Automatyka Basenowa eHouse Pool – Algorytmy

Artykuł jest rozwinięciem artykułu dotyczącym automatyki basenowej zrealizowanej na sterowniku EthernetRoomManager Inteligentny Dom eHouse LAN.
W powyższym artykule opiszemy algorytmy zaawansowanego sterownika basenowego z firmwarem „eHouse Pool”.

Część wejść cyfrowych posiada funkcje aktywacyjne umożliwiające pracę najbardziej krytycznych elementów instalacji basenowej. Do wejść tych można podłączyć czujniki i styczniki blokujące instalację basenową (wejście jest uaktywnione przy zwarciu do wyprowadzenia GND). Aktywacja wejścia oznacza odblokowanie „sygnału alarmowego” i aktywację części instalacji basenowej. Do każdego wejścia tego typu można podłączyć kilka czujników w szereg (posiadających styki zwarte w przypadku prawidłowej pracy – braku anomalii).

 • IN 1) Odblokowanie pomp dużej mocy (Zielone światło – z kontroli faz, napięcia i innych czujników zewnętrznych)
 • IN 2) Czujnik Zmierzchu – blokowanie instalacji solarnej
 • IN 3) Pływak Zalanie – Awaria
 • IN 4) Pływak Poziom wody basenu
 • IN 5) Czujnik Ruchu mikro-fale z czujnikiem oświetlenia – włączenie światła
 • IN 6) Rzeka – Włącznik monostabilny (aktywny przy zwarciu – wymaga przytrzymania kilka sekund)
 • IN 7) Wolny włącznik programowany
 • IN 8-12) Alokowane dla dodatkowych czujników pomiarowych – temperatury wewnętrzne do ekonomicznego sterowania ogrzewaniem i napędami aby uzyskać maksymalne zyski energetyczne.

Dodatkowo Sterownik Basenowy posiada szereg softwarowych zabezpieczeń/blokad, które są powiązane z indywidualnie definiowanymi trybami pracy basenu. Można więc zdefiniować programy pracy (16 szt) jak np:

 • tryb serwisowy
 • praca letnia
 • praca zimą
 • praca wiosna/jesień
 • programy nocne
 • programy postojowe
 • programy kąpieli i wzmożonej aktywności
 • Programy napuszczania i wylewania wody

Dodatkowe softwarowe ustawienia stosowane do zabezpieczenia przed anomaliami czy błędami systemu są następujące:

 • Solar Enable – Aktywacja kolektorów słonecznych
 • Auto Fill UP – aktywacja automatycznego dopuszczania wody
 • Auto Mix – aktywacja automatycznego mieszania wody (wyrównanie temperatur)
 • River Enable – aktywacja rzeczki (przeciwprądu)
 • Filter Enable – aktywacja pompy filtra wody i filtrowania
 • Enable Water Off – aktywacja wypuszczania wody z basenu
 • Enable Over Fill – aktywacja napuszczania wody do basenu z pominięciem czujnika pełnego basenu (wylewanie od góry aby usunąć tłuszcze i inne substancje utrzymujące się na powierzchni wody)
 • Auto Ventilation – aktywacja automatycznej wentylacji (utrzymanie temperatury, wilgotności w pomieszczeniu basenu)
 • Enable Heating – aktywacja wszystkich sekcji ogrzewania (kaloryfery lub podłogówka)
 • Auto Drives/Shades – aktywacja automatycznej pracy rolet, markiz zacieniających aby umożliwić optymalne grzanie i ochronę od promieni słonecznych czy strat ciepła
 • Enable Windows – aktywacja automatycznego otwierania okien w pomieszczeniu basenowym (wsparcie wentylacji i wietrzenia oraz zmniejszenie/zwiększenie temperatury powietrza)

Opis parametrów wejść (Wejścia można podłączać tylko bezpotencjałowo – styki przekaźników bez podłączania zewnętrznych napięć) :

IN 1) Green-Light: Wejście odblokowuje większą część automatyki basenowej aby zabezpieczyć ją przed jak największą ilością anomalii. Dodatkowo zabezpiecza przed awariami napięcia tj. blokuje instalację na ok 30 minut w przypadku wykrycia zmian na tym wejściu.
Aktywacja wejścia wymaga zwarcia do wyprowadzenia GND (dając „zielone światło” dla instalacji basenowej) – przy czym filtrowane są stany nieustalone o czasie trwania poniżej 10s.

