Inteligentny Dom eHouse RF – bezprzewodowy, radiowy

Inteligentny Dom & Inteligentny Budynek eHouse. Aby zwiększyć funkcjonalność, zasięg naszych systemów przewodowych, udostępniamy wersję radiową (bezprzewodową) pracującą w wolnych, bezpiecznych i mało obciążonych pasmach radiowych 868MHz, 902MHz, 915MHz.
Pomimo oczywistych zalet systemów przewodowych:

 • bezpieczeństwo
 • stabilność pracy
 • profesjonalizm instalacji
 • nie możność zakłócenia, sabotowania, włamania z zewnątrz
 • niezależność od otoczenia, zakłóceń radiowych, elektromagnetycznych, elektrostatycznych, obciążenia sieci radiowych
 • brak starzenia się elementów
 • brak wpływu zmiany propagacji fal radiowych w zależności od różnych czynników fizycznych czy atmosferycznych

W niektórych przypadkach stosowanie systemów kablowych mija się z celem lub jest zbyt kosztowne:

 • bezinwazyjny i łatwy montaż w starych instalacjach elektrycznych
 • duże rozproszenie instalacji, odległości
 • sterowanie urządzeniami na zewnątrz (działce itd)
 • brak możliwości lub zbyt duży koszt położenia przewodów (wkopywanie w ziemie)
 • narażenie na ekstremalne warunki (wilgotność, temperatura, przebicia elektryczne itd.)

W powyższych przypadkach stosowanie systemów radiowych ma uzasadnienie zarówno budżetowe jak i technicznie.

Aby umożliwić pracę systemu eHouse we wszystkich warunkach udostępniamy wersję bezprzewodową, radiową systemu znacznie przewyższającą funkcjonalnością, stabilnością i parametrami pracy bezprzewodowe systemy automatyki budynku pracujące w paśmie 2.4GHz. Nasze sterowniki wykorzystują pasmo Sub-GHz (868MHz,902 MHz lub 915MHz do wyboru).

Systemy radiowe 2.4GHz

Większość systemów radiowych automatyki budynku pracuje w paśmie 2.4GHz (w sieci ZigBee). Przez to pojawia się szereg problemów związanych z samym pasmem radiowym w porównaniu z pasmem Sub-GHz

 • Duże zajęcie pasma 2.4GHz ze względu na wykorzystanie przez sieci WiFi, BlueTooth, piloty radiowe, automatykę budynku ZigBee, większość urządzeń radiowych i zdalnego sterowania, bezprzewodowe łącza internetowe o znacznie większej mocy.
 • ryzyko całkowitej lub tymczasowej utraty łączności po dodaniu nowych urządzeń 2.4G w zasięgu instalacji
 • Duża łatwość sabotowania instalacji mocnymi nadajnikami WiFi blokując pasmo (kanały) automatyki budynku
 • Większe ryzyko kolizji, obciążenia procesora i znaczne zmniejszenie stabilności z powyższego powodu
 • Znaczne zwiększenie zużycia baterii przez większy ruch w sieci i „wybudzanie” się urządzeń
 • prawie 3 krotnie mniejszy zasięg przy tej samej mocy nadajnika w otwartym terenie
 • minimum 3-6 krotnie większe tłumienie fal w murach i innych przeszkodach
 • zwiększenie poboru prądu urządzeń bezprzewodowych radiowych z powyższego powodu (konieczność podniesienia mocy)
 • ryzyko pogorszenia się oraz utratę zasięgu ze względu na starzenie elementów
 • wielokrotnie gorsza propagacja fal radiowych przez przeszkody, metalowe ekrany, mury, stropy, kominy (znacznie większe tłumienie)
 • praktycznie brak możliwości pracy systemów 2.4G w dużych blokach gdzie ilość urządzeń radiowych WiFi, BlueTooth, ZigBee może być bardzo duża w zasięgu instalacji

Korzyści i przewaga z zastosowania „eHouse RF” w instalacjach bezprzewodowych.

 • System „eHouse RF” wykorzystuje sterowniki „eHouse CAN” z wpiętym modułem radiowym dzięki czemu w nowych instalacjach można pracować w instalacji przewodowej CAN a tylko w wyjątkowych sytuacjach korzystać z łączności radiowej. Np duże odległości, na zewnątrz, rozszerzanie systemu po wykończeniu domu
 • możliwość wspólnej pracy hybrydowej (wersja przewodowa {LAN, RS-485, CAN, PRO} i bezprzewodowa). Takie same algorytmy jak eHouse CAN. Identyczne i transparentne z poziomu użytkownika.
 • wykorzystanie znacznie mniej użytkowanych pasm częstotliwości (Sub-GHz) 868MHz, 902MHz lub 915MHz
 • Możliwość wyboru pasma przez zmianę zewnętrznego modułu radiowego (np w przypadku wykrycia zajętości jednego pasma w dużym nasyceniu instalacji w zasięgu
 • 3-6 krotne zwiększenie zasięgu przy tej samej mocy
 • 4-6 krotne polepszenie propagacji fal radiowych przez przeszkody, mury, stropy, kominy
 • mniejsza zależność od warunków atmosferycznych (deszcze, mgły) przy dużych (granicznych) odległościach między urządzeniami
 • możliwość wyboru kanału pracy i automatyczne przełączanie się w przypadku dużych zakłóceń
 • Wykorzystanie protokołu MESH PRO – MiWi PRO na licencji firmy Microchip i oryginalnych modułów radiowych Microchip
 • możliwość pracy do 8000 tysięcy sterowników w jednej instalacji i 64 koordynatorów
 • W przypadku braku bezpośredniego zasięgu sterownika do stacji bazowej inne urządzenia przekazują informacje dalej
 • sterowniki wejściowe o ograniczonej funkcjonalności – RFD (włączniki + czujniki) mogą być zasilane bateryjnie i instalowane na zewnątrz
 • sterowniki RFD w czasie uśpienia posiadają wyłączone radio nie odbierają żadnych sygnałów dla minimalnego zużycia prądu. Bateria nie rozładowuje się bez powodu. Wysyłają cyklicznie lub w momencie naciśnięcia przycisku swoje statusy i pomiary.
 • zasięg w terenie otwartym do kilkaset metrów (przetestowano empirycznie przy wzmocnieniu +1dBm ponad 300m przy równolegle ułożonych modułach bez obudów), przenikalność przez zbrojone stropy maksymalnie do ok 50cm-70cm. zależy od wzajemnego ułożenia nadajników i materiału (prostopadle do przeszkody)
 • możliwość zwiększenia zasięgu, mocy nadajnika do +10dBm, włączenie dodatkowego wzmacniacza RF (LNA) przy ekstremalnych warunkach pracy systemu (bardzo dużych odległościach, grubych murach, dużych zakłóceniach, itd.)
 • Zabezpieczenie instalacji 16 bajtowym kluczem (128b)
 • możliwość pracy do 256 instalacji „eHouse RF” we wspólnym zasięgu
 • ignorowanie i unikanie konfliktów z innymi systemami radiowymi i instalacjami
 • sterowniki mogą być instalowane bezpośrednio w puszkach elektrycznych i są niskonapięciowe zasilane napięciem (6-12V)
 • przekaźniki 230V/5A (max 4 szt) i ściemniacze 12V/2A (max 4) są zainstalowane na oddzielnym module dla maksymalnego oddzielenia i oddalenia elektroniki od zewnętrznych, wysokich napięć

Sklep: Inteligentny Dom Bezprzewodowy RF