Inteligentny Budynek eHouse integracja ze sprzętem A/V Marantz, Denon przez Ethernet

Systemy Audio/Video Marantz i Denon posiadają jednakowe protokoły sterowania poprzez RS232 lub Ethernet. Dzięki czemu Inteligentny Dom umożliwia bezpośrednie sterowanie i integrację poprzez sieć LAN (Ethernet) z oprogramowania eHouse4cServer lub innego oprogramowania.
Powyższy sprzęt może być sterowany z zewnętrznego oprogramowania, przez Ethernet oraz klienta Telnet lub standardowe Socket’y TCP/IP. Zakres sterowania i dostępnych komend jest bardzo szeroki i umożliwia praktycznie dowolne zarządzanie sprzętem A/V powyższych firm, między innymi:

  • przełączanie wejść A/V, internet
  • zmianę parametrów dźwięku głośność, balans, korektor graficzny
  • zmianę parametrów DSP: efekty 3D, audio, kina domowego
  • przełączanie, utworów z dowolnego źródła, stacji radiowych, internetowych itd.
  • sterowanie wyświetlaczem sprzętu A/V
  • zmianę parametrów dźwięku, obrazu

Po połączeniu przez telnet lub TCP Socket z portem 23 (telnet) można wysłać dowolną komendę która sprawdza status danej komendy lub zmienia parametry danej komendy.
Komenda sterująca (ASCII) jest zawarta w jednej linii kończącej się znakiem „Carriage Return” #13 – w kodzie ASCII.
Dzięki temu komendy można najprościej testować przy pomocy aplikacji telnet łącząc się ze sprzętem audio/video: „telnet %AV.IP% 23” gdzie %AV.IP% jest adresem IP sprzętu Audio/Video w lokalnej sieci komputerowej.

Dostępność komend jest zależna od typu urządzenia, jego funkcjonalności i posiadania określonych funkcji fizycznie w danym sprzęcie.
Komenda posiada 2 znaki Alfanumeryczne np SI, MV, PW.
Po komendzie podaje się parametry (argumenty) dla danej komendy lub znak zapytania „?” dla sprawdzenia stanu danej komendy oraz naciskamy „Enter”.
np:
SIDVD – Select Input DVD
MVUP – Master volume UP
MVDOWN – Master volume Down
PWON – Power ON
MV? – Master Volume Level Info

Poszczególne komendy lub grupy komend mogą być dodawane do konfiguracji aplikacji eHouse4cServer’a i być uruchamianie bezpośrednio z systemu eHouse jako standardowe zdarzenia eHouse, z paneli sterujących lub powiązane z kodami pilotów podczerwieni.

Protokół sterujący Denon / Marantz został zaimplementowany w aplikacji eHouse4cServer. Pełna lista komend znajduje się pod adresami. Protokół jest taki sam jednak lista komend może się różnić w zależności od producenta, modelu, typu urządzenia.
sterowanie sprzętem A/V Denon przez Ethernet z systemu inteligentnego domu eHouse.

sterowanie sprzętem A/V Marantz przez Ethernet z systemu inteligentnego domu eHouse.