Mini rozdzielnia profesjonalna do samodzielnego montażu

Inteligentny Dom eHouse LAN zmontowana mini rozdzielnia automatyki budynku gotowa do podłączenia.
W poniższym poście omawiamy samodzielne podłączenie zmontowanej profesjonalnej mini-rozdzielni Inteligentnego domu eHouse LAN ze sterownikiem „EthernetRoomManager MINI” dedykowanym do instalacji w elektrycznych skrzynkach bezpiecznikowych oraz modułu przekaźnikowego MP-18 zawierającego 18 przekaźników wraz z podstawkami oraz płytką PCB realizującą komplet połączeń niskonapięciowych między sterownikiem a przekaźnikami bez wielogodzinnego, żmudnego krosowania przewodów.

inteligentny dom eHouse LAN zmontowana minirozdzielnia do samodzielnego montażu
Sterownik ERM-Mini posiada identyczną funkcjonalność w stosunku do standardowej wersji ERM.

 • 24 (*32) wyjścia on/off programowane z driverami przekaźników
 • 12 wejść on/off do podłączenia włączników, czujek
 • 3 ściemniacze LED z driverami 12VDC/3A z opcjonalną optoizolacją
 • 10 wejść pomiarowych
 • Podczerwień nadawanie i odbiór do sterowania ERM i sprzętem Audio/Video

Jedyne różnice do ERM w standardowej wersji:

 • ponad 2 krotnie mniejszy od ERM – mniejszy od standardowej karty kredytowej. Małe wymiary umożliwiają pionowy montaż w standardowej skrzynce elektrycznej razem z przekaźnikami bez konieczności wykorzystania dodatkowej szyny DIN na sterownik
 • brak opcjonalnego zasilacza impulsowego
 • brak oddzielnego złącza dla zasilania i ściemniaczy
 • brak wyprowadzonych złącz: odbiornika/nadajnika podczerwieni, czujnika temperatury, czujnika oświetlenia (dostępne na złączu panela IR)

Moduł przekaźnikowy MP-18 umożliwia podłączenie do 18 przekaźników 230V/16A do sterownika ERM-MINI bez konieczności jakiegokolwiek dodatkowego okablowania.
Sterownik jest wpinany bezpośrednio w złącze na MP-18.
Zawiera 18 przekaźników z podstawkami na szynę DIN i mieści się na pojedynczą szynę DIN o rozmiarze 18 modułów lub większej.
Moduł może zawierać opcjonalną szynę zwierną dla styków przekaźników „COM” – wspólny, jeśli włączamy jedno napięcie i fazę.
W przypadku konieczności wykorzystania większej ilości przekaźników obsługiwanych przez sterownik (max 32) można podłączyć kaskadowo drugi moduł MP-18 taśmą IDC-20. Wymaga to stosowania skrzynek elektrycznych zawierających minimum 2 rzędy po 18 modułów.

Zmontowana mini-rozdzielnia zawiera

 • zasilacz impulsowy LED 12V / 8A umożliwiający zasilanie automatyki budynku, wszystkich przekaźników oraz taśm LED podłączonych do ściemniaczy
 • zewnętrzny panel podczerwieni (Odbiornik, Nadajnik Podczerwieni, Czujnik Temperatury, Czujnik Oświetlenia) także gotowe okablowanie (IDC-16) panela (8m max) do wyprowadzenia go ze skrzynki elektrycznej na przeciwko sprzętu Audio-Video
 • okablowanie włączników IDC-14 (10m) do rozprowadzenia szeregowo po pomieszczeniu sterowanym.
  Istnieje możliwość opcjonalnego zamówienia indywidualnie wykonanych czujników temperatury z przewodem do danej instalacji gotowym do wpięcia do sterownika. Standardowo dostępne jest zmontowane 8 czujników temperatury z 10m przewodem oraz złączem do bezpośredniego wpięcia do sterownika.

