Automatyka Domowa sterowanie podczerwienią eHouse4cServer

Inteligentny Dom eHouse sterowanie podczerwienią sterowniki eHouse 1 (RoomManager), EthernetRoomManager.

Sterowniki zapewniają przesyłanie informacji o aktywności podczerwieni w standardzie SONY SIRC które jest przesyłane do eHouse4cServer:
przez RS485 dla eHouse1 lub jako broadast UDP dla EthernetRoomManagerów.
W przypadku sterowników eHouse 1 można powiązać dowolne zdarzenia systemu eHouse z indywidualnymi kodami podczerwieni dla każdego pomieszczenia (sterownika pomieszczenia) i zdalnie zarządzać dowolnym podsystemem, sterowanie pośrednie z eHouse4cServer obsługującym port szeregowy RS-485.
W przypadku sterowników Ethernet, może być praktycznie nieograniczona liczba oprogramowania eHouse4cServer odbierająca sygnały podczerwieni jako broadcast’y (komunikaty) UDP bez obciążania sieci LAN instancjami client-server.
Można więc w szczególności sterować lokalnym lub zdalnym sprzętem komputerowym, mikroprocesorowym, mikrokomputerowym, media center, media player, media room, kamerami IP, dowolnymi systemami informatycznymi / elektronicznymi.
Każdy kod pilota podczerwieni, dla każdego RM, ERM da się powiązać z indywidualnym zdarzeniem do obsługi inteligentnego domu eHouse – zarówno zdarzenia wewnętrzne (eHouse) jaki i zewnętrzne.
dane podczerwieni są zapisane w katalogu /usr/local/ehouse/IR/%DEVADDRESS%
gdzie:
w podkatalogu „capture” znajdują się odebrane kody, które indywidualne oprogramowanie może przetwarzać i wykonywać określone czynności. Aplikacja powinna po przetworzeniu kodu podczerwieni usunąć plik flagi dla danego kodu.
Dodatkowo w podkatalogu „events” znajdują się także pliki kodów podczerwieni powiązanych z dowolnymi zdarzeniami obsługiwanymi przez eHouse4cServer lokalnie lub przesyłanymi do innych urządzeń np sterowników eHouse.
w plikach „znacznikowych” każda linia zawiera 1 zdarzenie systemowe:
kod zdarzenia parametry zdarzenia
kod zdarzenia np:
url – otwarcie strony WWW / requestu HTML
eHouse – uruchomienie zdarzenia DirectEvent w sterowniku eHouse.
Konfiguracja podczerwieni jest włączana w pliku konfiguracyjnym w liniach „perform infrared signals” i „perform infrared signals assigned events”