Integracja Inteligentnego domu eHouse ze środowiskiem OpenRemote.Org

Środowisko OpenRemote umożliwia samodzielne tworzenie paneli sterujących do sterowania różnymi systemami w instalacjach typu Inteligentny Dom:

 

 • Automatyką budynku w różnych standardach
 • Inteligentnymi budynkami w różnych standardach
 • sprzętem Audio/Video, HiFi rozmaitych producentów
 • możliwość dowolnej integracji z oprogramowaniem java


Jest środowiskiem Opensource całkowicie napisanym w Javie umożliwiającym dodawanie kolejnych systemów, protokołów i kodów sterujących urządzeniami zewnętrznymi.
Wielkimi zaletami systemu OpenRemote są:

 • Darmowe oprogramowanie – freeware
 • Darmowy kod źródłowy – opensource
 • Możliwość integracji dowolnych systemów z OpenRemote poprzez aplikacje javy do komunikacji
 • ciągły rozwój systemu o nowe protokóły komunikacyjne z różnymi systemami
 • Olbrzymią bazę danych sygnałów podczerwieni do sterowania urządzeniami RTV

Serwer systemu „Remote Controller” pracuje pod serverem aplikacji „Tomcat” przesyłając dane między panelami a sterownikami oraz odpytującymi sterowniki o ich statusy, stany wejść, wyjść itd.

Panele współpracujące z OpenRemote posiadają zainstalowane oprogramowanie klienta do komunikacji z serverem.

Aktualnie jest dostępne oprogramowanie paneli dla systemów:

 • Android
 • iPhone / iPad
 • Przeglądarki WWW

Możliwe jest w więc tworzenie dowolnych paneli na powyższe platformy (smarthony, tablety, touchphony, komputery PC itd).

Do integracji systemu eHouse z OpenRemote konieczne jest zastosowanie aplikacji javy (eHouse4OpenRemote) będącej serverem odpowiadającym na zapytania OpenRemote, oraz przesyłania komend sterujących.

Oprogramowanie eHouse4OpenRemote jest nakładką dedykowaną dla OpenRemote’a posiadające następujące funkcje:

 • Pełni rolę „proxy servera” lub „gateway” pomiędzy „OpenRemote” a sterownikami eHouse
 • Aktualizacje statusów sterowników wysyłanych poprzez Broadcast UDP – ciągłe nasłuchiwanie
 • Ładuje konfiguracje, nazwy sterowników do wewnętrznego cache aplikacji
 • ładuje na bieżąco statusy sterowników, stany wyjść, wejść, ściemniaczy, wejść pomiarowych do wewnętrznego cache aplikacji
 • Zawiera server TCP/IP, który umożliwia odbiór zdarzeń z aplikacji OpenRemote lub innych
 • Zawiera klienta TCP/IP, który pozwala na wysyłanie komend do sterowników eHouse i umożliwia autoryzacje
 • Zawiera wielowątkowy server TCP/IP, który nasłuchuje zapytań o status sterowników z cache aplikacji i zdarzeń do przesłania do sterowników
 • Pozwala na pełen import do „OpenRemote Designera” wszystkich sygnałów sterowników wejść, wyjść, wejść pomiarowych, ściemniaczy, programów, stref zabezpieczeń do odczytu statusu lub stanu danego sygnału znacznie ułatwiając implementację i ograniczając jej czas
 • Pozwala na pełen import do „OpenRemote Designera” zdarzeń systemu eHouse powiązanych ze sterownikami – jako komend systemu OpenRemote znacznie ułatwiając i przyśpieszając implementację i integrację systemów

Aplikacja wymaga konfiguracji w postaci jednego pliku konfiguracyjnego „JavaORServer.cfg” znajdującego się w katalogu gdzie został umieszczony się plik „eHouse4OpenRemote.jar” aplikacji eHouse4OpenRemote. Wszystkie nazwy i konfiguracja sterowników jest odczytywana z podanej ścieżki do katalogu instalacji ehouse na systemie Windows.

zawartość pliku konfiguracyjnego jest następująca (w nawiasie znajduje się opis który należy usunąć):
192.168.0.254 (Adres CommManagera lub servera aplikacji eHouse na PC)
9876 (port TCP/IP CommManagera lub servera aplikacji eHouse na PC – do przesyłania komend)
6789 (port nasłuchu broadcastu UDP – odbioru statusów ze sterowników)
passwd (hasło do CommManagera dla authoryzacji z hasłem zwykłym lub zakodowanym)
00000000000000000000000000000000000000 (Nie zmieniać)
d:\e-house\ (Ścieżka do servera aplikacji eHouse)
4321 (Port TCP/IP servera TCP/IP do komunikacji z OpenRemote lub innymi serwisami)
127.0.0.1 (adres lokalny maszyny na której zainstalowana jest eHouse4OpenRemote)
localhost (nazwa lokalnego hosta do łączności z bazą danych Beehive OpenRemote)
3306 (port dostępu do MySQL)
Cp1250 (strona kodowa windows do odczytu plików konfiguracyjnych)
beehive (nazwa użytkownika do bazy danych beehive OpenRemote’a)
beehivepass (hasło użytkownika dostępu do bazy danych beehive OpenRemote’a)

Aby zainicjować konfigurację sterowników eHouse 1 na potrzeby oprogramowania eHouse4OpenRemote konieczne jest uruchomienie aplikacji „eHouse.exe /mobile” po każdej zmianie nazw w systemie i dodaniu/usunięciu sterownika.

Konfiguracja sterowników Ethernet tworzy się automatycznie przy każdorazowym zapisie ustawień danego sterownika.