Inteligentny Dom eHouse – instalacja w domu 350m2 w Gdańsku

W swoim domu zainstalowałem automatykę budynku eHouse PRO do centralnej rozdzielni.

System realizuje następujące funkcje:

  • Sterowanie oświetleniem On/Off
  • Sterowanie gniazdkami
  • Sterowanie napędami rolet
  • Sterowanie napędami karniszy
  • Sterowanie napędami bramy wjazdowej i garażowej
  • Alarm z powiadomieniem SMS
  • Wejścia podłączone pod standardowe włączniki
  • Wejścia podłączone do czujek alarmowych
  • Zdalne sterowanie przez SMS, WiFi, Ethernet
  • Podtrzymanie napięcia UPS dla alarmu i automatyki budynku

Mój System posiada 95 wejść on/off oraz 90 wyjść przekaźnikowych. System został wykonany przez lokalnego instalatora i skonfigurowany przez firmę Isys.PL

Rozdzielnia jest zrealizowana na ZUGach – nie jest to standardowa rozdzielnia eHouse Pro wykonana przez producenta systemu.
Rozdzielnia przed zamontowaniem we wnęce instalacyjnej:

Po instalacji przewodów 230V:

Dolna maskownica zawiera złącza RJ-12 (telefoniczne) do podłączenia czujek alarmowych oraz włączników.

Dodatkowo zainstalowałem sterowniki eHouse WiFi jako ściemniacze w pomieszczeniach.