Automatyka Domu eHouse integracja z odtwarzaniem multimediów VideoLAN

Inteligentny dom eHouse – Integracja inteligentnego domu z oprogramowaniem do odtwarzania Multimediów VideoLAN.
VideoLAN (VLC) jest oprogramowaniem do odtwarzania multimediów, muzyki, video, mediów strumieniowych, audio w większości znanych formatów A/V. Może odtwarzać media lokalnie, zdalnie lub pracować jako serwer udostępniający media dla zdalnych odtwarzaczy (MediaPlayer’ów).
Ze względu szybko malejącą cenę sprzętu komputerowego / mikrokomputerowego o coraz lepszych parametrach, na którym może pracować system LINUX, możliwe jest uruchomienie dowolnej ilości systemów typu MediaCenter / MediaRoom w poszczególnych pomieszczeniach. Jakość i parametry audio-video sprzętu komputerowego można dostosować do własnych potrzeb i budżetu. Wydajność sprzętu komputerowego zależy od tego czy będziemy odtwarzać multimedia (zdalnie czy lokalnie) oraz czy będzie to Audio czy Video.

Jakość video odtwarzanego lokalnie zależy od parametry wewnętrznej karty graficznej sprzętu mikrokomputerowego.
Przy odtwarzaniu zdalnym ważne są parametry grafiki sprzętu zdalnego na którym odtwarzane jest Video lub media strumieniowe.
Przy odtwarzaniu lokalnym Audio ważne są parametry karty Audio (muzycznej) w sprzęcie mikrokomputerowym, a zdalnie sprzętu docelowego, na który muzyka jest „przekierowana”.

Oprogramowanie VideoLAN może pracować w linii komend, więc nie ma ograniczeń sprzętowych co do wydajności środowiska graficznego i może pracować znacznie wydajniej niż dowolne środowiska graficzne.
Posiada ono wiele możliwych interfejsów sterujących (graficzny, Server WWW – do obsługi request’ów, tekstowy, lina komend, itd.).
Na potrzeby systemu eHouse najbardziej wygodny jest interfejs HTML umożliwiający sterowanie i zarządzanie VideoLAN’em poprzez requesty (żądania) HTML bezpośrednio z serwera eHouse4cServer, OpenRemote’a i innych aplikacji zintegrowanych z systemem eHouse.

Aby uruchomić VLC w trybie interfejsu HTML, należy użyć następujących parametrów:
vlc -I http file:///media/robert/OS/music –http-host localhost:8080
gdzie file:///….. zawiera ścieżkę do plików Audio/Video.
Podstawowe request’y HTML mają postać (dla lokalnego komputera):
http://localhost:8080/requests/status.xml?command=pl_play – Start
http://localhost:8080/requests/status.xml?command=pl_stop – Stop
http://localhost:8080/requests/status.xml?command=pl_pause – Pauza
http://localhost:8080/requests/status.xml?command=pl_next – następny
http://localhost:8080/requests/status.xml?command=pl_previous – poprzedni
http://localhost:8080/requests/status.xml?command=pl_loop – Repeat
http://localhost:8080/requests/status.xml?command=volume&val=+10 – Volume++
http://localhost:8080/requests/status.xml?command=volume&val=-10 – Volume–

Ponieważ sterowanie sprzętem HiFi/Audio/Video z komputera, tableta czy smartphona nie jest zbyt wygodne, szybkie i ekonomiczne, najwygodniej jest powiązać te komendy z sygnałami pilota podczerwieni w danym pomieszczeniu, które w przypadku eHouse1 są odbierane przez eHouse4cServer z magistrali RS-484 i przetwarzane dalej przez ten program.
W przypadku sterowników EthernetRoomManager’ów odebrane kody podczerwieni są przesyłane w postaci broadcast’ów UDP po całej sieci LAN dzięki czemu mogą być odbierane przez wszystkie instancje oprogramowania eHouse4cServer uruchomione w sieci (pomieszczeniach) nie obciążając dodatkowo łączy. Znany jest także adresat który odebrał kod podczerwieni dzięki temu każdy kod dla każdego RoomManagera jest traktowany indywidualnie i możliwe jest dowolne krzyżowe zdalne sterowanie.
Kody podczerwieni po obiorze przez eHouse4cServer są przetwarzane i sprawdzany jest plik powiązany z każdym indywidualnym kodem niezależnie dla każdego sterownika np.:
/usr/local/ehouse/IR/%DEVICE_ADDRESS%/events/%IR_CODE%
w pliku tym dla każdego przycisku pilota, który zamierzamy obsłużyć zdarzeniami z systemu eHouse lub lokalnego / zdalnego sprzętu komputerowego.
w pliku tym w każdej linijce znajdują się komendy dla eHouse4cServer np. (url, eHouse itd.):
komenda url otwiera stronę internetową (request HTML) wykonujący określoną operację. W odniesieniu do VideoLAN (VLC) są to np:
url %tab% http://localhost:8080/requests/status.xml?command=pl_play – Start
url %tab% http://localhost:8080/requests/status.xml?command=pl_stop – Stop
url %tab% http://localhost:8080/requests/status.xml?command=pl_pause – Pauza
url %tab% http://localhost:8080/requests/status.xml?command=pl_next – następny
url %tab% http://localhost:8080/requests/status.xml?command=pl_previous – poprzedni
url %tab% http://localhost:8080/requests/status.xml?command=pl_loop – Repeat
url %tab% http://localhost:8080/requests/status.xml?command=volume&val=+10 – Volume++
url %tab% http://localhost:8080/requests/status.xml?command=volume&val=-10 – Volume–
Dzięki czemu można w dowolny sposób kody podczerwieni (przyciski pilota) łączyć z funkcjami multimedialnymi aplikacji VideoLAN.
Sterowanym pilotem w standardzie SONY SIRC (standardowe SONY, uniwersalne, inteligentne, panele podczerwieni, smartphone Samsung Galaxy S4).
Sterowanie / Zarządzanie jest znacznie szybsze oraz bardziej ekonomiczne od paneli graficznych czy komputerów. Dodatkowo baterie wytrzymują lata a nie godziny jak jest to w przypadku np. sterowania tabletami czy smartfonami.
Cena standardowego pilota Sony mieści się w 100PLN dzięki czemu można ich mieć dowolną ilość w pomieszczeniach sterowanych a nie 2,3 tablety do wspólnego sterowania systemem w domu.

Inteligentny dom eHouse sterowanie podczerwienią
Inteligentny Dom eHouse sterowanie HTML

 
Obsługiwane komendy VideoLAN z systemu eHouse:
Inteligentny Dom eHouse sterowanie VideoLan