Oprogramowanie Inteligentnego Budynku eHouse4cServer moduły

Inteligentny Dom eHouse oprogramowanie eHouse4cServer.

Oprogramowanie eHouse4cServer jest napisane w języku C głównie pod kontem systemów linux, Embeded Linux, Unix itd. Może być wykorzystane jako biblioteki programistyczne, Open Source (częściowo – zawiera wszystkie protokóły komunikacji ze sterownikami), szablony oprogramowania. Dostępne moduły bibliotek mogą być wspólnie zlinkowane z własnymi bibliotekami lub wspólnie skompilowane z własnym kodem źródłowym, dzięki czemu można w dużym stopniu wesprzeć system eHouse o własne oprogramowanie sterujące i zarządzające. Oprogramowanie jest realizowane w formie wielowątkowej praktycznie niezależnie dla każdego procesu komunikacyjnego, aby umożliwić wydajną pracę nawet na najsłabszym sprzęcie komputerowym.

Podstawowe moduły aplikacji mają następujące funkcje:

 • „ApacheTcpServer” – realizuje współpracę z serverem WWW apache. Integracja z serverem Apache. Moduł wielowątkowy.
 • „EhouseEvents” – obsługuje zdarzenia eHouse, kolejkę zdarzeń.
 • „eHouse4CAN” – obsługa systemu eHouse for CAN
 • „EhouseTCPServer” – Jest serverem TCP/IP zgodnym ze sterownikami EthernetEhouse. Ponadto umożliwia włączenie trybu transparentnego co pozwala na wpełni funkcjonalną pracę systemu „eHouse 1” pod nadzorem eHouse4cServera. Tryb transparentny pozwala na wgranie konfiguracji do sterowników z aplikacji „eHouse.exe”. Moduł wielowątkowy.
 • „EhouseTcpClient” – jest implementacją wielowątkowego, serwera TCP/IP zgodnego z Clientem sterowników EthernetEhouse. Pozwala na przesłanie zdarzeń systemu eHouse do sterowników Ethernet. Moduł wielowątkowy.
 • „EhouseUDPListener” – Nasłuchuje broadcastów UDP ze sterowników ethernetowych ze statusami sterowników. Pozwala to na bezpołączeniowy odbiór danych ze wszystkich sterowników na raz. Jednocześnie dla dowolnej ilości paneli sterujących. Niezależny wątek.
 • „HtmlRequests” – wielowątkowy klient WWW realizujący obsługę Requestów HTML do urządzeń, sprzętu komputerowego, Audio/Video, Aplikacji WEB. Obsługuje SSL. Moduł wielowątkowy.
 • „IndividualAlgorithms” – jest modułem którego funkcje są wywoływane sekwencyjne w aplikacji eHouse4cServer. Umożliwia to tworzenie własnych algorytmów zintegrowanych ze skompilowanymi modułami.
 • „SmsHardwareGateway” – Obsługa hardwarowej bramki SMS. Modułu GSM/SMS podłączonego do komputera USB/RS-232. Niezależny wątek.
 • „SmsWeb2Gsm” – Obsługa Bramek WWW polskich operatorów: PLUS GSM, Era, Orange. Niezależne wątki dla każdej bramki WWW.Inteligentny Dom eHouse – Bramki SMS
 • „eHouseRS485” – Obsługa inteligentnego domu „eHouse 1” podłączonego do komputera Linux podłączonego do portu USB, RS-232 / RS-485. Niezależny wątek komunikacyjny.
 • „Onkyo” – obsługa protokółu eISCP do sterowania sprzętem A/V, Kina Domowego Onkyo oraz odbierania stanu systemu
 • „DenonMarantz” – obsługa protokołu sterującego sprzętem Audio/Video, Kina domowego Denon i Marantz
 • „telnet” – Moduł realizujący funkcje klienta TCP/IP do sterowania zewnętrznym sprzętem AV. niezależny wątek.
 • „Names” – Odczyt nazw z systemu eHouse, tworzenie statusów XML dla zewnętrznych systemów, stron HTML do sterowania i wizualizacji

Powyższe moduły pozwalają na dowolną integrację systemu eHouse z urządzeniami i systemami zewnętrznymi z komunikacją TCP/IP, Ethernet, Aplikacji WEB, WWW, itd.