IN 2) Czujnik Zmierzchu – blokowanie instalacji solarnej. Do wejścia należy podłączyć czujnik oświetlenia zewnętrznego do aktywacji instalacji solarnej (pompy obiegowe wody). W przypadku dużego oświetlenia czujnik na wyjściu musi posiadać zwarte styki przekaźnika. Czułość czujnik powinna być tak ustawiona aby wykrywane było promieniowanie słoneczne. Zmiany stanów częstsze niż 10 sekund są ignorowane. Aktywacja systemu wymaga minimum 5 minut aktywności czujnika oświetlenia.

IN 3) Pływak Zalanie – Awaria. Do wejścia tego należy podłączyć pływak lub czujnik wody, wilgoci w miejscach narażonych na zalanie w przypadku uszkodzenia instalacji basenowej lub rur. W przypadku prawidłowej pracy instalacji wejście to musi być zwarte do GND przez styki przekaźnika z czujki zalania. Zmiany stanów częstsze niż 10 sekund są ignorowane.

IN 4) Pływak Poziom wody basenu. Do tego wejścia należy podłączyć pływak lub czujnik poziomu wody w basenie. Zadaniem tego czujnika jest blokada napuszczania wody do basenu w przypadku jego całkowitego zapełnienia. Czujnik pełnego basenu w przypadku normalnej pracy (niepełny basen) musi zewrzeć wejście do GND a w przypadku przekroczenia poziomu rozewrzeć. Zmiany stanów częstsze niż 10 sekund są ignorowane.

IN 5) Czujnik Ruchu – włączenie światła. Do wejścia tego należy podłączyć czujnik mikrofalowy ruchu wraz z czujnikiem oświetlenia. Jest on wykorzystywany do uruchomienia oświetlenia na określony czas w przypadku wystąpienia ruchu w pomieszczeniu basenu (czyli użytkowania basenu). Nie należy stosować czujników PIR (podczerwieni), gdyż w pomieszczeniu basenowym panuje temperatura zbliżona do temperatury ciała i mogą one nie wykrywać ruchu osób – szczególnie mokrych.

IN 6) Rzeka . Do tego wejścia należy podłączyć włącznik monostabilny (żaluzjowy lub dzwonkowy) do włączenia rzeczki (przeciw-prądu). Rzeka ta jest włączana na określony czas i automatycznie wyłączana. W przypadku wyłączania już działającej rzeczki wyłączenie następuje po 60 sekundach, aby zabezpieczyć pompę bardzo dużej mocy przed pracą impulsową. Zmiany stanów częstsze niż 10 sekund są ignorowane. Konieczne jest włączenie tego wejścia na minimum 10s aby aktywować rzeczkę.

Algorytmy wyjść sterownika basenowego.
Do wyjść są podłączone przekaźniki, których styki są włączane w przypadku aktywacji wyjścia. W tym przypadku zwierane są styki COM-NO. W mini-rozdzielni basenowej stosujemy przekaźniki na szynę DIN/TH o obciążalności styków 230V/16A (obciążenia rezystancyjnego). W przypadku konieczności zasilania obwodów większej mocy, obciążeń indukcyjnych lub wielofazowych należy zainstalować dodatkowe przekaźniki specjalistyczne.

