Automatyka Basenu eHouse Pool – sterowanie i nadzór instalacji basenowej

Inteligentny Dom eHouse umożliwia sterowanie basenem i zabezpieczenie instalacji basenowej. Sterownik pokojowy EthernetRoomManager po wgraniu oprogramowania „eHouse Pool” pozwala na kompleksowe zarządzanie basenem.

Ze względu na dedykowany charakter firmwaru – wejść, wyjść, wejść pomiarowych do realizacji konkretnych funkcji zarządzania basenem konieczne jest właściwe ich podłączenie.
Podłączenie wyjść on/off:
Wyjścia DO dla – ERM

 • Out 1) ALARM – poza dopuszczalnymi parametrami
 • Out 2) P1 – solar pompa
 • Out 3) P2 – basen pompa (ogrzewanie)
 • Out 4) P3 – CO/CWU – pompa (ogrzewanie – bypass)
 • Out 5) P4 – Filtrowanie pompa basen
 • Out 6) M – Zawór Mieszanie wody (zamiast filtrowania (bypass))
 • Out 7) P5 – Wylewanie wody pompa
 • Out 8) Wentylator 1 (wietrzenie, studzenie, usunięcie wilgoci z obiektu)
 • Out 9) Oświetlenie Basen woda
 • Out 10) Oświetlenie obiektu
 • Out 11) Oświetlenie obiektu 2
 • Out 12) N – napuszczanie wody – zawór
 • Out 13) Gniazdko
 • Out 14) Odblokowanie Pompy Filtra
 • Out 15) Odblokowanie pompy wypuszczenia wody
 • Out 16) odblokowanie Elektrozaworu napuszczania wody
 • Out 17) ogrzewanie 1 (wschód)
 • Out 18) ogrzewanie 2 (zachód)

Opcje VIP:

 • Out 19) Pompa Przeciw-prąd – rzeczka
 • Out 20) odblokowanie pompy przeciwprąd – „rzeczka”
 • Out 21,22) Roleta 1 (wschód)
 • Out 23,24) Roleta 2 (południe)
 • Out 25,26) Roleta 3 (zachód)
 • Out 27,28) Okna siłownik
 • Out 29,30) Markiza sufit
 • Out 31) dozowanie 1
 • Out 32) dozowanie 2

Opis wyprowadzeń wyjść i wejść sterownika ERM (w wersji firmwaru dla sterownika basenowego) znajduje się na stronie: Inteligentny Dom eHouse LAN począwszy od strony 30.

Stosując mini/midi rozdzielnie basenową konieczne jest zastosowanie dodatkowych przekaźników odpornych na większe prądy i impulsy pochodzące z pomp dużej mocy (rzeczki (trójfazowy) oraz filtra wody).
Dodatkowo część przekaźników powinna być połączona szeregowo (po 2 przekaźniki), gdyż pozwalają na zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem i awarią (np spieczeniem styków przekaźników).
Są one celowo od siebie oddalone aby na panelu sterującym utrudnić możliwość przypadkowego włączenia.

Są to następujące pary:

 • Out 5) P4 (Filtrowanie pompa) / Out 14) odblokowanie Pompy Filtra
 • Out 19) Pompa Przeciw-prąd / Out 20) odblokowanie pompy przeciwprąd – „rzeczka”
 • Out 7) P5 – Wylewanie wody pompa / Out 15) odblokowanie pompy wypuszczenie wody
 • Out 12) N – napuszczanie wody zawór / Out 16) odblokowanie Elektrozaworu napuszczania wody

Dodatkowo sugerujemy zastosować wyłączniki na szynę din umieszczone w skrzynce elektrycznej do dodatkowego blokowania tych najbardziej krytycznych wyjść serwisowych (jak wyżej).

Wejścia pomiarowe ADC (w konwencji 0..15 – zgodnie z aplikacją CommManagerCfg.exe)

 • ADC 0,1) T1 (góra), T2 (dół/powrót) – temperatura solar
 • ADC 2,4) T3 (góra), T4 (dół) – temp basen
 • ADC 5,6) T5 (góra), T6 (dół)- temp CO/CWU
 • ADC 7) W1 – poziom wilgoci
 • ADC 8) T7 – temperatura wewnątrz
 • ADC 9) L1 – poziom oświetlenia
 • ADC 10) T8 – temperatura na zewnątrz (*)
 • ADC 11) T9 – temperatura wewnętrzna wschód (*)
 • ADC 12) T10 – temperatura wewnętrzna zachód (*)
 • ADC 13) T11 – temperatura wewnętrzna południe (*)
 • ADC 14) T12 – temperatura wewnętrzna północ (*)
 • ADC 15) przyszłe zastosowania

Opis wyprowadzeń złącza 10 pinowego dla sterownika ERM (zielone)

 • 1 – GND / Ground (0V) Masa elektroniki
 • 2 – VDD (+3,3V) – z rezystorem (100 OM) ograniczającym prąd zasilania czujników pomiarowych – zabezpieczenie przed
  uszkodzeniem zasilacza w wyniku zwarcia przewodów czujników
 • 3 – ADC IN 2
 • 4 – ADC IN 4
 • 5 – ADC IN 5
 • 6 – ADC IN 6
 • 7 – ADC IN 7
 • 8 – ADC IN 10
 • 9 – ADC IN 0
 • 10 – ADC IN 1

Dodatkowy czujnik temperatury i oświetlenia znajduje się na opcjonalnym panelu podczerwieni:

 • ADC 8) T7 – temperatura wewnątrz obiektu
 • ADC 9) L1 – poziom oświetlenia wewnątrz obiektu

Opis złącza IDC-14 dla wejść on/off i pozostałych wejść pomiarowych

 • 1 – GND / Masa (0V) elektroniki
 • 2 – GND / Masa (0V) elektroniki
 • 3 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 1
 • 4 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 2
 • 5 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 3
 • 6 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 4
 • 7 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 5
 • 8 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 6
 • 9 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 7
 • 10 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 8 (*)
 • 11 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 9 (*)
 • 12 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 10 (*)
 • 13 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 11 (*)
 • 14 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 12 (*)

(*) – wymiennie w wejściami (on/off)

wyjścia ściemniaczy LED PWM

 • do podłączenia taśm LED 12V lub RGB – oświetlenie dekoracyjne
 • do podłączenia zewnętrznego zasilacza oświetlenia z wejściem ściemnianym PWM

Wejścia on/off

 • IN 1) Odblokowanie pomp dużej mocy (Zielone światło – z kontroli faz, napięcia i innych czujników zewnętrznych)
 • IN 2) Czujnik Zmierzchu – blokowanie instalacji solarnej
 • IN 3) Pływak Zalanie – Awaria
 • IN 4) Pływak Poziom wody basenu
 • IN 5) Czujnik Ruchu mikro-fale z czujnikiem oświetlenia – włączenie światło
 • IN 6) Czujnik zmierzchu – włączenie oświetlenia
 • IN 7) Wolny włącznik programowany
 • IN 8) Wolny włącznik programowany (*)
 • IN 9) Wolny włącznik programowany (*)
 • IN 10) Wolny włącznik programowany (*)
 • IN 11) Wolny włącznik programowany (*)
 • IN 12) Wolny włącznik programowany (*)