Inteligentny Dom eHouse Integracja z kamerami IP

Inteligentny Dom eHouse. Podłączenie kamer IP firm trzecich do systemu eHouse.
Automatyka Domowa eHouse może współpracować z dużą gamą kamer IP. Współczesne kamery IP posiadają następujące funkcje:

 • kamerę internetową z interfejsem Ethernet i/lub WiFi
 • podświetlanie podczerwienią do pracy nocnej
 • filtr podczerwieni IR-CUT dla pracy dziennej
 • interfejs zdalnego sterowania żądaniami HTML (request’ami)
 • wbudowany mikrofon do nasłuchu lub komunikacji 2 kierunkowej z panelami
 • wbudowane wyjście audio dla komunikacji 2 kierunkowej z panelami
 • obsługę mediów strumieniowych
 • kompletną konfigurację i sterowanie przez HTML
 • Możliwość ruchu prawo-lewo (praktycznie na około), góra dół
 • Wyjście alarmowe do podłączenia systemu alarmowego po wykryciu ruchu na obrazie
 • możliwość przesyłania zdjęć z chwili alarmu na serwer FTP, eMail, itd
 • możliwość podglądu z kamery, zdalnego z dowolnego miejsca na ziemi przy łączu internetowym i z przeglądarki internetowej
 • występują kamery zewnętrzne i wewnętrzne o różnych parametrach i cenie od ok. 200PLN

Wyjście alarmowe kamery najlepiej podłączyć bez-prądowo do wejść alarmowych automatyka domowa CommManager’a dzięki czemu można kamerę wykorzystać jako dodatkowe źródło zabezpieczeń. Należy ją umieścić tak aby nie wyglądała za okna gdyż powodowało by to przypadkowe alarmy spowodowane wiatrem, ptactwem itd.
Media strumieniowe mogą być wykorzystane do podglądu domu, okolicy oraz jako Video Interkom w domu do łączności między pomieszczeniami. Obraz i dźwięk przechodzi w dwóch kierunkach pomiędzy 1 kamerą a smartfonem, tabletem, przeglądarką WWW lub innym panelem.
Widok z kamery może być także rejestrowany na zwykłym komputerze PC.
Media strumieniowe poza przeglądarką, smartfonami,tabletami, oprogramowaniem Windows mogą być także odtwarzane w media player’ze VideoLAN
Sterowanie ruchem kamery może być realizowane w bardzo prosty sposób np. z serwera eHouse4cServer poprzez HTML request. Może być to to dodane jako standardowe zdarzenia eHouse i wykonywane w dowolny sposób np. sterowanie z tableta, smartfona czy pilota podczerwieni.
przykładowe komendy HTML dla kamer, powiązane ze zdarzeniami eHouse4cServera uruchamianymi np. przez podczerwień:

system /usr/bin/cvlc „http://192.168.0.8:888/videostream.asf?user=luzer&pwd=haslo” & //Playback CAMERA na komputerze PC przy użyciu VideoLAN
killproc vlc http://192.168.0.8:888/videostream.asf?user=luzer&pwd=haslo //kill camera play
aurl http://192.168.0.8:888/decoder_control.cgi?onestep=1&command=0 luzer haslo //CAMERA UP
url http://192.168.0.8:888/decoder_control.cgi?user=luzer&pwd=haslo&onestep=1&command=2 //CAMERA DOWN
url http://192.168.0.8:888/decoder_control.cgi?user=luzer&pwd=haslo&onestep=1&command=4 //CAMERA LEFT
url http://192.168.0.8:888/decoder_control.cgi?user=luzer&pwd=haslo&onestep=1&command=6 //CAMERA RIGHT