Out 1) Alarm Pool Generacja alarmu instalacji basenowej. Sygnalizuje konieczność wykonania czynności manualnych w wyniku niepoprawnej pracy instalacji, spowodowanej na przykład brakiem prądu. Wyjście to jest aktywowane w przypadku wystąpienia następujących anomalii:

 • Dezaktywacja wejścia IN1) Green Light
 • Dezaktywacja wejścia IN3) Pływak Zalanie – Awaria
 • Dezaktywacja wejścia IN4) Pływak Poziom wody basenu
 • Temperatura kolektorów słonecznych (czujnik górny) jest mniejsza od Temperatury krytycznej minimalnej (ustawionej w programie pracy sterownika)
 • Temperatura kolektorów słonecznych (czujnik górny) jest większa od Temperatury krytycznej maksymalnej (ustawionej w programie pracy sterownika)
 • Temperatura wody w basenie (czujnik górny) jest mniejsza od Temperatury krytycznej minimalnej (ustawionej w programie pracy sterownika)
 • Temperatura wody w basenie (czujnik górny) jest większa od Temperatury krytycznej maksymalnej (ustawionej w programie pracy sterownika)
 • Temperatura wody w basenie (czujnik dolny) jest mniejsza od Temperatury krytycznej minimalnej (ustawionej w programie pracy sterownika)
 • Temperatura wody w basenie (czujnik dolny) jest większa od Temperatury krytycznej maksymalnej (ustawionej w programie pracy sterownika)
 • Temperatura wewnętrzna powietrza jest mniejsza od Temperatury krytycznej minimalnej (ustawionej w programie pracy sterownika)
 • Temperatura wewnętrzna powietrza jest większa od Temperatury krytycznej maksymalnej (ustawionej w programie pracy sterownika)
 • Temperatura zewnętrzna powietrza jest mniejsza od Temperatury krytycznej minimalnej (ustawionej w programie pracy sterownika)
 • Temperatura zewnętrzna powietrza jest większa od 60C (uszkodzenie czujnika temperatury)
 • Temperatura wody w zasobniku CO/CWU (czujnik górny) jest mniejsza od Temperatury krytycznej minimalnej (ustawionej w programie pracy sterownika)
 • Temperatura wody w zasobniku CO/CWU (czujnik górny) jest większa od Temperatury krytycznej maksymalnej (ustawionej w programie pracy sterownika)

Większość alarmów jest zależnych od zaprogramowanych wartości temperatury więc należy je ustawić prawidłowo. W takim przypadku sygnalizowane będzie nie tylko wystąpienie zbyt niskiej czy wysokiej temperatury, ale także uszkodzenie czujnika (odłączenie lub zwarcie). Temperatury te wpływają bezpośrednio na algorytmy automatyki basenowej i mogą prowadzić do niepoprawnej pracy systemu (np. gdy temperatura kolektorów słonecznych jest ustawiona na zbyt niską wartość może na stałe włączać się pompa obiegowa kolektorów aby próbować je ostudzić poniżej wartości krytycznej.

Solar Pompa – wyjście do sterowania pompą obiegową kolektora słonecznego.
Wyjście to może być zablokowane tylko przez skasowanie flagi programu „Solar Enable”. Nie zalecane poza czynnościami serwisowymi, gdyż może spowodować przegrzanie, uszkodzenie kolektorów słonecznych, matowienie szyb solarnych.

 • Wyjście to jest włączane automatycznie w przypadku przekroczenia temperatury Wysokiej (High) na 20 sekund a potem automatycznie wyłączone na kolejne 20 sekund.
 • wyjście to jest wyłączane automatycznie w przypadku ostudzenia wody poniżej temperatury kolektorów niskiej (Low)

Basen grzanie pompa – wyjście to służy do obiegu wody gorącej przez basen (podgrzewanie).
Wyjście to może być zablokowane tylko przez skasowanie flagi programu „Solar Enable”.
Jest ono zależne od wyjścia włączenia kolektorów słonecznych (Solar Pompa). Wyjście to jest włączane jeśli temperatura wody w basenie jest mniejsza niż temperatura niska (low) dla górnego dolnego czujnika temperatury. Wyjście to ma priorytet w stosunku do wyjścia grzania CO/CWU. Można jednak w przypadku programów pracy sterownika ustawić tak poziomy temperatur basenu i CO/CWU aby zablokować ten priorytet.
Wyjście to jest automatycznie wyłączane gdy wyłączana jest pompa obiegowa kolektora słonecznego.