Po stronie instalatora konieczne jest tylko:

 • Wmontowanie złożonej mini-rozdzielni w ścianę w pomieszczeniu sterowanym lub w okolicy
 • Szeregowe rozłożenie przewodu IDC-14 do włączników, czujników (pomiędzy puszkami elektrycznymi dla włączników)
 • Rozłożenie przewodu IDC-16 panela podczerwieni pomiędzy sterownikiem a panelem
 • Rozłożenie i podłączenie okablowania 230V i innego do styków przekaźników
 • Podłączenie zasilacza do 230V
 • Podłączenie taśm LED 12V do ściemniaczy
 • Opcjonalne rozłożenie okablowania dodatkowych czujników pomiarowych w planowane miejsca

Skrzynka rozdzielcza z zamontowanym zasilaczem impulsowym LED 12V/8A do zasilania Automatyki budynku, przekaźników, taśm LED / LED RGB.
Przewód 3*2.5mm (czarny) służy do podłączenia napięcia 230V do zasilacza oraz stanowi przyłącze dla całej skrzynki elektrycznej (urządzeń wykonawczych 230V). Podłączone jest złącze złącze zasilające 12V (zielone DEGSON 6 PIN) zawierające także wyprowadzenia ściemniaczy.
Niektóre zasilacze mogą zawierać przewód ochronny żółto-zielony lub nie. W zależności od tego podłączamy ten przewód do sieci lub nie.
Zasilacz MUSI być galwanicznie izolowany (bieguny napięcia 12VDC od zacisków 230V).

Wyprowadzenia złącza zasilającego MP-18 / Ściemniaczy:

 • 1. LED 1 (RED)
 • 2. LED 2 (GREEN)
 • 3. LED 3 (BLUE)
 • 4. GND – 0V
 • 5. +12V zasilanie sterowników (UPS opcjonalnie Vups)
 • 6. +12V zasilanie przekaźników (Vdrv)

Zasilacz podłącza się odpowiednio biegunami do pinów 4 (0V), 6 (+12V). W przypadku gdy dysponujemy zasilaniem podtrzymanym (UPS) +12V możemy je podpiąć do pinu 5.
Do rozdzielni można podłączyć paski LED lub LED/RGB. Katodę (-) diod do zacisków ściemniaczy (piny 1,2,3), Wszystkie Anody do +12V zasilacza.
Należy stosować przewody o średnicy 4mm2 (linka) ze względu na duży prąd i spadki napięć na przewodach.
skrzynka rozdzielcza + zasilacz - inteligentny dom eHouse
skrzynka rozdzielcza + zasilacz - inteligentny dom eHouse

Moduł przekaźnikowy MP-18 bez wmontowanego sterownika
Moduł przekaźników MP-18 - inteligentny dom eHouse
Moduł przekaźników MP-18 - inteligentny dom eHouse
Moduł przekaźników MP-18 - inteligentny dom eHouse
Moduł przekaźników MP-18 - inteligentny dom eHouse

Zainstalowana opcjonalna szyna zwierna styku „COM” (wspólny) dla wszystkich przekaźników w przypadku zasilania odbiorników jednym napięciem np. 230V.
Szynę tą należy podłączyć do gorącego przewodu 230V lub innego napięcia.
Pozwoli to ograniczyć czas na manualne zwieranie tych styków przewodami co zajmuje dodatkowe kilka godzin.
W przypadku gdy część urządzeń podłączonych do styków przekaźników pracuje na inne napięcia lub fazy szynę tą można przyciąć, a kolejne przekaźniki (styk „COM”) podłączać indywidualnie do wymaganego zasilania.
Moduł przekaźników MP-18 - inteligentny dom eHouse
Moduł przekaźników z wmontowanym sterownikiem ERM-MINI, który wciska się w złącze na module przekaźników. Realizowane jest w ten sposób pełne połączenie cewek przekaźników, ściemniaczy oraz zasilania ERM.
Moduł przekaźników MP-18 z EthernetRoomManager Mini - inteligentny dom eHouse
Moduł przekaźników MP-18 z EthernetRoomManager Mini - inteligentny dom eHouse
Podłączenie przewodów niskonapięciowych do ERM-MINI wykonuje się identycznie do standardowego ERM.
Inteligentny dom podłączenie ERM.

Przewód niebieski UTP-8 jest to standardowy przewód do sieci komputerowych z obu stron zakończony złączami RJ-45 (1:1) zgodnie z kolorystyką (skręconymi parami przewodów). Wpina się go do gniazda Ethernet sterownika ERM-MINI.

