Inteligentny Budynek eHouse RF / CAN ściemniacze LED

Każdy inteligentny sterownik Inteligentny Dom oraz Inteligentny Dom eHouse RF / CAN posiada wbudowane 4 ściemniacze PWM/DC (12V z modulacją szerokości impulsów – Pulse Width Modulation). Ściemniacze są małej mocy i wymagają podłączenia zewnętrznych driverów z opto-izolacją dużej mocy. Alternatywnie 4 drivery PWM 12-24V/2A znajdują się na zewnętrznych modułach przekaźnikowych. Ściemniacze dają na wyjściu falę prostokątną o częstotliwości ok 4kHz i zmiennym wypełnieniu od <0..100%>. Przy zastosowaniu zewnętrznych driverów mocy pozwala to na płynne ściemnianie oświetlenia LED, LED RGBW na stałe napięcia zasilania (12..24V).

Sterowniki Inteligentny Dom eHouse RF mogą pracować

 • w trybie 4 ściemniaczy pojedynczych
 • ściemniać oświetlenie RGB+W (Red, Green, Blue + White) czerwone, zielone, niebieskie, białe

Sterowniki mogą pracować zarówno z driverami odwracającymi jak i nieodwracającymi fazę sygnału (w zależności od ustawienia flagi „Invert”).
PWM posiada rozdzielczość 8bitów (256 poziomów) i pracuje płynnie od pełnego wyłączenia, do pełnego włączenia.

Ściemniacze pojedyncze posiadają następujące możliwości sterowania / zarządzania:

 • Natychmiastowe ustawienie poziomu oświetlenia (Set)
 • Płynne obniżenie poziomu oświetlenia (-) do wymaganego poziomu z zaprogramowanym krokiem zmiany
 • Płynne podniesienie poziomu oświetlenia (+) do wymaganego poziomu z zaprogramowanym krokiem zmiany
 • Brak zmiany wartości ściemniacza (Tylko opcje)
 • Zatrzymanie zmiany poziomu ściemniacza (Stop) w trakcie operacji
 • Ustawienie minimalnej wartości poziomu świecenia
 • Ustawienie maksymalnej wartości poziomu świecenia
 • Ustawienie trybu inwersyjnego (odwróconego) – opcja „Invert”
 • Zablokowanie ściemniacza – opcja „Disable”
 • Funkcja Administracyjna („Admin”)- do zmiany parametrów ściemniacza (Disable,Invert, Min,Max)

Zdarzenia ściemniaczy pojedynczych są opisane poniżej:

 • 1. Address H[8b] = ‚7E’ (dla eHouse RF – powyżej 250 sterowników adres ten się zmniejsza sekwencyjnie 7D,7C,7B,7A itd.)
 • 2. Address L[8b] = ’01’..’FA’
 • 3. CMD[8b] – Komenda = ’04’
 • 4. Ściemniacz NR.[8b] – Numer ściemniacza liczony od 1. np: ’01’
 • 5. Mode[8b] – tryb pracy (’00’ – brak zmian poziomu, ’01’ – zatrzymaj zmianę,’02’ zmniejszenie (-),’03’ zwiększenie (+),’04’ – ustaw wartość (Set))
 • 6. Value[8b] – wartość docelowa poziomu oświetlenia ’00’..’FF’. Wartość ’00’ oznacza ciągłe wyłączenie wyjścia ściemniacza. Wartość ‚FF’ oznacza ciągłe włączenie wyjścia ściemniacza.
 • 7. Step[8b] – krok zmiany przy trybie pracy (+,-) ’00’..’FF’. Wartość bieżącego poziomu oświetlenia jest zmieniana o tą wartość do momentu osiągnięcia poziomu docelowego „Value”.
 • 8. Min Value[8b] (*) – Minimalny poziom ściemniacza ’00’..’FF’. Jest to dolny margines, który nie zostanie przekroczony podczas operacji zmiany poziomu. Powinien być ’00’.
 • 9. Max Value[8b] (*) – Maksymalny poziom ściemniacza ’00’..’FF’. Jest to górny margines, który nie zostanie przekroczony podczas operacji zmiany poziomu. Dla Driverów LED powinien być ‚FF’ aby umożliwić ciągłe włączenie wyjścia dzięki czemu przy maksymalnej wartości poziomu oświetlenia wydłuża się żywotność oświetlenia LED ze względu na pracę ciągłą a nie impulsową. W przypadku ściemniaczy Halogenowych PWM/230V z wyprostowanego napięcia 230V konieczne jest ograniczenie tej wartości do ‚B6’, gdyż wartość skuteczna napięcia wyprostowanego jest ~1.4 razy większa od napięcia zmiennego (~320V). Wymagane są zewnętrzne drivery mocy z optoizolacją.
 • 10. Opcje[8b] suma bitów, poszczególne bity włączają wyłączają opcje
  » 80[1b] – „admin” tryb administracyjny umożliwiający zmiany zaawansowanych ustawień
  » 40[1b] – „invert” (*) odwrócenie fazy – zanegowanie wyjścia
  » 20[1b] – „disable” (*) blokada wykonywania zdarzenia – wymaga włączenia trybu administracyjnego