CO/CWU pompa – wyjście to służy do obiegu wody gorącej przez zasobnik CO/CWU w przypadku gdy woda w basenie osiągnie już wymaganą temperaturę (priorytet basen). Wyjście to może być zablokowane tylko przez skasowanie flagi programu „Solar Enable”.
W przypadku gdy zależy nam na ogrzewaniu wody w zasobniku CO/CWU należy odpowiednio ustawić temperatury basenu i CO/CWU w programie pracy sterownika.
Wyjście to jest automatycznie wyłączane gdy wyłączana jest pompa obiegowa kolektora słonecznego.

Mix – wyjście to służy do wymuszenia mieszania wody (pompą) w celu wyrównania temperatury górnej i dolnej.
Wyjście to jest blokowane w następujących przypadkach:

 • dezaktywacja wejścia IN 1) Green Light – awarie systemu
 • dezaktywacja ustawienia programu „Enable Mix” – zablokowanie automatycznego mieszania dla aktywnego programu pracy.

Algorytm mieszania definiuje histerezę Tdelta „Delta H-L” – minimalny próg zadziałania będący różnicą maksymalnej i minimalnej temperatury.
Algorytm mieszania zależy od pory roku tj.
Jeśli temperatura zewnętrzna większa niż maksymalna temperatura dla zimy (ustawienie programu Max Winter T):
Jeśli Tgóra-Tdół>Tdelta lub Tdół-Tgóra>Tdelta następuje włączenie miksowania, W przeciwnym razie wyłączenie mieszania wody.

Jeśli temperatura zewnętrzna mniejsza niż maksymalna temperatura dla zimy (ustawienie programu Max Winter T):
Jeśli Temperatura zewnętrzna jest mniejsza niż temperatura krytyczna minimalna (ustawienie programu – Alarm Low) oraz Tgóra<temperatury basenu krytycznej niskiej (ustawienie programu Pool Water Alarm Low) następuje włączenie miksowania, W przeciwnym razie wyłączenie mieszania wody.

Ventilation – wyjście sterowania wentylacją wymuszoną lub wentylatorem. Wyście służy do zmniejszenia wilgotności w pomieszczeniu basenu oraz temperatury latem.
Wyjście jest odblokowywane opcją „Auto Vent” – automatyczna wentylacja ustawionym w konfiguracji sterownika dla wybranego programu.
Możliwe jest także wymuszanie manualnej wentylacji na zaprogramowany okres czasu.
Wentylacja jest blokowana w okresie zimowym kiedy temperatura na zewnątrz jest mniejsza niż niż maksymalna temperatura dla zimy (ustawienie programu Max Winter T).
W pozostałym okresie roku wentylacja jest automatycznie włączana:

 • jeśli wilgotność w pomieszczeniu jest większa od maksymalnej wilgotności (ustawienie programu Humidity High) i wyłączana po ok 3 minutach, pracując cyklicznie.
 • jeśli temperatura w pomieszczeniu jest większa niż ustawienie w programie (Pool Heating High) i wyłączana po ok 3 minutach pracując cyklicznie

River – wyjście włączenia rzeczki (przeciw-prądu).
Wyjście to jest blokowane dezaktywacją wejścia IN 1) „Green Light” gdy wystąpią anomalia w instalacji basenowej.
Wyjście to jest także blokowane poprzez wyłączenie flagi „River Enable” ustawioną w aktywnym programie pracy basenu.
Wyjście to jest włączane na określony czas typowo 30 minut po czym automatycznie wyłączane.
W przypadku manualnego wyłączania tego wyjścia, czynność ta działa z opóźnieniem 1 minuty aby zabezpieczyć przed impulsową pracą pomp wielkiej mocy.

