Inteligentny Budynek Wizualizacja graficzna 2014

inteligentny dom eHouse Wizualizacja i sterowanie graficzne. Tworzenie wizualizacji.
Najnowsza wersja skryptów do tworzenia indywidualnej wizualizacji i sterowania graficznego dla oprogramowania graficznego.

W bieżącej wersji aktualne możliwości oprogramowania do tworzenia indywidualnej wizualizacji i sterowania graficznego zawiera:

 • Automatyczny import nazw: urządzeń, zdarzeń, sygnałów z oprogramowania eHouse dla wersji eHouse.Pro, Ethernet eHouse, eHouse 1, eHouse4CAN (na niezależnych warstwach)
 • Automatyczna aktualizacja zmian nazw, zdarzeń, kodów zdarzeń systemowych
 • Automatyczne czyszczenie pustych warstw – bez obiektów wizualizacji
 • Ręczne dodawanie nowych urządzeń, warstw lub zmiany w przypadku zmiany nazw
 • Precyzyjne ręczne tworzenie obiektów graficznych (wpisując współrzędne i parametry)
 • Tworzenie szablonów obrazów, export, import do tworzenia wariantów widoków, obrysu budynku, powtarzalnych obiektów itd
 • Automatyczne tworzenie widoków obiektów z szablonów obrazów dla wejść, wyjść, sygnałów alarmowych
 • Obsługa figur: linia, koło, elipsa, polygon, prostokąt, zaokrąglony prostokąt
 • Tworzenie wizualizacji dla aplikacji sterujących eHouse na dowolne platformy (Android, Java, Windows, Linux)
 • Tworzenie wielu wariantów wizualizacji i sterowania graficznego dla przeglądarek WWW umożliwiające wykorzystanie dowolnych przeglądarek na dowolnych systemach operacyjnych i urządzeniach: SVG, XML, HTML, SVG+JavaScript, Mapy HTML, Formularz HTML, Custom (indywidualnie tworzonej w oparciu o utworzone szablony własne)
 • Tworzenie wizualizacji dedykowanej dla dowolnego sprzętu – dowolny rozmiar ekranu (będącym parametrem w centymetrach)
 • Tworzenie wizualizacji dedykowanej dla dowolnego sprzętu – dowolny rozmiar ekranu (będącym parametrem w pikselach)

Ze względu na dużą ilość zmian, zmiany interfejsu – opiszemy od początku.

Aby korzystać z funkcjonalności makr należy otworzyć plik pustego szablonu *.CDR oraz wybrać „Enable Macro” zezwalając na użycie skryptów VBA.
Następnie należy wybrać w menu Tools->Macros->Run Macros->eHouseVis.
inteligentny budynek eHouse tworzenie indywidualnej wizualizacji

Tworzenie Wizualizacji – inicjalizacja

 • Aby utworzyć obiekty należy całkowicie zamknąć „Object Manager” co wielokrotnie przyśpieszy tworzenie warstw, obiektów
 • W polach „X Size [m]”,”Y Size [m]” należy wpisać rzeczywiste wymiary widoku w metrach.
 • Pole „Include eHouse.PRO” pozwala na dodanie konfiguracji systemu inteligentnego domu eHouse.PRO do tworzenia wizualizacji
 • Pole „Include eHouse.PRO” pozwala na dodanie konfiguracji systemu inteligentnego domu eHouse4CAN do tworzenia wizualizacji
 • Następnie należy nacisnąć przycisk „Create & Initialize Document” co automatycznie utworzy wszystkie obiekty systemu eHouse. Może to trwać nawet do 1 godziny ze względu na to że w instalacji może być wiele tysięcy obiektów

Na tym formularzu znajdują się także przyciski:

 • „Remove Empty Layers” – usuwanie pustych warstw bez obiektów graficznych
 • „Remove Empty Layers and Status Codes” – usuwanie pustych warstw bez obiektów graficznych i kodów systemu eHouse
 • „Update Events & DirectEvents” – aktualizacja kodów sterujących eHouse dla wszystkich utworzonych obiektów graficznych. Po zakończeniu tworzenia wizualizacji

