Automatyka Budynku eHouse RF / CAN wejścia ON / OFF

Inteligentny Dom & Inteligentny Budynek eHouse RF / CAN posiada 4 programowane wejścia cyfrowe umożliwiające podłączenie:

 • włączników
 • czujników
 • styczników
 • kontaktronów
 • czujek alarmowych
 • itd.

Wejściom przyporządkowuje się dowolne zdarzenia z systemu eHouse, które są uruchamiane w momencie włączenia dowolnego wejścia.

Zdarzenia przyporządkowuje się na etapie wstępnej konfiguracji sterownika z aplikacji do zarządzania, wpisując zdarzenie w polu „Direct Event”.

Poza zdarzeniem uruchamianym automatycznie istnieją zdarzenia konfiguracyjne poszczególnych wejść zgodnych ze standardem eHouse.

Zdarzenia konfiguracyjne wyjść są uruchamiane po resecie sterownika lub włączeniu napięcia zasilającego do wstępnej konfiguracji systemu.

Konfiguracja wejść może być zmieniana w czasie normalnej pracy sterownika poprzez wysłanie zdarzenia konfiguracyjnego.

Zdarzenia konfiguracji wejść są opisane poniżej:

 • 1. Address H = ‚7E’
 • 2. Address L = ’01’..’FA’
 • 3. CMD – Komenda = ’20’
 • 4. Wejście NR. – Numer wyjścia liczony od 1. np: ’01’
 • 5. Opcje suma bitów, poszczególne bity włączają wyłączają opcje
  » 80 – tryb administracyjny
  » 02 – „disabled event” blokada wykonywania zdarzenia – wymaga włączenie trybu administracyjnego (*)
  » 04 – „inverted input” odwrócenie / zanegowanie wejścia (*)
  » 01 – „Enable Alarm” – Aktywacja Alarmu dla wejścia (*)
 • 6. Remember State H – czas pamiętania statusu wyższy bajt ’00’..’FF’ (*)
 • 7. Remember State L – czas pamiętania statusu niższy bajt ’00’..’FF’ (*) » ‚0001’..’FFFF’ w sekundach (1..65535) => 1s .. 18 godzin
 • 8. Alarm Delay H – czas opóźnienia włączenia alarmu wyższy bajt ’00’..’FF’ (*)
 • 9. Alarm Delay L – czas opóźnienia włączenia alarmu niższy bajt ’00’..’FF’ (*):
  » ‚0000’ – brak oczekiwania na włączenie alarmu
  » ‚0001’..’FFFF’ oczekiwanie na włączenie po określonym czasie w sekundach (1..65535) => 1s .. 18 godzin
 • 10. przyszłe zastosowania – ’00’

(*) – wymaga włączenia trybu administracyjnego