Filter – wyjście filtrowania wody. Do wyjścia tego podłącza się pompę filtra w obwodzie filtracyjnym. Jest ono uruchamiane cyklicznie.
Wyjście to jest blokowane dezaktywacją wejścia IN 1) „Green Light” gdy występują anomalia w instalacji basenowej.
Wyjście to jest także blokowane poprzez wyłączenie flagi „Filter Enable” ustawioną w aktywnym programie pracy basenu.
Wyjście to jest automatycznie włączane na zaprogramowany czas Ton, po czym automatycznie wyłączane na czas Toff. Czynność ta jest powtarzana cyklicznie.

wyjścia napędów Rolet, markiz zacieniających, okien – Wyjścia te służą do podłączenia napędów rolet sterowanych dwoma liniami sterującymi (1-góra, 2-dół). Roletami można sterować manualnie uruchamiając konkretną komendę systemu lub automatycznie. Praca automatyczna polega na wykorzystaniu promieni słonecznych do ogrzewania. W przypadku zbyt wysokiej temperatury przy oświetleniu słonecznym są one zamykane indywidualnie. Uwzględniono 4 niezależne segmenty napędów: dla strony południowej, zachodniej, wschodniej oraz markizy zacieniającej od góry). Wyjścia te są powiązane z czujnikami temperatury dla odpowiednich kierunków geograficznych (wschód, zachód, południe oraz temperatury wewnętrznej).

Aktywacja ogrzewania słonecznego następuje gdy zmierzona temperatura wewnętrzna jest mniejsza niż ustawiona w polu „Pool Heating Low” i zmierzony poziom oświetlenia jest większy niż ustawiony w polu „Sun Level”.
Automatyczne otwieranie rolety na danym kierunku geograficznym jest aktywowane jeśli zmierzona temperatura na tym kierunku jest większa niż zmierzona temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu.
Jeśli Twschod>Twewnętrzna roleta wschodnia jest otwierania.
Jeśli Tzachód>Twewnętrzna roleta zachodnia jest otwierania.
Jeśli Tpołudnie>Twewnętrzna roleta południowa jest otwierania.
Jeśli którakolwiek z powyższych zależności jest spełniona markiza górna jest otwierana.
W przypadku gdy aktywna jest opcja „Window Enable” zamykane są automatycznie okna aby nie wychładzać pomieszczenia.

Ochrona przed ogrzewaniem słonecznym następuje, gdy zmierzona temperatura wewnętrzna jest większa niż ustawiona w polu „Pool Heating High” i zmierzony poziom oświetlenia jest większy niż ustawiony w polu „Sun Level”.
Automatyczne zamykanie rolety na danym kierunku geograficznym jest aktywowane jeśli zmierzona temperatura na tym kierunku jest większa niż zmierzona temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu.
Jeśli Twschod>Twewnętrzna roleta wschodnia jest zamykana.
Jeśli Tzachód>Twewnętrzna roleta zachodnia jest zamykana.
Jeśli Tpołudnie>Twewnętrzna roleta południowa jest zamykana.
Jeśli którakolwiek z powyższych zależności jest spełniona markiza górna jest zamykana.
W przypadku gdy aktywna jest opcja „Window Enable” otwierane są automatycznie okna aby przyśpieszyć chłodzenie pomieszczenia.

Heater West, Heater East Dodatkowe ogrzewanie konwencjonalne (Strona Zachodnia, Wschodnia).
Ogrzewanie to jest aktywowane jeśli opcja „Heater Enable” jest aktywna w danym programie pracy.
W przypadku gdy wyłącza się ogrzewanie słońcem (zmierzony poziom oświetlenia jest mniejszy niż ustawiony w polu „Sun Level”) i jeśli zmierzona temperatura w danym kierunku geograficznym i zmierzonej temperatury wewnętrznej są mniejsze od temperatury ustawionej w polu (Pool Heating Low) istnieje możliwość dodatkowego dogrzewania kaloryferami lub innym ogrzewaniem. W tym przypadku aktywowane jest wyjście Heater East lub Heater West (jeśli opcja „Enable Heater” jest aktywna dla bieżącego programu pracy.
Jeśli ( Twschod<tmin ) i (Twewnętrzna<Tmin) włącza się wyjście „Heater East”.
Jeśli (Tzachód<Tmin ) i (Twewnętrzna<Tmin) włącza się wyjście „Heater West”.

