Instrukcja instalacji i podłączenia systemu eHouse LAN

System Automatyki budynku eHouse LAN opiera się na sterownikach pokojowych – EthernetRoomManager’ach
Ilość sterowników zależy od typu instalacji:

 • komfort 1 ERM na pomieszczenie główne, (naturalny podział na pomieszczenia)
 • niskobudżetowo tyle sztuk ERM aby pokryć zapotrzebowanie na inteligentne wejścia/wyjścia

który potrafi zarządzać całymi pomieszczeniami integrując:

 • sterowanie oświetleniem on/off (32) i ściemniaczy 12VDC (3) + sceny świetlne / programy wyjść i ściemniaczy
 • posiada programowalne wejścia (12) do sterowania systemem ze standardowych włączników (dzwonkowych)
 • ściemnianie oświetlenia DALI + sceny świetlne DALI
 • ściemnianie oświetlenia DMX + sceny świetlne
 • Pomiar napięcia oraz innych wartości fizycznych i ich regulację (temperatura, oświetlenie, wilgotność, stężenie gazu, it) (10) + programy pomiarowo-regulacyjne
 • Sterowanie systemem eHouse przez podczerwień (dowolny pilot podczerwieni w standardzie SONY SIRC)
 • Zdalne sterowanie sprzętem Audio/Video, Klima przez podczerwień (nauka i nadawanie kodów podczerwieni)
 • zawiera kalendarz-terminarz (128)
 • zawiera bazę danych kodów sterowania podczerwienią

Sterownik EthernetRoomManager (ERM).

 • zapewnia naturalny podział automatyki budynku na pomieszczenia przy zachowaniu profesjonalnej instalacji w mini-rozdzielniach
 • Umożliwia łatwy i prosty serwis/wymianę
 • jest niskonapięciowy (zasilanie 5..14VDC).
 • Pozwala na podłączenie zewnętrznych przekaźników dowolnego typu, aby znajdowały się poza płytką drukowaną sterownika, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo oraz obciążalność przekaźników.
 • Zwiększa izolację między elektroniką a napięciami sieci 110-400V nawet do 4.5cm zabezpieczając je przed gryzoniami, insektami, wilgocią, itd
 • Jest sterownikiem dużym do instalacji w rozdzielniach dzięki czemu nie przegrzewa się
 • Zawiera niestarzejące się elementy
 • segmenty są od siebie odizolowane galwanicznie dzięki czemu uszkodzenie jednego segmentu nie wpływa na pozostałe
 • Dzięki powyższym cechą umożliwia nieprzerwaną pracę nawet przez 10+ lat
 • Niskonapięciowe przewody do rozprowadzania po domu wykorzystują taśmy płaskie nie wymagające kucia bruzd. Wielożyłowe przewody (taśmy) płaskie są różnych rozmiarów aby uniemożliwić przypadkową pomyłkę
 • Do podłączenia czujników analogowych (pomiarowych) stosuje się przewody ekranowane
 • stosowanie przewodów niskonapięciowych innych niż standardowe przewody elektryczne czy sieci komputerowej, gwarantuje uniknięcie błędów instalacji (podłączenie 230V bezpośrednio do elektroniki) przy podłączaniu systemu co skończyłoby się spaleniem danego segmentu elektroniki
 • ze względu na niskonapięciowy charakter może być instalowany samodzielnie przez amatorów i hobbystów a tylko połączenie styków 230V wymaga instalacji elektryka

Warianty ERM:

 • ERM3 DIY – samodzielny sterownik niskonapięciowy 5-14VDC bez obudów do dowolnych instalacji i typów obiektów (domy, budynki, hotele, jachty, domy mobilne, kampery itd). Może być instalowany oddzielnie od modułu przekaźników lub sterować np driverami MOSFET dla instalacji niskonapięciowych.
  Przykłady montażu rozdzielni i sterownika:
  podłączenie sterownika ERM3
 • ERMMini DIY – Wersja miniaturowa ERM umożliwiająca całkowite ukrycie sterownika pod maskownicami elektroniki ograniczając możliwość jego uszkodzenia.
  Przykłady realizacji mini i midi rozdzielni przy pomocy tego sterownika:
  minirozdzielnia pokojowa – eHouse LAN (18 wyjść przekaźnikowych 230V/16A)
  midi-rozdzielnia eHouse LAN (32 wyjścia przekaźnikowych 230V/16A)
 • ERM+MP18 – zintegrowany sterownik ERM z modułem przekaźników (montaż na szynę DIN) do profesjonalnych instalacji w rozdzielniach centralnych i mini-rozdzielniach. Polecany dla instalatorów profesjonalnej automatyki budynku i systemów BMS (Building Management System).