Ręczne tworzenie obiektów wizualizacji

Kolejny formularz umożliwia ręczne tworzenie nowych warstw oraz zmianę ich nazw (dla zdarzeń):
inteligentny budynek eHouse tworzenie indywidualnej wizualizacji

 • „Create/Activate device” – tworzenie nowej warstwy. Nazwę wpisuje się w polu edycji, a następnie przyciska powyższy przycisk
 • „Rename Layer” – Zmiana nazwy warstwy. Na liście „Device Name (Layer)” wybieramy warstwę. Następnie w polu edycji zmieniamy opis a następnie przyciska powyższy przycisk

Automatyczne tworzenie obiektów graficznych z szablonów

Powtarzalne obiekty graficzne można utworzyć z przygotowanych szablonów na warstwach o nazwach zawierających „TEMPLATE_”.
Poszczególne szablony znajdują się na warstwach z dodatkiem:
Dla każdego wejścia on/off – alarmowych

 • „TEMPLATE_Active” – dla aktywnych wejść
 • „TEMPLATE_Alarm” – dla sygnału alarmów
 • „TEMPLATE_Warning” – dla sygnałów ostrzeżeń
 • „TEMPLATE_Monitoring” – dla sygnałów monitoringu
 • „TEMPLATE_Horn” – dla sygnałów syreny
 • „TEMPLATE_Silent” – dla sygnałów cichego alarmu
 • „TEMPLATE_Early” – dla sygnałów wczesnego ostrzegania
 • „TEMPLATE_SMS” – dla sygnałów SMS
 • „TEMPLATE_Input” – dla sygnałów wejść

Dla pozostałych sygnałów:

 • „TEMPLATE_OUT” – dla wyjść cyfrowych
 • „TEMPLATE_PROGRAM” – dla programów wyjść
 • „TEMPLATE_ZONES” – dla stref zabezpieczeń
 • „TEMPLATE_SECUPROGRAMS” – dla programów zabezpieczeń / rolet
 • „TEMPLATE_ADCPROGRAMS” – dla programów regulacji / pomiarów

Formularz „Auto Create from Template” zawiera niezbędne elementy do automatycznego tworzenia obiektów graficznych np dla wejść/sygnałów alarmowych, wyjść, przycisków programów, itd.

inteligentny budynek eHouse tworzenie indywidualnej wizualizacji

 • w polu „Device & Template” – należy wybrać odpowiedni szablon
 • w polu „Column” – znajduje się liczba obiektów w każdym rzędzie
 • w polu „X space” – znajduje się odstęp w osi X pomiędzy kolejnymi obiektami
 • w polu „Y space” – znajduje się odstęp w osi Y pomiędzy kolejnymi rzędami
 • Pole „Clear Existing” – pozwala na usunięcie elementów graficznych z warstw, na których szablony są kopiowane
 • Pole „Create” – pozwala na utworzenie elementów graficznych z szablonów
 • Pole edycji „Ranges” – zawiera listę elementów które będą przetwarzane podczas tworzenia, kasowania obiektów graficznych. Dopuszczalne jest wyliczanie elementów oddzielonych przecinkiem „,” lub podawanie zakresów oddzielonych średnikiem „-” np „1-12,15,17,21-32,38-45”
 • Przycisk „Execute” uruchamia utworzenie obiektów graficznych dla wybranego szablonu z listy „Device & Template”
 • Przycisk „All Inputs” uruchamia utworzenie obiektów dla wszystkich sygnałów wejsciowych / alarmowych