(*) – zmiana parametru wymaga ustawienia flagi administracyjnej „Admin”. Przy braku ustawienia flagi admin brane są ustawienia aktualnie zapamiętane z ostatniego zdarzenia administracyjnego lub z ustawień domyślnych – startowych.

 

Zdarzenia ściemniaczy RGB+W (4 kanały na raz).

 • 1. Address H[8b] = ‚7E’
 • 2. Address L[8b] = ’01’..’FA’
 • 3. CMD[8b] – Komenda = ’08’
 • 4. Ściemniacz NR.[8b] – Numer ściemniacza RGBW liczony od 1. np: ’01’ – Parametr ten jest ignorowany
 • 5. Mode[8b] – tryb pracy (’00’ – brak zmian poziomu, ’01’ – zatrzymaj zmianę,’02’ zmniejszenie (-),’03’ zwiększenie (+),’04’ – ustaw wartość (Set))
 • 6. Value R[8b] – wartość docelowa poziomu oświetlenia ’00’..’FF’ pierwszego kanału. Wartość ’00’ oznacza ciągłe wyłączenie wyjścia ściemniacza. Wartość ‚FF’ oznacza ciągłe włączenie wyjścia ściemniacza.
 • 7. Value G[8b] – wartość docelowa poziomu oświetlenia ’00’..’FF’ drugiego kanału. Wartość ’00’ oznacza ciągłe wyłączenie wyjścia ściemniacza. Wartość ‚FF’ oznacza ciągłe włączenie wyjścia ściemniacza.
 • 8. Value B[8b] – wartość docelowa poziomu oświetlenia ’00’..’FF’ trzeciego kanału. Wartość ’00’ oznacza ciągłe wyłączenie wyjścia ściemniacza. Wartość ‚FF’ oznacza ciągłe włączenie wyjścia ściemniacza.
 • 9. Value W[8b] – wartość docelowa poziomu oświetlenia ’00’..’FF’ czwartego kanału. Wartość ’00’ oznacza ciągłe wyłączenie wyjścia ściemniacza. Wartość ‚FF’ oznacza ciągłe włączenie wyjścia ściemniacza.
 • 10. Opcje[8b] suma bitów, poszczególne bity włączają wyłączają opcje – ustawienia dekoracyjne
  » 80[1b] – „continuous R” – tryb ciągły zmiany kanału R
  » 40[1b] – „continuous G” – tryb ciągły zmiany kanału G
  » 20[1b] – „continuous B” – tryb ciągły zmiany kanału B
  » 10[1b] – „continuous W” – tryb ciągły zmiany kanału W
  » 08[1b] – „future R” – przyszłe zastosowania opcja dla kanału R
  » 04[1b] – „future G” – przyszłe zastosowania opcja dla kanału G
  » 02[1b] – „future B” – przyszłe zastosowania opcja dla kanału B
  » 01[1b] – „future W” – przyszłe zastosowania opcja dla kanału W

Pozostałe parametry są pobierane z indywidualnych ustawień ściemniaczy 1..4 (pojedynczych): Step, Min Value, Max Value, Disable, Invert.
W przypadku zmiany tych parametrów należy uruchomić zdarzenie administracyjne lub zwykłe dla pojedynczego ściemniacza.
Analogicznie należy postąpić w przypadku chęci „rozsynchronizowania” kanałów RGBW aby uzyskać dodatkowe efekty dekoracyjne oświetlenia LED.
Więcej informacji o sterownikach eHouse RF:
Inteligentny Budynek eHouse RF / CAN