Tworzenie i Modyfikacja oprogramowania eHouse4DotNet w Visual Studio 2008+

Oprogramowanie ehouse4DotNet Inteligentny Dom eHouse może być tworzone i modyfikowane w Visual Studio począwszy od wersji 2008.

Visual Studio stosunkowo jest drogim narzędziem do tworzenia oprogramowania więc użytkownicy indywidualni mogą pracować na wersji Ewaluacyjnej która jest aktywna przez 90 dni. Daje to dość czasu aby poprawić gotową aplikację opartą na powyższym szablonie oprogramowania eHouse4DotNet.

Instalacja Visual Studio wymaga ściągnięcia instalacji środowiska programistycznego ze stron Microsoftu oraz w niektórych przypadkach utworzenia płyty dvd z obrazu .ISO ściągniętego z Internetu z najbliższego serwera. Po zgraniu utworzonego obrazu ISO na płytę możemy przegrać pliki instalacyjne na komputer PC i zainstalować VS.

Tworząc oprogramowanie na platformy mobilne konieczne jest także ściągnięcie Emulatorów i zainstalowanie danego obrazu systemu operacyjnego:

np:

„Windows Mobile 6.1 Professional SDK Refresh.msi”,

„Windows Mobile 6.5 Professional Images (USA).msi”

„Windows Phone 7 Professional Images (USA).msi”

Itd różniących się numerami i nazwą systemu operacyjnego.

Generalnie wersje professional odnoszą się do Smartphonów a standard dla zwykłych telefonów GSM. Tworzenie wizualizacji na telefonach GSM a nie Smartphonach raczej mija się z celem. Sterowanie jest możliwe lecz bardzo niewygodne. W miarę komfortowe sterowanie uzyskuje się od przekątnej ekranu powyżej 3.5″ (cala).

Instalacja Visual Studio jest prosta nie wymaga szczególnej znajomości aplikacji i polega na zatwierdzaniu pytań generowanych przez wizarda.

Dla wygody najlepiej doinstalować pliki pomocy co znacznie skróci dostęp do funkcji pomocy w stosunku do zdalnej pomocy w internecie.

Decyzję o instalacji Visual Studio na określony system operacyjny należy podjąć po analizie platform, które zamierzamy obsługiwać (Emulatory).

Starsze platformy – Windows Mobile mogą być instalowane na systemie operacyjnym Windows XP.

Nowsze Emulatory np. Windows 7 Phone – wymagają już Visty lub Windows 7.

Emulator Windows 8 Phone – wymaga wręcz systemu operacyjnego Windows 8 Pro.

Może się wręcz okazać że chcąc debugować wszystkie wersje Windows dla platform mobilnych będziemy potrzebowali 2 lub 3 systemy operacyjne z Visual Studio i emulatorem.

Można debugować tworzone oprogramowanie bezpośrednio podłączonym smartphonie jednak na ogół jest to bardziej czasochłonne szczególnie na początku pracy.

Aby debugować oprogramowanie w smarthphonie konieczne jest doinstalowanie aplikacji ActiveSync Microsoft’u, która zapewnia komunikację między PC a Smartphonem, załadowanie oprogramowania do urządzenia (deployment) oraz debugowanie krok po kroku.

Z drugiej strony debugowanie bezpośrednio na smartphonie ma swoje plusy i zwolenników ze względu na to że pozwala uzyskanie 100% zgodności z urządzeniem co może nie do końca być zapewnione przez emulator.

Powodów może być dużo np:

 • inny system plików
 • konwersja plików do innego formatu plików lub znaków
 • Zmiana wielkości liter w nazwach plików czy katalogów
 • Inna wydajność sprzętu smartphonu w stosunku do emulatora w komputerze
 • Niemożliwość debugowania niektórych mediów komunikacyjnych np połączenie przez modem GSM, 3G, BlueTooth, IRDA
 • Problemy z obsługą przycisków smartphonów, tabletów
 • różnice z obsługą ekranu dotykowego, gestów, muli-touch
 • konieczność brania pod uwagę zużycia mocy obliczeniowej procesora a co za tym idzie i baterii w urządzeniach mobilnych
 • Współpraca z innymi lokalnymi aplikacjami, zasobami sprzętowymi i programowymi
 • Zależność od konfiguracji urządzenia, blokad operatora

Jeśli chcemy tworzyć i modernizować oprogramowanie zarówno na sprzęt mobilny (.Net Compact Framework – CF) jak i PC (.NET Framework) najlepiej tworzyć oprogramowanie dla najstarszej i najgorszej wersji czyli np Windows Phone 7.

Wynika to z tego, że komponenty, funkcje i biblioteki .NET są znacznie bogatsze w stosunku do ( .NET CF) i przy regresji, możemy mieć znacznie trudniej niż przy zmianie wersji w górę i znaczne „rozjeżdżanie” się programu oraz setki błędów w kompilatorze po bardzo małej zmianie na formularzu.

