Inteligentny Budynek eHouse.PRO – konfiguracja napędów, rolet, siłowników, elektrozaworów

Inteligentny Dom & Inteligentny Budynek konfiguracja rolet, markiz, napędów, siłowników, elektrozaworów

Wyjścia cyfrowe, dostępne na module I/O dzięki pełnej obsłudze softwarowej z aplikacji serwera eHouse.PRO (dla Linux) posiadają bardzo dużą funkcjonalność. Kompletna konfiguracja wyjść cyfrowych jest niezależna dla każdego programu wyjść i jest ładowana przy jej zmianie.
Konfiguracja jest niezależna dla każdego wyjścia cyfrowego (włącz/wyłącz), Wyjścia napędów (pary wyjść), itd.
Wejścia podwójne służą do sterowania urządzeniami regulacyjnymi (zamknij, otwórz, zatrzymaj).
Wejścia pojedyncze zostały omówione w artykule:
inteligentny budynek eHouse.PRO wyjścia
Zrzut konfiguracji wyjść cyfrowych w trybie podwójnym została przedstawiona poniżej:
Inteligentny Dom eHouse.PRO napędy
Konfiguracja wyjść w trybie wyjść podwójnych jest tworzona indywidualnie dla każdego programu napędów i każdej pary 2 kolejnych wyjść (1&2, 3&4, 5&6, etc. – zgodnie z konfiguracją NIEPARZYSTE jako pierwsze, PARZYSTE jako drugie).
Należy brać pod uwagę wykorzystanie wejść w trybie pojedynczym i zablokować wyjście, aby algorytmy sterujące wyjść pojedynczych nie były wykonywane co mogło by uszkodzić napędy, elektrozawory, rolety, serwomechanizmy.
Dzięki możliwości wspólnej pracy wejść pojedynczych i podwójnych w eHouse.PRO nie ma konieczności stosowania niezależnych sterowników z pojedynczymi wyjściami i oddzielnego sterownika napędów.

 • Disable – blokowanie pracy w trybie wyjść podwójnych (dla pary)
 • Admin – opcje administracyjne do zmiany zaawansowanej konfiguracji (konieczne przy uruchomieniu zdarzenia)
 • Somfy – tryb Somfy do sterowania napędami ze sterownikami Somfy (sterowanie krótkimi impulsami)
 • State – Stan
  (N/A – brak zmiany,
  Close – zamknij {wyjście 1},
  Open – otwórz {wyjście 2},
  Stop (oba wyjścia dla Somfy, żadne dla pozostałych trybów)
 • Repeats – liczba powtórzeń cykli (0 brak)
 • Time On – Czas włączenia wyjść (dla napędu – maksymalnie ok 18h)
 • Time Off – Czas wyłączenia wyjść (dla napędu – maksymalnie ok 18h)
 • Disable Time – czas blokowania wyjść przy zmianie kierunku maksymalnie ok 4min

Konfigurację uruchamia się: http://v.x.y.z/ehouse.pro/inputs.php?func=advancedsettings&filter=rollers&program=4 gdzie v.x.y.z jest adresem IP lub nazwą hosta serwera eHouse.PRO.

Aby ustawić parametry domyślne dla wszystkich wyjść podwójnych dla wybieramy program nr „0” i dla każdego wyjścia ustawiamy wymagane parametry pracy.
Następnie naciskamy przycisk „Update”.
Dzięki temu przy definicji nowego programu napędów ustawienia domyślne będą ładowane na początek aby ograniczyć do minimum konfigurację.

Na formularzu znajduje się także link kopiowania i uruchomienia zdarzenia dla pojedynczych napędów. Zmiana konfiguracji wymaga ustawienia funkcji Admin. W przypadku uruchomienia programu napędu flaga admin nie jest brana pod uwagę.
Więcej: Inteligentny Budynek eHouse.PRO
Kup: Automatyka Budynku eHouse.PRO