Eksportowanie/Importowanie obiektów graficznych

Eksport / import pozwala na łatwe i szybkie kopiowanie fragmentów wizualizacji do tworzenia różnych wariantów, widoków np oddzielnych dla dzieci ograniczając ich funkcjonalność. Export/import wiernie kopiuje obiekty graficzne wraz z warstwami oraz ich lokalizacją. Aby wykonać eksport należy na obrazie zaznaczyć (wybrać – „Select” przytrzymując shift aby dodawać kolejne lub wybrać wszystkie a potem w kopi usunąć niepotrzebne) obiekty do kopiowania.
Następnie w polu „File name” należy wpisać nazwę pliku eksportu, który zostanie utworzony w katalogu „XML/exports/” z rozszerzeniem „.CDR” i jest w formacie „Corel Draw”.
inteligentny budynek eHouse tworzenie indywidualnej wizualizacji

 • „File Name” – nazwa pliku eksportu / importu bez rozszerzenia
 • „Export Selected Objects” – wyeksportowanie zaznaczonych elementów graficznych i warstw
 • „Import Objects” – import elementów graficznych i warstw z eksportu

Tworzenie Wizualizacji dla aplikacji paneli systemu eHouse

inteligentny budynek eHouse tworzenie indywidualnej wizualizacji

Powyższy formularz pozwala na wygenerowanie gotowego pliku dla wizualizacji dla natywnych aplikacji eHouse dla:

 • Java – Dowolne platformy i systemy operacyjne z wirtualną maszyną Javy
 • Android – dowolny sprzęt z systemem android Smartfony, tablety, SmartTV
 • Windows mobile, phone, .Net, .Net CF

Aby wygenerować plik wizualizacji dla dowolnych paneli eHouse należy:

 • wpisać wymiary wyświetlacza panelu w centymetrach w polach: „Screen X size”, „Screen Y size”
 • Nacisnąć przycisk „Generate fast eHouse Visualization for eHouse Applications”
 • Dla starszych metod sterowania graficznego dla przeglądarek internetowych można wygenerować obrazy
 • Mapy HTML – „Generate HTML Visualization”
 • XML /SVG – „Generate XML Visualization”
 • SVG z kompresją JavaScript – „Generate SVG/JS compressed Visualization”

Dla różnych paneli / wyświetlaczy / ekranów należy wygenerować wizualizację niezależnie zmieniając wielkości ekranów i naciskając przycisk utworzenia wizualizacji. Po wygenerowaniu danych widoków należy je przenieść w inne miejsce lub zmienić nazwę, aby nie zostały nadpisane nowymi ustawieniami gdyż wizualizacja jest tworzona zawsze z taką samą nazwą jak nazwa pliku corel draw.
Pliki wizualizacji html, svg,xml tworzą się w katalogu „XML/” z odpowiednimi rozszerzeniami.
Pliki wizualizacji dla aplikacji eHouse tworzą się katalogu głównym w którym znajduje się bieżący plik CDR

Tworzenie Wizualizacji i sterowania graficznego z przeglądarek WWW dla paneli z programowaną wielkością ekranu w centymetrach

inteligentny budynek eHouse tworzenie indywidualnej wizualizacji

Powyższy formularz pozwala na wygenerowanie gotowych plików dla wizualizacji i sterowania graficznego dla przeglądarek WWW:

 • SVG/JS – Wizualizacja i sterowanie graficzne + kompresja JS
 • XML/SVG – Wizualizacja i sterowanie graficzne bez kompresji JS
 • Custom – format użytkownika – Indywidualnie utworzony szablon
 • Możliwość dodania nowych indywidualnych formatów eksportu obiektów wizualizacji

Aby wygenerować plik wizualizacji dla dowolnych paneli eHouse należy:

 • sprawdzić poprawność wymiarów obiektu w metrach w polach: „X Size [m]”, „Y Size [m]”
 • wpisać wymiary wyświetlacza panelu w centymetrach w polach: „Screen X size”, „Screen Y size”
 • Wybrać format eksportu w polu „Extended SVG XML Visualization”
 • XML – dla SVG/XML
 • SVG – dla SVG z kompresją JavaScript
 • Custom – Format użytkownika
 • można dodać własne formaty tworząc ich szablony w katalogu „XML/”
 • Nacisnąć przycisk „Generate Extended SVG Visualization”

Dla różnych paneli / wyświetlaczy / ekranów należy wygenerować wizualizację niezależnie zmieniając wielkości ekranów i naciskając przycisk utworzenia wizualizacji. Po wygenerowaniu danych widoków należy je przenieść w inne miejsce lub zmienić nazwę, aby nie zostały nadpisane nowymi ustawieniami gdyż wizualizacja jest tworzona zawsze z taką samą nazwą jak nazwa pliku corel draw.
Pliki wizualizacji html, svg,xml tworzą się w katalogu „XML/” z odpowiednimi rozszerzeniami.

