Inteligentny dom, Automatyka domowa eHouse4cSerwer dla Linuxa

Inteligentny Dom eHouse – Serwer zarządzający i komunikacyjny systemem automatyka domowa dla systemu operacyjnego Linux. Oprogramowanie to służy do integracji sterowników Ethernet i RS-485 ze światem zewnętrznym, web-serwerem Apache, przeglądarkami WWW, oraz innymi aplikacjami zewnętrznymi.
Oprogramowanie eHouse4cServer dla Linuxa jest aplikacją opartą na bibliotece eHouse4c, która posiada następującą funkcjonalność.

 • odbiór statusów sterowników Ethernet eHouse po protokole UDP (broadcast)
 • odbiór statusów sterowników eHouse 1 podłączony do mikrokontoler’a przez RS-485 / RS-232 / USB
 • odbiór statusów sterowników systemu eHouse pracujące w wersji hybrydowej, eHouse 1 pod nadzorem CommManagera. Statusy eHouse1 odbierane przez CommManager z magistrali RS-485, są dodawane do statusów CM i dystrybuowane jako pakiety broadcast’ów UDP
 • Jednoczesny odbiór statusów wszystkich powyższych konfiguracji w jedną hybrydową instalację
 • Wysyłanie zdarzeń do sterowników inteligentnego domu w systemie Ethernet eHouse po TCP/IP na zasadzie socket’ów, z autoryzacją eHouse i potwierdzeniem odbioru
 • Wysyłanie zdarzeń do sterowników automatyki domowej eHouse1 poprzez port szeregowy RS-485/RS-232/USB
 • Wysyłanie zdarzeń po TCP/IP za pośrednictwem CommManagera do sterowników eHouse1 pod nadzorem CM, przy konfiguracji hybrydowej
 • Wbudowany UDP Listener do odbioru statusów ze sterowników automatyki budynku eHouse4Ethernet pracujący na niezależnym wątku
 • Wbudowany server RS-485/RS-232/USB do odbioru statusów, logów ze sterowników inteligentnego domu eHouse1 przy podłączeniu bezpośrednim do PC lub systemu mikroprocesorowego. Służy także do wysyłania zdarzeń eHouse1. Pracuje na niezależnym wątku.
 • Wbudowana kolejka zdarzeń do sekwencyjnego przesyłania komend sterujących do sterowników inteligentnego budynku eHouse i retransmisji w przypadku błędów
 • Wbudowana tablica struktur dla wszystkich typów sterowników i konfiguracji w systemie eHouse do aktualizacji statusów (stanów) sterowników (cache), do dalszego przetwarzania, algorytmów dedykowanych (indywidualnych) itd.
 • Wbudowany wielowątkowy klient TCP/IP do jednoczesnego , niezależnego przesyłania zdarzeń do kilku sterowników inteligentnego budynku Ethernet eHouse na raz (max 10)
 • Wbudowany wielowątkowy serwer TCP/IP do jednoczesnego przesyłania stanu systemu do paneli, Apacha, integracji z przeglądarkami WWW, z zewnętrznym oprogramowaniem i sprzętem, pośredniczenie w przesyłaniu zdarzeń przez prosty interfejs tekstowy
 • Wbudowana tabela nazw sterowników, wejść, wyjść, wejść pomiarowych i innych sygnałów sterowników automatyki budynkowej eHouse w trybie „GUI_INTERFACE”, odczyt bezpośredni konfiguracji z oprogramowania e-House dla Windows.
 • Pełna konfiguracja w jednym pliku tekstowym
 • Możliwość resetu, zablokowanie i odblokowanie przez pliki znacznikowe w przypadku poważnych zawieszeń.
 • Architektura umożliwiająca wykorzystanie jako biblioteki do dalszego rozwoju i tworzenia własnego oprogramowania
 • własne algorytmy sterujące
 • wyprowadzone funkcje cyklicznego uruchamiania co 1/10sec, 1sec, 1min, 1h, 1dzień
 • możliwość wspólnej kompilacji i linkowania z własnymi dedykowanymi algorytmami sterującymi
 • Integracja z Apache poprzez moduł ehouse4apache.so
 • oprogramowanie napisane w niskopoziomowym języku C aby umożliwić maksymalną wydajność i umożliwić pracę na mało wydajnym sprzęcie mikrokomputerowym, oraz kompilacje na dowolne procesory.

Inteligentny Dom eHouse – Server eHouse4cServer Instalacja

 1. zalogować się na użytkowniku root „sudo su”…
 2. wgrać „ehouse4cserver” do katalogu /usr/local/ehouse/ >”cp ..”
 3. uruchomić „/usr/local/ehouse/ehouse4cserver” i sprawdzić błędy oraz przerwać aplikację Ctrl-C „^C”
 4. edytować konfigurację „gedit /usr/local/ehouse/eHouseServer.cfg” zgodnie z instrukcjami w pliku konfiguracyjnym
 5. Uruchomić ponownie „eHouse4cServer” z właściwymi ustawieniami
 6. Sprawdzić połączenie TCP/IP „telnet localhost 1111” o ile nie zmieniono numeru portu
 7. W przypadku używania przejściówek USB/RS-232/RS-485 konieczne jest uprzednie dodawanie uprawnień „chmod +777 /dev/ttyUSB*” po każdym resecie lub wypięciu przejściówki lub praca na podwyższonych uprawnieniach

Więcej informacji:
Inteligentny Dom eHouse integracja z Apachem dzięki modułowi ehouse4apache.so dla Apacha 2.4.4
Inteligentny Dom eHouse – Wizualizacja i sterowanie z przeglądarek WWW Wizualizacja i sterowanie graficzne online SVG, XML, JavaScript, AJAX.