Tworzenie widoków i obrazów do wizualizacji i sterowania graficznego dla systemu eHouse

Inteligentny Dom, Inteligentny Budynek eHouse umożliwia utworzenie indywidualnych obrazów do sterowania graficznego i wizualizacji do sterowania domem.

Po utworzeniu kompletnej konfiguracji systemu eHouse w aplikacji „ehouse.exe”:

 • utworzeniu wymaganych urządzeń (sterowników) i nadaniu im nazw
 • nadaniu nazw wszystkim wyjściom, wejściom, wejściom pomiarowym w aplikacji eHouse
 • utworzeniu konfiguracji do sterowania tekstowego z przeglądarki WWW, FTP, oraz telefonów komórkowych i paneli „ehouse.exe /mobile”

Należy wyeksportować ustawienia dla aplikacji Corel Draw (min versja 12) do utworzenia obiektów wizualizacji i sterowania graficznego, oraz kompletnych obrazów (widoków).

Dokonuje się tego uruchamiając aplikację z parametrem „/cdr” – „ehouse.exe /cdr”.

Aplikacja Corel Draw jest dobrze znana przez użytkowników i dzięki wsparciu makr, skryptów Visual Basic nadaje się do tego celu idealnie.

Aplikacja Corel Draw – 30 dniowa wersja demo może zostać pobrana ze strony producenta.

Dla potrzeb systemu eHouse zostało stworzone niezbędne oprogramowanie w Visual Basic’u umożliwiające:

 • import nazw, zdarzeń w pliku tekstowym wygenerowanym z aplikacji eHouse
 • stworzenie dokumentu o właściwych wymiarach dla domu (wymiary rzeczywiste w metrach)
 • utworzenie obrysu budynku, planu architektonicznego (pomieszczeń), obiektów pozwalając na dokładne wymiarowanie i wyskalowanie (podając współrzędne)
 • ręczne tworzenie obiektów w dokumencie
 • export plików konfiguracyjnych (tekstowych) dla różnych metod wizualizacji i sterowania graficznego:
  1. Wizualizacja i sterowanie graficzne Windows XP, Vista, 6 – Dla komputera PC, tabletów, paneli dotykowych zgodnych z PC.
  2. wizualizacja i sterowanie graficzne Windows Mobile – Dla PDA, Paneli Dotykowych, Telefonów komórkowych, Touch Phonów, Smart Phonów itd.
  3. Dla przeglądarki internetowej na parę sposobów (aby niezależnie można było sterować systemem z różnych typów urządzeń, przeglądarek internetowych, systemu operacyjnego:
    HTML + Mapy + Obraz tła
    XML + SVG
    SVG + Java Script dla kompresji

  Więcej informacji na temat Sterowanie inteligentnym domem przez WWW i FTP w systemie eHouse.

Tworzenie widoku polega na:

 • skopiowaniu pliku pustego szablonu dostępnego w katalogu instalacyjnym należy nadać mu nazwyprzyszłego widoku np Parter, poddasze, działka
 • uruchomić makro do tworzenia obiektów (dokładny opis znajduje się w dokumentacji inteligentnego domu eHouse punkt 4.11 )
 • utworzyć dokument wpisując wymiary w metrach i przycisnąć przycisk „create document” co automatycznie tworzy warstwy o nazwach związanych z nazwami w systemie eHousetworzenie szablonu do wizualizacji, import konfiguracji z aplikacji eHouse
 • przy pomocy makra umieścić obrys budynku i ścian podając współrzędne punktówtworzenie obiektów wymagających dokładnego wymiarowania, obrysu ścian, projektu architektonicznego
 • na warstwach powiązanych z określonymi zdarzeniami, wyjściami, wejściami eHouse umieścić obiekty, które będą następnie pojawiały się przy wizualizacjirysowanie obiektów na poszczególnych warstwach powiązanych ze zdarzeniami systemu eHouse, stanem wyjść, wejść, wejść pomiarowych.
 • utworzenie konfiguracji dla każdej metody wizualizacjiexport wizualizacji w plikach tekstowych dla wszystkich metod dla wizualizacjiNależy w parametrach makra wpisać wymiary docelowego panela sterującego (w centymetrach) oraz nacisnąć przycisk odpowiedni dla danej metody wizualizacji i sterowania graficznego.

Efekt finalny projektu demo z dynamicznymi polami zastępowanymi przez dane pomiarowe na bierząco przez oprogramowanie do wizualizacji.

gotowy szablon do wizualizacji i sterowania graficznego dla projektu demonstracyjnego

Efekty wizualne w różnych metodach sterowania graficznego są przedstawione w galerii dla uwidocznienia różnic.

Galeria obrazów -eHouse Inteligentny dom – sterowanie graficzne i wizualizacja na podstawie projektu demonstracyjnego