Automatyka Domowa eHouse działające demo inteligentnego domu wraz z wizualizacją i sterowaniem graficznym WWW

Inteligentny Dom eHouse – Działające demo systemu w wersji RS-485 zbudowane na podstawie modułu ewaluacyjnego eHouse 1.

Inteligentny Budynek eHouse – Demo z dostępem WWW oraz wizualizacją w przeglądarce internetowej

Inteligentny Dom – Demo pracuje pod nadzorem płyty mikrokomputerowej RaspBerry Pi (Linux Raspberian).
Konfiguracja i połączenie modułu demo zostało omówione w artykule Inteligentny dom – moduł demo.
System eHouse jest podłączony przez przejściówkę USB/RS-232 oraz konwerter RS-232/RS-485. Softwarowa obsługa systemu eHouse jest zrealizowana przy pomocy oprogramowania eHouse4cServer, które realizuje wszystkie procesy komunikacyjne ze sterownikami eHouse w dowolnej wersji.
Dodatkowo zainstalowany jest WebServer Apache z modułem eHouse4Apache.so do integracji oprogramowania eHouse4cServer z przeglądarkami WWW. Jednocześnie zapewnia to kompleksowe zabezpieczenie dostępu przez zainstalowane dowolne moduły Apache np. SSL, certyfikaty, uprawnienia użytkowników.

Demo jest nie zabezpieczone przed dostępem z zewnątrz aby umożliwić każdemu swobodny dostęp i sterowanie przez internet. Statusy sterowników są aktualizowane co ok 20sec aby nie generować zbyt dużego obciążenia sieci. Server eHouse jest dostępny pod adresem Inteligentny Budynek Demo

Inteligentny Budynek – Demo Wizualizacja WWW Parter – zrealizowana przy przy pomocy SVG (skalowalnej grafiki wektorowej), JavaScript/Ajax do uaktualniania statusu i przesyłania zdarzeń do systemu eHouse wraz z kompresją JavaScript.
Inteligentny Budynek – Demo Wizualizacja WWW Parter – zrealizowana przy przy pomocy SVG (skalowalnej grafiki wektorowej), JavaScript/Ajax do uaktualniania statusu i przesyłania zdarzeń do systemu eHouse.
Inteligentny Budynek – Demo Sterowanie Graficzne WWW Parter – zrealizowane przy przy pomocy czystego HTML (mapy z aktywnymi obiektami) do przesyłania zdarzeń do systemu eHouse.
Inteligentny Budynek – Demo Wizualizacja Parter w formacie użytkownika.

Inteligentny Budynek – Demo Wizualizacja WWW Poddasze – zrealizowana przy przy pomocy SVG (skalowalnej grafiki wektorowej), JavaScript/Ajax do uaktualniania statusu i przesyłania zdarzeń do systemu eHouse wraz z kompresją JavaScript.
Inteligentny Budynek – Demo Wizualizacja WWW Poddasze – zrealizowana przy przy pomocy SVG (skalowalnej grafiki wektorowej), JavaScript/Ajax do uaktualniania statusu i przesyłania zdarzeń do systemu eHouse.
Inteligentny Budynek – Demo Sterowanie Graficzne WWW Poddasze – zrealizowane przy przy pomocy czystego HTML (mapy z aktywnymi obiektami) do przesyłania zdarzeń do systemu eHouse.
Inteligentny Budynek – Demo Wizualizacja Poddasze w formacie użytkownika.