W tym artykule zajmiemy się instalacją zintegrowanego sterownika ERM+MP18 z modułem przekaźników.
Automatyka Budynkowa LAN EthernetRoomManager zintegrowany z modułem przekaźników
Zmontowane fabrycznie rozdzielnie: Mini (18wyjść):
Automatyka Budynkowa LAN EthernetRoomManager zintegrowany z modułem przekaźników
Automatyka Budynkowa LAN EthernetRoomManager zintegrowany z modułem przekaźników front

Midi (32 wyjścia – 36 przekaźników):
Automatyka Budynkowa LAN EthernetRoomManager zintegrowany z modułem przekaźników

Automatyka Budynkowa LAN EthernetRoomManager zintegrowany z modułem przekaźników front

Większość złącz niskonapięciowych jest zgodnych z innymi wariantami ERM.
Jedyną różnicę stanowi złącze zasilania i ściemniaczy.

Zastosowano 8-mio pinowe złącze DEGSON 3.5

 • 1 – Katoda (-) oświetlenia LED 12V/2A (Blue) ściemniacz nr.3
 • 2 – Katoda (-) oświetlenia LED 12V/2A (Green) ściemniacz nr.2
 • 3 – Katoda (-) oświetlenia LED 12V/2A (Red) ściemniacz nr.1
 • 4 – +12V wspólne napięcie dla oświetlenia LED
 • 5 – +12V napięcie zasilające sterownik (wewnętrznie zwarte z pinem nr. 4)
 • 6 – GND – OV dla elektroniki
 • 7 – GND – OV dla elektroniki (wewnętrznie zwarte z pinem nr. 6)
 • 8 – +12..14V napięcie zasilające UPS sterownik (opcja podtrzymania napięcia dla sterownika)

Podłączenie wejść pomiarowych-napięciowych ADC do czujników pomiarowych

Wykonuje się je podłączając przewody ekranowane (2-3 żył w ekranie) z czujnikami (np temperatury) do złącza
DEGSON 10pin. Nie wolno podłączać do zewnętrznych napięć. Przewody prowadzić min 20cm od przewodów 110-380V i zakłócających np. Ethernet, GSM itd.

 • 1 – GND – 0v dla elektroniki i czujników pomiarowych
 • 2 – 3v3 – do zasilania czujników
 • 3 – TEMP 2 wejście nr 2 (podłączenie np. do czujników analogowych 0..3v3)
 • 4 – TEMP 3 wejście nr 3 (podłączenie np. do czujników analogowych 0..3v3)
 • 5 – TEMP 4 wejście nr 4 (podłączenie np. do czujników analogowych 0..3v3)
 • 6 – TEMP 5 wejście nr 5 (podłączenie np. do czujników analogowych 0..3v3)
 • 7 – TEMP 6 wejście nr 6 (podłączenie np. do czujników analogowych 0..3v3)
 • 8 – TEMP 7 wejście nr 7 (podłączenie np. do czujników analogowych 0..3v3)
 • 9 – TEMP 8 wejście nr 8 (podłączenie np. do czujników analogowych 0..3v3)
 • 10 – TEMP 9 wejście nr 9 (podłączenie np. do czujników analogowych 0..3v3)

Dodatkowo pod maskownicą elektroniki znajdują się złącza 3 pinowe do podłączenia napięciowych czujników pomiarowych np temperatury.

