdyż w przypadku otwartego jakiegokolwiek okna nie ma sensu aby pracował. W tym wypadku konieczne jest wysterowania tego wejścia jeżeli choćby jedno okno czy drzwi zewnętrzne są otwarte. Konieczne jest instalacja kontaktronów potwierdzających otwarcie okien podłączonych indywidualnie do wejść systemu automatyki budynku eHouse PRO. Każdemu wejściu tego typu należy powiązać zdarzenie włączenia wyjścia sumującego wszystkie sygnały na kilkanaście minut – blokującego pracę rekuperatora. Wejście to może także zostać zdefiniowane jako alarmowe i realizować wczesne sygnalizowanie alarmu.

AD 6) wejście włącznika Pusty Dom – włączenie tego wejścia można powiązać z programem wyjścia z domu, który jednocześnie wyłącza światła, zamyka rolety, blokuje gniazdka zewnętrzne i wyłącza gniazdka zewnętrzne.

AD 7) wejście informujące o włączeniu okapu – wejście to informuje rekuperator, że powietrze jest wyciągane z domu inną drogą. Może to dotyczyć także wentylatorów wywiewnych (łazienkowych, kotłowni, pomieszczeń gospodarczych), odkurzaczy centralnych itd. Musi być wystawione z systemu automatyki budynku jeśli posiadamy więcej niż jedno urządzenie tego typu. Każdemu wejściu tego typu należy powiązać zdarzenie włączenia wyjścia sumującego wszystkie sygnały na kilkanaście minut.

AD 8) wejście z systemu P.Poż o alarmie pożarowym – wejście to informuje rekuperator o konieczności bezwzględnego jego wyłączenia aby nie rozprzestrzeniać pożaru dostarczając dodatkowo tlenu do budynku.

Dodatkowo można poświęcić jedno wyjście systemu eHouse PRO aby wyłączyć napięcie dla rekuperatora (odłączyć gniazdko). W przypadku gdy rekuperator jest nieużywany, znacznie ogranicza to jego pobór mocy na jego automatykę i elektronikę.

Integracja i sterowanie Napędami Rolet Bram, Markiz, okien, elektrozaworów:

System eHouse PRO może sterować wieloma rodzajami napędów (bezpośrednio lub przez wbudowany sterownik zabezpieczający). Sugerujemy jednak dla bezpieczeństwa sterować przez sterownik producenta z zabezpieczeniami. Bezwzględnie nie należy używać napędów bez wbudowanych zabezpieczeń przed zablokowaniem ruchu napędu gdyż sterowniki eHouse tylko integrują napędy i nie mają możliwości wykrycia np. zamarznięcia mechanizmu, przeszkody pod napędem itd. Unikamy w tym przypadku utraty gwarancji w przypadku niewłaściwego użycia napędów (np. zabawy dzieci itd). Sugerujemy sterować napędami poprzez 2 linie sterujące (po jednej dla każdego kierunku). W przypadku sterowania bezpośredniego napędami/serwami konieczne jest realizacja połączeń na stykach przekaźnika zabezpieczająca przed jednoczesnym podaniem napięcia sterującego w obu kierunkach co powoduje zniszczenie napędu. Użycie napędów bez zabezpieczeń producenta tylko na własne ryzyko.
W naszych projektach sugerujemy także zainstalowanie kontaktronów potwierdzających zamknięcie rolety, bramy, markizy (aby system posiadał taką informację). Dane te można także wykorzystać jako wczesne wykrycie alarmu (włamywanie rolety, bramy).

Integracja kotłów, pompy ciepła.
W zasadzie wszystkie urządzenia dla centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU) posiadają wbudowane sterowniki optymalizujące pracę, sprawność i wydajność systemu grzewczego. Każde urządzenie tego typu posiada wejście „regulatora pogodowego”, które umożliwia łatwe włączenie/wyłączenie pracy kotła. Inna integracja, ominięcie automatyki zabezpieczającej może powodować zmniejszenie sprawności kotłów lub wręcz stanowić zagrożenie pożarowe lub życia. Sugerujemy zatem pracę kotła/pompy ciepła na bufor CO/CWU, wykorzystując pracę zintegrowanego systemu regulatora pogodowego oraz sterowanie indywidualnym ogrzewaniem poza obiegiem kocioł-zasobnik CO/CWU.