Oprogramowanie eHouse for Java do obsługi inteligentnego domu

Inteligentny Dom eHouse – Oprogramowanie eHouse4Java jest oprogramowaniem open source na licencji GNU tylko dla użytkowników systemu eHouse, umożliwiającym:

 • sterowanie tekstowe
 • sterowanie graficzne
 • wizualizację graficzną stanu systemu
 • wizualizację graficzną stanu systemu (automatyczną dla każdego pomieszczenia)
 • komunikację ze sterownikami
 • Odbiór i synchronizację statusu wszystkich sterowników po TCP/IP (LAN, WAN, Intranet, Internet)
 • Odbiór i synchronizację statusu wszystkich sterowników po UDP (LAN, Intranet)
 • Gromadzenie statusów wszystkich sterowników do dalszego przetwarzania np na potrzeby:
 • Wizualizacji
 • Tworzenia Logów
 • Tworzenia własnych i dedykowanych algorytmów sterujących
 • Tworzenia serwerów komunikacyjnych i bramek dla dowolnych systemów zewnętrznych
 • Integracji z innym sprzętem i oprogramowaniem oraz urządzeniami firm trzecich
 • Przesyłanie zdarzeń do sterowników po TCP/IP
 • sterowanie głosowe


Zastosowanie Javy pozwoliło na wykorzystanie tego oprogramowania na sprzęt komputerowy rozmaitego typu wyposażonego w wirtualną maszynę Java. Może on pracować tak samo na różnych systemach operacyjnych:

 • Windows począwszy od wersji 95′
 • Linux
 • Unix
 • itd.

Daje to także możliwość łatwej adaptacji na systemy mobilne oparte na obsłudze Javy:

 • Android
 • Java MIDP (Mobilna)
 • Windows Mobile, Windows Phone (przy konwersji to języka C#) który jest bardzo podobny do Javy

Możliwe jest zatem tworzenie oprogramowania sterująco-kontrolnego dla systemu inteligentnego domu eHouse na dowolne platformy sprzętowe:

 • Komputery klasy PC
 • Mikrokomputery, Płyty komputerowe, panele naścienne oparte na uproszczonych komputerach klasy PC
 • Tablety
 • Palmtopy
 • Panele Graficzne
 • Smartphony
 • TouchPhony
 • Inny miniaturowy sprzęt komputerowy z zaimplementowaną obsługą Javy

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest darmowy charakter Javy oraz dostępność gratisowych narzędzi programistycznych, porównywalnych jakościowo z bardzo drogimi kompilatorami np Microsoft Visual Studio, Embarcadero.
Umożliwia to samodzielne tworzenie profesjonalnych aplikacji bez konieczności inwestowania w drogie oprogramowanie.
Pozwala to także na tworzenie dedykowanego oprogramowania różniącego się detalami dla różnych wersji sprzętu itd.

W tym celu udostępniamy darmowy pakiet oprogramowania z kodami źródłowymi stanowiący trzon aplikacji sterującej system inteligentnego budynku eHouse obsługujący wszystkie dostępne wersje systemu:

 • eHouse 1 (RS485) pod nadzorem komputera PC
 • eHouse 1 pod nadzorem CommManager’a
 • Ethernet eHouse (eHouse4Ethernet)

Do tego celu wykorzystujemy darmowe środowisko programistyczne NetBeans.
Jego Instalacja i konfiguracja została omówiona w artykule Tworzenie oprogramowania inteligentnego domu w Netbeans (Java, Java MIDP, Android)

Oprogramowanie eHouse4Java jest nakładką na oprogramowanie eHouse dla PC i wykorzystuje bezpośrednio pliki konfiguracyjne znajdujące się w katalogu „eHouse” systemu.

 1. Wstępna konfiguracja jest tworzona przy okazji konfiguracji systemu eHouse aplikacją „ConfigAux.exe”.
 2. Następnie konieczne jest wyeksportowanie ustawień dla paneli z systemu eHouse1 uruchamiając aplikację „eHouse.exe /mobile”.
 3. Konfiguracja dla paneli sterowników eHouse4Ethernet jest generowana z aplikacji „CommManagerCfg.exe” dla każdego sterownika Ethernetowego. Konieczne jest w tym celu naciśnięcie przycisku „Create Mobile File” lub odpowiedniego w danym języku obsługi aplikacji.
 4. w katalogu z którego będzie uruchamiana aplikacja eHouse4Java należy umieścić plik tekstowy „path.cfg”, w którego 1 linii znajduje się ścieżka do katalogu „eHouse” systemu inteligentnego domu np. „c:\e-house\” (bez cudzysłowów i innych znaków.
 5. należy skopiować projekt NetBeans eHouse4Java na dysk oraz otworzyć w tej aplikacji projekt
 6. uruchamia się go naciskając przycisk funkcyjny „F6”
 7. spoza środowiska NetBeans uruchamia go się następująco z linii poleceń „ehouse4java.jar” o ile  ścieżka zainstalowanej Javy jest dodana do zmiennych globalnych systemu operacyjnego