Fill UP wyjście otwarcia zaworu napełniania wody w basenie. Istnieją 2 tryby pracy wyjścia.

 • Napełnianie do osiągnięcia pełnego basenu – sprawdzanego przy pomocy czujnika poziomu wody w basenie (IN 4) Pływak Poziom wody basenu) – zdarzenie FillUP
 • Przelewanie wody z basenu – np w celu usunięcia substancji pływających po wodzie (tłuszcze, kremy, ropopochodne itd) – zdarzenie OverFill
 • Tryb napełniania/przelewania wody do basenu jest blokowany w przypadku deaktywacji wejść „Green Light” (IN 1 – system ok) oraz „Flood” (IN 3 Pływak Zalanie – Awaria)
  W przypadku napełniania wody dodatkowo sprawdzane jest wejście (IN 4 – Pływak Poziom wody basenu), które blokuje tryb napełniania.
  Tryb Napełniania jest aktywowany ustawieniem „Auto Fill Up”. W tym trybie dolewanie wody jest automatyczne do osiągnięcia pełnego basenu.
  Tryb Przelewania jest aktywowany ustawieniem „Enable Over Fill” (Opcja „Auto Fill UP” musi być także wybrana). W tym trybie przelewanie jest włączone na wybrany czas i automatycznie wyłączane z pominięciem czujnika pełnego basenu.

  Water Off – wypuszczanie wody (wylewanie). Wyjście służy do opróżniania basenu (włączenie pompy wylewającej wodę z basenu).
  Tryb wylewania wody z basenu jest blokowany w przypadku deaktywacji wejść „Green Light” (IN 1 – system ok)
  Aby odblokować ten tryb konieczne jest także ustawienie opcji „Enable Water Off” w danym programie pracy sterownika basenowego.
  Tryb ten pozwala na chwilowe lub cykliczne opróżnianie basenu. Wyjście włącza się na określony czas zapewniając możliwość bezpiecznego wylewania wody (odbiór).
  Cykliczne wylewanie wody może służyć do znacznego lub całkowitego opróżnienia wody. W tym przypadku wyjście włączane jest na czas Ton, następnie wyłączane na czas Toff i powtarzane określoną liczbę cykli. Ustawienie prawidłowych czasów włączenia i wyłączenia pozwala na spowolnienie opróżniania basenu aby zabezpieczyć odbiór wody.

  Light Water, Light 1, Light 2, Socket Wyjścia zwykłe mogą służyć do manualnego włączania na przykład oświetlenia. Nie są one zależne od dodatkowej logiki zabezpieczającej i można je włączać i wyłączać bez żadnych ograniczeń. Mogą być także włączane z terminarza kalendarza, czujnika oświetlenia itd.

  Enable Filter, Enable Water Off, Enable Fill Up, Enable River Wyjścia zwykłe mogą służyć do dodatkowego zabezpieczenia najbardziej krytycznych wyjść przed przypadkowym użyciem. Możliwe jest szeregowe podłączenia styków przekaźnikowych np „Water Off” + „Enable Water Off” co dodatkowo manualnie zabezpieczy przed nieprzewidzianymi sytuacjami. Wyjścia te włącza się i wyłącza analogicznie do powyższych wyjść. W przypadku resetu sterownika wszystkie te wyjścia automatycznie się wyłączają. W przypadku gdy nie wykorzystujemy wyjść blokujących do tego celu możemy je wykorzystać np jako wyjścia do sterowania oświetlenia.