Podłączenie Panela Podczerwieni

Panel podczerwieni łączy się przewodem IDC-16 z zaciśniętymi złączami IDC-16F (żeńskie) (1:1). Maksymalna testowana długość przewodu to 8m. Krytyczne jest tu nadawanie sygnału podczerwieni do urządzeń Audio-Video. Różne urządzenia (kody pilotów) mogą być wysyłane poprawnie lub nie, w zależności od poszczególnych czasów impulsów. Panel podczerwieni należy umieścić na przeciwko planowanego sprzętu Audio-Video nie dalej niż 8m, co najmniej 1m od ściany bocznej, aby nic nie stało na drodze wiązki świetlnej.
Przewód płaski IDC-16 nie wymaga kucia bruzd tylko przyklejenia go przed tynkowaniem do ściany. Należy prowadzić go jak najdalej od przewodów zakłócających. Do przewodów nie wolno podłączać żadnych innych napięć.
Ze względu, że panel zawiera także czujnik temperatury nie należy instalować go wyżej niż 1.2m o ile zamierzamy poprawnie mierzyć temperaturę. Alternatywnie można podłączyć opcjonalny czujnik temperatury i umieścić go w wymaganym miejscu.

Podłączenie włączników, czujników

Włączniki ścienne i czujniki podłącza się do przewodu IDC-14 z zaciśniętym złączem IDC-14f (żeńskie). Przewód prowadzi się szeregowo pomiędzy poszczególnymi „puszkami elektrycznymi” na planowane włączniki i czujniki. W puszce należy zrobić luźną pętelkę i zacisnąć Złącze IDC-14F do późniejszego wpięcia przewodów włącznika.

Moduł przekaźników MP-18 z EthernetRoomManager Mini połączenia - inteligentny dom eHouse
Moduł przekaźników MP-18 z EthernetRoomManager Mini połączenia - inteligentny dom eHouse

Podłączenie opcjonalnych czujników temperatury lub innych.

Opcjonalnie można zainstalować dodatkowe czujniki np. temperatury (max 8). Można je wykonać samemu lub zamówić wg. specyfikacji (długość / ilość).
Racjonalne jest w tym przypadku wykonanie sterownika ogrzewania indywidualnego w pomieszczeniach integrując wszystkie funkcje ogrzewania np. dla piętra.

Moduł przekaźników MP-18 z EthernetRoomManager Mini połączenia - inteligentny dom eHouse
Moduł przekaźników MP-18 z EthernetRoomManager Mini połączenia - inteligentny dom eHouse

Skrzynka + Automatyka Budynku przed złożeniem

Automatykę można instalować w skrzynkę na szynie DIN lub bez (o ile posiadamy szynę zwierną zacisków „COM”).
W drugim przypadku należy wysunąć/wymontować szynę DIN z podstawek przekaźników i przykręcić podstawki do spodu skrzynki dzięki czemu znacznie zmniejsza się zajmowana wysokość w skrzynce.

skrzynka rozdzielcza + zasilacz + wymontowana szyna - inteligentny dom eHouse

Złożona skrzynka mini-rozdzielni eHouse LAN

Należy pamiętać aby wszystkie przewody wchodziły do skrzynki od spodu skrzynki poprzez otwory montażowe a nie jak przedstawia to zdjęcie.
Należy też uwzględnić lokalizację przewodów 230V i trzymać się od nich jak najdalej z przewodami niskonapięciowymi.

Zmontowana i podłączona skrzynka rozdzielcza + zasilacz + eHouse LAN - inteligentny dom eHouse
Zmontowana i podłączona skrzynka rozdzielcza + zasilacz + eHouse LAN - inteligentny dom eHouse
Zmontowana i podłączona skrzynka rozdzielcza + zasilacz + eHouse LAN - inteligentny dom eHouse

Do wyprowadzeń sterownika nie wolno doprowadzać żadnych zewnętrznych napięć. Poszczególne segmenty są od siebie odseparowane poprzez zasilacz i złącze Ethernet więc nie wolno zwierać mas ani napięć zasilających. W tym przypadku sterowniki są od siebie odseparowane galwanicznie i nawet najpoważniejsze uszkodzenie jednego nie powoduje uszkodzeń innych w systemie eHouse LAN.

Wyjątkiem jest tylko przypadek stosowania wspólnego zasilacza UPS do podtrzymania napięcia sterowników. Konieczne jest wtedy wspólne zwarcie jednym przewodem wszystkich mas (GND – 0V) oraz drugim napięcia +12Vups.

Schemat mini-rozdzielni EthernetRoomManager Mini:

Inteligentny Dom eHouse LAN mini-rozdzielnia PDF schemat