 • 1 – GND – 0V dla elektroniki
 • 2 – ANx wejście pomiarowe (napięciowe o zakresie pomiarowym 0..3v3)
 • 3 – +3v3 zasilanie czujników pomiarowych

Możliwe jest podłączenie następujących czujników analogowych do tych wejść (zasilanych napięciem 3v3):

 • LM335 – czujnik temperatury do 50C
 • LM35 – czujnik temperatury
 • czujnik oświetlenia fototranzystor (instalacja normalna duża czułość / instalacja rewersyjna mała czułość)
 • MCP-9700 – czujnik temperatury (10mv/C)
 • MCP-9701 – czujnik temperatury (19mv/C)
 • HIH-5030 – czujnik wilgotności
 • ADPS9600 – czujnik poziomu oświetlenia
 • PT100, PT1000 – precyzyjne czujniki temperatury, wymagają podłączenia opcjonalnych źródeł prądowych

Podłączenie wejść on/off do włączników i czujników

Wejścia podłącza się do taśmy płaskiej IDC-14 którą rozprowadza się po budynku szeregowo między wszystkimi włącznikami i czujnikami on/off. Konieczne jest wykonanie pętelki 10cm w puszce elektrycznej z włącznikami aby możliwe było zaciśnięcie złącza IDC.
Przewody prowadzić minimum 20cm od przewodów niskonapięciowych i zakłócających.
Nie wolno podłączać żadnych zewnętrznych napięć do tych wejść.
Przewody płaskie (taśmy) są dostępne w wymiarach do 30m bez potrzeby ich łączenia i sztukowania

DIGITAL INPUTS – Wejścia Cyfrowe (Włącz/Wyłącz) zwarcie do masy elektroniki lub rozwarcie (nie podłączać żadnych zewnętrznych napięć) (IDC-14)

Wyprowadzenia złącza IDC-14

 • 1 – Gnd / Masa (0V)
 • 2 – Gnd / Masa (0V)
 • 3 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 1
 • 4 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 2
 • 5 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 3
 • 6 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 4
 • 7 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 5
 • 8 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 6
 • 9 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 7
 • 10 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 8
 • 11 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 9
 • 12 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 10
 • 13 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 11
 • 14 – Digital Input / Wejście Cyfrowe 12

Aby aktywować wejście należy zewrzeć jeden z pinów (3-14) z pinem 1 lub 2 na około 1 sekundę.
Należy stosować włączniki monostabilne (dzwonkowe, żaluzjowe – ze sprężyną) lub odpowiedniki.

Zewnętrzny panel podczerwieni

Do sterownika ERM w dowolnym wariancie można podłączyć zewnętrzny panel podczerwieni przewodem IDC-16 o długości max 8m przy zachowaniu odległości 0.5m od napięć zakłócających (Napięcie sieci, interfejsy komunikacyjne itd).
Nie wolno podłączać żadnych zewnętrznych napięć ani ingerować w układ IR Panela.
IR-PANEL zawiera:

 • czujnik temperatury
 • czujnik oświetlenia
 • 4 Nadajniki podczerwieni (wiązka 15 stopni)
 • odbiornik podczerwieni

Aby prawidłowo mierzyć temperaturę w pomieszczeniu powinien on się znajdować na wysokości ok 1.2m w pomieszczeniu.
Aby prawidłowo mógł wysyłać kody sterujące podczerwienią (emulacja pilotów podczerwieni) musi znajdować się na przeciwko Sprzętu A/V, Klima w odległości znacznie mniejszej niż 8m i musi „widzieć” sprzęt.
Aby poprawić zasięg można wygiąć diody nadawcze podczerwieni ukierunkowując je na sprzęt, którym zamierzamy sterować, ponieważ diody nadawcze mają bardzo wąską wiązkę, aby uzyskać maksymalny zasięg sterowania (do ~8m).
Aby zapewnić duży zasięg i prawidłowe pomiary najlepiej nie maskować panela podczerwieni, i montować w miejscu gdzie jest duży przepływ powietrza.
Można stosować szybki maskujące przyciemniane przepuszczające podczerwień.

Schemat Podłączenia jednego segmentu eHouse LAN (Opartego na EthernetRoomManager’ze)

Automatyka Budynkowa LAN EthernetRoomManager zintegrowany z modułem przekaźników

Przykładowy projekt salonu demonstrujący pełną funkcjonalność EthernetRoomManager’a i RoomManagera (RS-485)
Automatyka budynku projekt jednego pomieszczenia.

Szablon instalacji i konfiguracji dla budynku mieszkalnego w wersji Comfort Automatyka Budynkowa Comfort

Podłączenie na budowie mini-rozdzielni eHouse LAN.
Podłączączenie mini-rozdzielni