  Dose 1, Dose 2 Wyjścia zwykłe analogicznie do powyższych wyjść. Wyjścia dozowania mogą służyć do czasowego włączenia np. dolewania chloru lub innych substancji oraz czasowego włączania innych funkcji serwisowych. W przypadku gdy nie wykorzystujemy wyjść blokujących do tego celu możemy je wykorzystać np jako wyjścia do sterowania oświetlenia.

  DIMM 1, DIMM 2, DIMM 3 Wyjścia Ściemniaczy LED 12VDC/2.5A. Do podłączenia zewnętrznego oświetlenia LED Ściemnianego (dekoracyjnego), oświetlenia awaryjnego, nocnego. Wyjścia te mogą pracować łącznie w trybie RGB (regulacja koloru oświecenia). Wyjścia ściemniane posiadają szereg zdarzeń :

 • włączenie
 • wyłączenie
 • ustawienie poziomu
 • +
 • zwiększanie aż do osiągnięcia do maksymalnego poziomu świecenia
 • zmniejszanie aż do osiągnięcia do minimalnego poziomu świecenia
 • zmniejszenie o krok
 • zwiększenie o krok

Programy ustawień basenowych. Sterownik basenowy posiada 16 indywidualnie definiowanych programów automatyki basenowej.
Każdy program basenowy zawiera ustawienia progów temperatur oraz opcje ustawień.

 • Solar Low – Minimalna temperatura solara
 • Solar High – Maksymalna temperatura solara
 • Solar Alarm Low – Temperatura krytyczna dolna
 • Solar Alarm High – Temperatura krytyczna górna
 • Light Level – Minimalny poziom oświetlenia
 • Solar Enabled – Odblokowanie kolektorów słonecznych
 • Pool Water Low – Minimalna temperatura wody w basenie
 • Pool Water High – Maksymalna temperatura wody w basenie
 • Pool Water Alarm Low – Krytyczna temperatura wody w basenie dolna
 • Pool Water Alarm High – Krytyczna temperatura wody w basenie górna
 • Pool Water Delta H-L – Dopuszczalna różnica temperatury dla wody w basenie (góra-dół) wykorzystywana do mieszania wody
 • Auto Fill Up – opcja odblokowania napełniania basenu
 • Auto Mix – opcja odblokowania mieszania wody w basenie (wyrównywanie temperatury)
 • River Enable – opcja odblokowania rzeczki
 • Filter Enable – opcja odblokowania filtra
 • Enable Water Off – opcja odblokowania wylewania wody
 • Enable Over Fill – opcja przelewania basenu (wylewanie górą)
 • CO/CWU Low – Temperatura dolna bufora CO/CWU
 • CO/CWU High – Temperatura górna bufora CO/CWU
 • CO/CWU Alarm Low – krytyczna temperatura dolna
 • CO/CWU Alarm High – krytyczna temperatura górna
 • Humidity Low – dolny poziom wilgotności
 • Humidity High – górny poziom wilgotności
 • Humidity Alarm Low – krytyczny dolny poziom wilgotności
 • Humidity Alarm High – krytyczny górny poziom wilgotności
 • Auto Ventilation – opcja odblokowania automatycznej wentylacji
 • External Max Winter – Maksymalna temperatura zewnętrzna dla zimy
 • External Alarm Low – Zewnętrzna temperatura krytyczna dolna
 • Pool Heating Low – Minimalna temperatura wewnętrzna
 • Pool Heating High – Maksymalna temperatura wewnętrzna
 • Pool Heating Alarm Low – Minimalna temperatura wewnętrzna (alarmowa)
 • Pool Heating Alarm High – Maksymalna temperatura wewnętrzna (alarmowa)
 • Pool Heating Enable Heating – opcja odblokowania ogrzewania
 • Pool Heating Auto Drives/Shades – opcja automatycznego sterowania ogrzewaniem przez rolety, markizy
 • Pool Heating Enable Windows – opcja automatycznego wietrzenia przez okna