Niestety Microsoft otwarcie deklaruje że oprogramowanie starsze nie przechodzi z automatu na nowsze systemy operacyjne np z Windows Mobile 6.5 na Windows Phone 7 co może powodować konieczność poprawiania kodu dla każdej nowszej wersji systemu. Wersje pośrednie (cyfra po przecinku) nie ma większego znaczenia przy przechodzeniu w górę, problemy mogą pojawić się przy zmianie wersji głównej 6->7->8.

Przy Windows Phone 8 i Windows 8 różnice są jeszcze większe ze względu na zmienioną architekturę systemu. Możliwe więc może być konieczność przerobienia rdzenia aplikacji eHouse4DotNet.

Wracając więc do instalacji i konfiguracji środowiska Visual Studio i niezbędnych Emulatorów, należy utworzyć projekt w VS dla najsłabszego urządzenia które zamierzamy obsługiwać.

Visual Studio Utworzenie projektu aplikacji mobilnej dla inteligentnego domu eHouseWybór wersji .Net Compact Framework dla projektu

 

 

Dodanie Bibliotek referencyjnych dla wybranej platformy urządzenia docelowego

 

 • Należy uruchomić Visual Studio
 • Z Menu Wybrać File -> New -> Project
 • W dialogu New Project wybieramy z listy Visual C# -> Smart Device -> Smart Device Project
 • Wybrać wersję .NET obsługiwaną przez najsłabsze urządzenie
 • Wpisać nazwę projektu i wybrać katalog docelowy, zaznaczyć utworzenie katalogu dla projektu oraz nacisnąć przycisk OK
 • w oknie dialogowym „Add New Smart Device Project” wybrać najniższą obsługiwaną platformę np „Windows mobile 6.1 Professional” oraz wersje .Net Compact Framework
 • Wybrać Device Application i nacisnąć OK
 • Pojawi się okno utworzonego projektu i należy wybrać urządzenie docelowe Emulator lub Smartphone
 • Następnie w menu Project -> Project Properties w zakładce Device wybrać docelowe urządzenie i zaznaczyć „Deploy latest version of .Net”
 • Zapisać tak utworzony projekt i wyjść z Visual Studio
 • Przekopiować istniejące pliki źródłowe biblioteki eHouse4DotNet do katalogu projektu w Windows
 • Ponownie wejść do środowiska Visual Studio i otworzyć projekt eHouse4DotNet
 • W „solution explorer” po prawej stronie zaznaczyć projekt i nacisnąć prawy przycisk myszy oraz wybrać Add -> Existing Item oraz dodać wszystkie skopiowane pliki z biblioteki eHouse4DotNet
 • Także w „Solution Explorerze” Wybrać References nacisnąć prawy przycisk myszy do pojawienia się menu
 • W zakładce .NET wybrać wszystkie referencje dla danej platformy programowej
 • Sprawdzić rozmiar formularza dla standardowego smartphonu standardowy rozmiar (rozdzielczość) ekranu wynosi 480*800
 • Wygenerować konfigurację dla paneli sterujących zgodnie z instrukcją w artykule inteligentny dom eHouse – eksport konfiguracji dla paneli
 • W przypadku debugowania przy pomocy Smartphonu należy skopiować cały katalog „c:\e-House\” ze skonfigurowanym systemem i wyeksportowanym ustawieniem paneli na kartę pamięci (najlepiej wyciągając kartę pamięci i przełożeniu do czytnika na PC czy notebooku). Pozwoli to na uniknięcie problemów z konwersją plików, nazw i znaków oraz łatwiejsze i szybsze kopiowanie. Dodatkowo w przypadków błędów kopiowania można zrobić to przy pomocy programu xcopy w command prompt. w katalogu docelowym „%CSIDL_PROGRAMS%\eHouse4DotNet\” umieścić plik paths.txt ze ścieżką do katalogu e-House tj. „/Storage Card/e-House/”.

  Smartphone jest gotowy do debugowania i pracy aplikacji.

 • W przypadku debugowania przy pomocy Emulatora należy skonfigurować parametry Emulatora w następujący sposób:
 • Połączyć się z wybranym emulatorem naciskając ikonkę telefonu
 • Wybrać menu File -> Configure
 • W zakładce General wpisać w polu „shared folder” ścieżkę katalogu w którym znajduje się katalog eHouse, np. dla instalacji c:\e-house\ wpisać c:\
 • W zakładce Display wybrać Video, oraz ustawić na Orientation na 90 stopni
 • W zakładce Network wybrać opcję „Enable Ne2000 network adapter” oraz z listy interfejs emulujący połączenie do sieci który używamy.
 • Nacisnąć przycisk ok. W menu File Wybrać „Save state and exit”. Emulator jest gotowy do pracy.

Kod źródłowy oprogramowania Windows .NET znajduje się pod adresem : Inteligentny Dom eHouse – kod źródłowy oprogramowania .net