Oprogramownie Inteligentnego Domu eHouse – Windows Mobile, Windows Phone 7, 8, .NET Open Source

Inteligentny Dom eHouse – oprogramowanie Open Source w języku c# (C SHARP).

Udostępniamy kody źródłowe i instrukcje tworzenia oprogramowania sterująco kontrolnego paneli pracujących na platformie .Net w systemach opartych na różnych wariantach systemu Windows.

 • Windows Mobile 6.x professional (smartphony)
 • Windows Phone 7.x professional (smartphony)
 • Windows Phone 8.x (smartphony)
 • Windows XP, Vista, 7, 8 (32 i 64 bitowe systemy) z platformą .NET (Komputery PC, Tablety, panele graficzne itd)

Oprogramowanie jest utworzone tak aby była możliwość pracy na wielu systemach operacyjnych i wersjach środowiska .Net (Dot Net).
Zasadniczo są dwie główne wersje oprogramowania dla środowiska .NET.

 • .Net dla urządzeń klasy PC (komputery, Tablety) {dla ustawienia dyrektywy WIN32 w kodzie źródłowym [#define WIN32]}
 • .Net CF (Compact Framework – dla urządzeń mobilnych Głównie Windows CE, Mobile, Phone itd). Okrojona wersja umożliwiająca wydajniejszą pracę dla urządzeń bateryjnych

Język C# w przeciwieństwie do javy i inych języków na niej opartych umożliwia wykorzystanie definicji np. #define WIN32 ; #define BLUETOOTH ; #define DEBUG co pozwala później na wykonywanie kompilacji warunkowej dla różnych wersji oprogramowania, pracując na tym samym kodzie źródłowym.
Pozwala to utworzyć wiele aplikacji opartych na tym samym szablonie, różniących się między sobą np. :

 • Wersją sprzętu: platformy mobilne, PC, panele graficzne itd.
 • Wersja systemu operacyjnego: Windows Mobile, Phone, XP, Vista, 7, 8 i następne mające ze sobą jako wspólne cechy tylko środowisko .Net
 • Wersja środowiska .Net: Zwykłe lub CF (Compact Framework)
 • Wersje z dedykowanym sprzętem peryferyjnym i komunikacyjnym np: BlueTooth, WiFi, Irda, modemy GSM, ekrany dotykowe, porty szeregowe
 • Różne warianty oprogramowania mniej lub bardziej okrojone lub z ograniczoną funkcjonalnością

Pozwala to obsłużyć każdy wyjątek dotyczący powyższych czynników i utrzymać jedną spójną wersję oprogramowania bez ciągłej „synchronizacji” różnych wersji oprogramowania znajdujących się w powielanych i zmienionych plikach.

W tym celu nasze oprogramowanie Open Source oparliśmy na jednym szablonie pozwalając na dalszy rozwój zależny od tego w jakim kierunku dalej pójdzie rynek sprzętu i oprogramowania oraz samego środowiska .NET .

Zgodnie z naszym standardem nazewnictwa są to aplikacje:

 • eHouse4WindowsMobile
 • eHouse4WindowsPhone
 • eHouse4DotNet
 • eHouse4DotNetCF
 • eHouse4Win32

Będziemy dalej nazywali eHouse4DotNet (eHouse for Dot Net) co obejmuje wszystkie wersje i warianty oprogramowania.

Podstawowa funkcjonalność oprogramowania:

 • Praca na dowolnej platformie softwarowej .Net i .Net CF
 • Praca na dowolnym sprzęcie mobilnym, stacjonarnym wyposażonym w środowisko .Net
 • Wizualizacja i sterowanie graficzne Online przez Wifi, Ethernet, Internet
 • Sterowanie tekstowe z formularza
 • Sterowanie graficzne i tekstowe przez BlueTooth, SMS, eMail, WiFi, Ethernet, Internet (TCP)
 • Wizualizacja graficzna Online przez sieć LAN (TCP, UDP – broadcasty statusów ze sterowników eHouse)
 • Wizualizacja graficzna online przez sieć WAN – Internet (TCP)
 • Wizualizacja architektoniczna oparta na indywidualnym projekcie domu
 • Wizualizacja automatyczna dla każdego sterownika (pomieszczenia) bez potrzeby wykonywania projektu wizualizacji
 • Wizualizacja dynamiczna – oparta na jednym szablonie np dla „budownictwa powtarzalnego” przez developerów opartych na jednym projekcie
 • Wizualizacja SVG (Skalowana grafika wektorowa – bez pogorszenia jakości) z możliwością skalowania, przesuwania obrazów
 • Online’owe Zbieranie statusów ze sterowników umożliwiające dalsze przetwarzanie, analizę i tworzenie zaawansowanych algorytmów sterujących na panelach .Net

Oprogramowanie OPEN SOURCE eHouse4DotNet znajduje się pod adresem Inteligentny Dom eHouse – Oprogramowanie Open Source eHouse4DotNet