Tworzenie Wizualizacji i sterowania graficznego z przeglądarek WWW dla paneli z programowaną wielkością ekranu w pikselach

inteligentny budynek eHouse tworzenie indywidualnej wizualizacji

Powyższy formularz pozwala na wygenerowanie gotowych plików dla wizualizacji i sterowania graficznego dla przeglądarek WWW:

 • SVG/JS – Wizualizacja i sterowanie graficzne + kompresja JS
 • XML/SVG – Wizualizacja i sterowanie graficzne bez kompresji JS
 • Custom – format użytkownika – Indywidualnie utworzony szablon
 • Możliwość dodania nowych indywidualnych formatów eksportu obiektów wizualizacji

Aby wygenerować plik wizualizacji dla dowolnych paneli eHouse należy:

 • sprawdzić poprawność wymiarów obiektu w metrach w polach: „X Size [m]”, „Y Size [m]”
 • wybrać rozdzielczość wyświetlacza panelu w pixelach w polu: „Display Screen Resolution”
 • Opcjonalnie zmniejszyć ekran dając możliwość marginesu w polach: „X deviation”, „Y deviation” dla obu osi
 • Wybrać format eksportu w polu „Extended SVG XML Visualization”
 • XML – dla SVG/XML
 • SVG – dla SVG z kompresją JavaScript
 • Custom – Format użytkownika
 • można dodać własne formaty tworząc ich szablony w katalogu „XML/”
 • Nacisnąć przycisk „Generate Extended SVG Visualization”

Dla różnych paneli / wyświetlaczy / ekranów należy wygenerować wizualizację, niezależnie zmieniając wielkości ekranów i naciskając przycisk utworzenia wizualizacji. Po wygenerowaniu danych widoków należy je przenieść w inne miejsce lub zmienić nazwę, aby nie zostały nadpisane nowymi ustawieniami gdyż wizualizacja jest tworzona zawsze z taką samą nazwą jak nazwa pliku corel draw.
Pliki wizualizacji html, svg,xml tworzą się w katalogu „XML/” z odpowiednimi rozszerzeniami.

Manualne, Precyzyjne tworzenie obiektów graficznych

Możliwe jest precyzyjne rysowanie dostępnych figur prostych, które zostało dokładniej omówione we wcześniejszych postach.
inteligentny budynek eHouse tworzenie indywidualnej wizualizacji
Aby utworzyć figurę na bieżącej warstwie (aktywnej) należy:

 • Wybrać figurę (kształt) w polu: „Figure”
 • wpisać punkty (x1,y1), (x2,y2) współrzędne
 • wybrać grubość linii – „Width [m]”
 • Wybrać kolor linii – „Color”
 • Wybrać kolor wypełnienia – „Fill Color”
 • wpisać ewentualne przesunięcie „Offset X”, „Offset Y” dla każdej osi
 • nacisnąć przycisk „Place Object”
 • W przypadku złego umieszczenia można nacisnąć przycisk „Undo”

Automatycznie wygenerowane obiekty wizualizacji w oparciu o szablony:
inteligentny budynek eHouse tworzenie indywidualnej wizualizacji
inteligentny budynek eHouse tworzenie indywidualnej wizualizacji

Efekty w przeglądarce FireFox:
inteligentny budynek eHouse tworzenie indywidualnej wizualizacji
inteligentny budynek eHouse tworzenie indywidualnej wizualizacji